Türk Ceza Kanunu’nun 179. Maddesi alkollü araç kullanma ile ilgilidir. Bu, her bireyin ve otomobilin güvenliğini etkileyen çok önemli bir sorundur. Daha sonra ağır yaptırımlara tabidir. Bu metin küçük yazıları açıklığa kavuşturacaktır.

Alkol promil sınırlaması nedir?

Promil birimi, itici gücün alkol derecesini ölçmek için kullanılır. TCK 179’a göre bir sürücünün kendi aracında 0,50 promil, başka bir araçta ise 0,20 promil alkol bulunması halinde bir sakınca yoktur. Bu da 100 ml kanda 0,20 mg ve yarısı kadar alkole karşılık gelmektedir. Eğer itici güç bu sınırları aşmıyorsa, suç oluşmayacaktır.

Endüstriyel otomobiller için promil kısıtlaması nedir

Taksi, otobüs, minibüs ve kamyonet gibi ticari otomobil sürücüleri için alkol sınırlaması sıfırdır. Ayrıca 0.20 derecenin üzerinde alkol tüketmeleri de yasal olarak yasaktır. Alkollü araç kullanmaktan ceza alan ticari araç sürücülerinin psikoteknik sertifikaları geçerliliğini yitirecektir.

Promil kısıtlaması nedir?

Mevzuatı uygulayan şirket, belirli bir kişinin yasaklanan değeri aşarak aracı düzenleme araçlarını kontrol eder. Bir promili aşarsa, yasa uygulayıcı şirket, soruşturma yürütmeksizin belirli bir kişinin yönetiminin yeterince bozulmuş olduğunu belirler. Kanında bir promil alkol bulunan bir sürücü, ziyaretçileri pervasızca tehlikeye atmaktan sorumludur. Bu sınırlama mahkeme kararlarında da belirtilebilir:

“… davalı tarafından Kasko Filo Sigorta Kapsamı ile sigortalanan araca zarar veren itici güç, 0.57 promil alkol sınırının altında olmasına rağmen, kazayı tetiklediğinde alkol derecesi yetkili sınırın altındaydı. 1.00 рметутутутуту Davanın kabulüne karar verilmesi, kazanın alkollü olarak meydana geldiği ve teminat kapsamında olduğu gerçeği ile tutarsız değildir. (İstanbul BAM, dokuzuncu HD, E. 2020/1582 Ok. 2022/1366 T. 29.10.2022)

Alkol sınırı aşıldığında ne olur?

Özel otomobiller için 0.50 ve farklı otomobiller için 0.20’nin üzerinde değerlere sahip sürücüler çeşitli yaptırımlara tabidir. Bu yaptırımlar, küçük bir idari avantajdan, sürücü belgesinin askıya alınmasına ve ziyaretlerden men edilmeye kadar değişmektedir. Bunun yanı sıra, alkol sınırını aşmanız halinde, ziyaretçilerin güvenliğini tehlikeye atmaktan da sorumlu olabilirsiniz.

İlk kez alkollü araç kullanmanın cezası nedir?

İlk kez alkollü araç kullanmanın cezası, Karayolları Site Ziyaretçileri Yönetmeliği’nin 48/5. Maddesine göre 2022 yılı için 1823 Türk Lirasıdır (TL). Sürücü belgesine de altı ay süreyle el konulabilir.

İki kez alkollü araç kullanmanın cezası nedir?

Alkolün ikinci bir ziyaretçi güvenliği ihlalinin nedeni olduğu tespit edilirse, 2022 için 287 TL’lik bir avantaj uygulanacaktır. Hatta Site ziyaretçileri Mevzuatının 48/5 maddesi uyarınca sürücü belgesine 2 yıl süreyle el konulacaktır.

Alkollü araç kullanımı nasıl tespit edilebilir?

Normalde, itici güç için alkol testi, doğrudan bir alkol ölçere üflenerek tamamlanır. Alkol oranlarını öğrenmek için kan örnekleri de incelenebilir. Bir bakışın doğruluğu konusunda, bir alkol ölçer yeterli olmayacaktır. Böyle bir durumda, kan test için ilgili bir makama gönderilmeli ve sonuçlar yaptırımlara karar vermelidir. Yüksek Mahkeme’nin bu seçimleri de bu davayla ilgilidir:

