Skip to content

Latest posts

MESLEK HASTALIĞI

May 24, 2023 0

Mesleki hastalıklarda, hastalıklar aynı meslekte çalışma veya eğitim nedeniyle vücutta gelişir. Tanım gereği, bir iş kazası tek ve farklı bir…

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ

May 24, 2023 0

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi veya arsa payı karşılığı geliştirme sözleşmesi en yaygın 2 sözleşmedir ve anlaşmazlıkların ortaya çıktığı birçok alandan…

MİRAS KAÇAKÇILIĞI

May 24, 2023 0

Mirastan mal kaçırma davası muris muvazaası sonucu açılmaktadır. Akabinde, öncelikle mirasta muvazaanın ne anlama geldiğini açıklayalım. Muvazaa, olayların görünüşte meşru…

ÖZGÜRLÜKTEN YOKSUN BIRAKMA

May 24, 2023 0

Hürriyetten yoksun bırakma veya mahrumiyet suçu, hürriyeti kısıtlayanlara verilen cezadır. Türk Ceza Kanunu’nun 109. Maddesi. Madde 109, Hürriyete Karşı Suçlar,…

DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMINATI

May 24, 2023 0

Mahrumiyet tazminatı, müteveffanın birlikte yaşadığı kişilere maddi veya ahlaki yardım sağlayamaması nedeniyle yardımdan mahrum kalan kişilere verilir. Talep edilen tazminat,…

TASARRUFUN İPTALİ DAVASI

May 24, 2023 0

Tasarrufun iptali davası, borçlunun alacaklıdan mal kaçırmak amacıyla yaptığı yetkili işlemlerin iptali için borçlu tarafından 3. bir vesile ile birlikte…