“Bu dava üzerine mahkeme heyeti davayı reddetmiştir. Yapılan açıklama, “aracın itici gücünün alkollü olduğunun tespit edilmesine rağmen”, tekrar tekrar kalibre edilmeyen makine tarafından yapılan ölçümler nedeniyle alkolün kazayı tetiklediğinin kanıtlanamadığı yönündeydi. Bu nedenle, davacı sigortacıların davalı araç sahibi ve işletmecisine karşı herhangi bir rücu hakkı bulunmamaktaydı. Mahkeme ayrıca, yukarıdaki gerekçeden de görüleceği üzere, itici gücün alkollü olduğunu kabul etmiştir. Mahkeme heyeti 106 promil ölçümünü meşru bulmadığından, kararın yazılı olduğu şekilde verilmesi hatalı bulunmuştur.
Yukarıda tanımlandığı üzere, alkol derecesinin belirli bir dereceyi aşması gibi özet ifadeler,rücu durumlarının sonuçlandırılması için kabul edilmemelidir. Bunun yerine,kazanın sadece alkolden kaynaklanıp kaynaklanmadığının tespiti için her durumun, somut olayın, sokak durumlarının ve olayın oluş şeklinin değerlendirilmesi gerektiği kabul edilmektedir.
Dava konusu olanbirkazada, aracın itici gücünün ne kadar promil alkollüolduğununsonuçüzerindebiretkisi yoktur. Kazanın oluş şekline bağlı olarak, itici gücün alkollü olup olmadığının ve alkolün kazanın arkasındaki tek gerçek neden olup olmadığının tespit edilmesi ekstra gereklidir. Bu nedenle mahkemece promil ölçümü yapabilecek makinenin kalibrasyon ölçümlerinin yapılmadığı kabul edilerek davanın delil yetersizliğinden reddedilmesi yerinde görülmemiştir(Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2020/4293 Ok, 2019/4489 E.)

Üç kez alkollü araç kullanmanın cezası nedir?

Site Ziyaretçileri Yönetmeliği’nin 48/5 maddesi uyarınca, 2022 yılında üçüncü kez alkol alarak ziyaretçi güvenliğini tehlikeye atma durumunda 3675 TL idari para cezası uygulanmaktadır. Bunun yanı sıra, 5 yıl süreyle sürücü belgesine el konulur ve sürücü en az altı ay süreyle hapis cezasına çarptırılır.

Sarhoş bisiklet sürmenin cezası nedir?

Bisiklet üzerinde sarhoşluğa izin verilmez. Sarhoşken araç kullanmak avantajlı bir şekilde cezalandırılır. Sürücü ehliyetinin bununla hiçbir ilgisi yoktur. Bu nedenle, sarhoş bisiklet sürmekten kaynaklanan B Sınıfı Sürücü Belgesine el koymak mümkün değildir. Bu konuda Danıştay kararları bulunmaktadır. Elektrikli bisikletler için durum tamamen farklıdır. Elektrikli bisikletler motorlu otomobiller olarak kategorize edilir ve daha sonra motor hacmine bağlı olarak bir sürücü belgesi gerektirir. Ehliyet gerektiren elektrikli bir bisikleti alkollü olarak kullanmanız durumunda, para cezasına çarptırılabilir ve ehliyetinize el konulabilir.

Alkol itirazı nedeniyle ehliyetine el konulan bir sürücü nereye başvurmalıdır?

Sürücü, ceza tutanağını aldıktan sonra 15 gün içinde Sulh Ceza Mahkemesi’ne başvurabilir. İdari bir yaptırım uygulanmışsa, sürücü 60 gün içinde yazılı bir talepte bulunmalıdır.

Alkollü Araç Kullanma Avantajlı olan düşürülecek mi?

Cezaların 15 gün içinde ödenmesi halinde %’lik bir düşük maliyetten yararlanılır. Vergi dairesine başvurarak taksitlendirme talebinde bulunmak da mümkündür.

Para cezaları nasıl tahsil edilir?

İcra işyerleri, 30 gün içinde ödenmemesi halinde avantajlı olanı ilgili kişiden alacaktır. Bu süreç, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yürütülür.

Alkol, ziyaretçilerin güvenliğini tehlikeye atabilecek bir suçtur. Mağdurun, katılımcının veya mahkemenin yetki alanına giriyor mu?

“resen” soruşturma ilkesi uyarınca, yukarıdaki suçlar şikayetçinin katılımı olmaksızın polis tarafından soruşturulur ve kovuşturulur. Bu şekilde, şikayet dosyalanmamış veya geri çekilmemiş olsa bile soruşturma devam eder. Bu nedenle, korunan birincil yetkili değer, belirli bir kişinin canı ve malıdır. Kamu güvenliği, huzuru, can ve mal güvenliği de ayrıca korunmaktadır.

Site Ziyaretçilerinin Güvenliğini Tehlikeye Atmak Bir Site Ziyaretçisi Suçudur Yaptırım nedir?

İlaç veya alkolün etkisi altında veya güvenli bir şekilde araç kullanmak ve idare etmek dışında herhangi bir nedenle araç kullanan bir kişi üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına çarptırılır.

Araç değer kaybının nasıl alınacağınıza dair makalemizi de öğrenmeniz mümkün.