AYIPLI MAL

Kusurlu öğeler söz konusu olduğunda, bunlar evler, arsalar ve benzerleri gibi taşınır veya taşınmaz öğeler olacaktır. Yazılım programı ve ses veya video gibi maddi olmayan öğeler dijital medya oluşturmak için kullanılabilir. Ürün, müşteriye teslim edildiği arada geçen sürede kusurludur. Bu kusur, ürün nesnel olarak sahip olması gereken özelliklere uymadığında veya sahip olmadığında ortaya çıkar. Müşteri işlemleri için VUK Madde 8-12 uygulanacaktır. Müşteri işlemi olmayan atipik brüt satışlar için TBK’nın 219-231. maddeleri uygulanır. Satış ticari olarak ifade edildiğinde ve olaylar perakendeci olduğunda, TTK’nın 23. maddesinin 1. fıkrasının c bendi hükümleri uygulanır. Bu makalede, alışveriş yapanların sorunlarını ele alacağız. Hatalı ürünlerle ilgili sorularınızı bize göndermek için aşağıdaki şekli kullanmanız gerekir.

Hatalı Ürünler Nedir?

Bir cep telefonu satın almanız ve onu eve getirdikten sonra arızalı olduğunu fark etmeniz durumunda, bu hatalı ürünlerdir. Müşteri Mevzuatına göre, yapılması gereken ilk şey bir satıcı oluşturmaktır. Satıcı, kamu yetkili kuruluşları ile birlikte, uzman veya endüstriyel uygulamasının bir parçası olarak müşterilere ürün sunan saf veya yetkili bir özel kişidir. Alternatif olarak, öğeler satın alma, seyahat veya konut işlevleri, yazılım programı, ses ve video için gerçek mülklere benzer şekilde somut veya elektronik olarak açılabilen öğelere benzer şekilde soyut olabilir. Ürünler satıcı tarafından alıcıya sunulduğunda, bu ürünler kararlaştırılan özelliklerden veya ürünlerin objektif olarak sahip olması gereken özelliklerden yoksun olmaları durumunda da kusurlu olabilir. Üç tür kusur vardır: malzeme, mali ve yetkili. Malzeme kusuru, ürünlerin bedensel özelliklerindeki bir kusuru ifade eder. Mali kusur, ürünlerden beklenen mali getirinin sağlanamamasıdır. Yetkilendirilmiş kusur, alıcının kamu mevzuatı kapsamındaki haklarını kullanmamasıdır.

Hatalı ürünler ambalaj, etiket, web sitesi ya da reklamlarda belirtilen özelliklerden en az birine sahip olmayan ürünlerdir. Hatalı ürünler ayrıca, beklenen kârı sunmayan veya azaltan; malzeme, mali veya yetkili ifadeler açısından hatalı olan veya benzer ürünlerle aynı özelliklere sahip olmaması gereken ürünleri de içerir. Kararlaştırılan zaman aralığında teslim edilmeyen veya yanlış monte edilen ürünler hatalı olarak kabul edilir. Buluşması alıcıya bırakılan ürünlerde, buluşma talimatlarındaki yanlışlıklar veya eksiklikler nedeniyle yanlış buluşma meydana gelirse bile hatalı olduğu düşünülebilir. Müşteri Mevzuatında, üründeki kusurun önemli olmaması gerekli değildir. Farklı bir ifadeyle, basit kusurlar, alıcının ürünü hatalı olarak kabul etmesi için yeterlidir. Kusur, sözleşmenin imzalanması sırasında veya daha sonra da tespit edilebilir. Sözleşmenin imzalandığı tarihte belirgin olan bir kusur durumunda, bu bir sözleşme ihlali olarak düşünülemez. Kusurun tedarik sırasında mevcut olması gerekir. Tedarikten sonraki 6 ay içinde ortaya çıkan kusurların tedarik sırasında var olduğu kabul edilir.

Hatalı Hizmet Nedir?

Bir hizmet, sözleşmede belirtilen aralık boyunca başlamazsa veya hizmet üzerinde anlaşmaya varılan hedef özellikleri karşılamazsa kusurludur. Hizmet tedarikçisi tarafından web sitesinde veya reklamlarında belirtilen asgari özellikleri karşılamayan şirketler, mali, malzeme veya yetkili kusurları olan hatalı tedarikçilerdir.

Hatalı mallar için satıcının görevleri nelerdir?

İlk olarak, ürünler üzerinde mutabık kalınan özellikleri karşılamamalıdır. Ya da objektif olarak gerekli olabilecek özellikleri karşılamamalıdırlar. Bu, 32GB telefonlar üzerinde anlaşmaya varıldığında 16GB’lık bir cep telefonunun teklif edilemeyeceği anlamına gelir. Çalışan bir cep telefonu olmalıdır. Kusur, cep telefonu teslim edildiğinde mevcut olmalıdır. Tedarik tarihinden sonraki altı ay içinde ortaya çıkan bir kusurun, tedarik sırasında mevcut olduğu kabul edilir. Kusur alıcı tarafından görülmemeli veya alıcının kusuru fark etmesi beklenmemelidir. Kusur belirgin olmamalıdır. Satıcının çok az ihmalkar olduğu durumlarda, bir sorumsuzluk anlaşması da sonuçlandırılabilir. Ağır ihmal durumunda bir sorumsuzluk anlaşması yapmak yasa dışıdır. Kusur küçükse sorumsuzluk anlaşması yapılmamalıdır. Bu koşullar mevcutsa, satıcı kusurdan sorumludur ve alıcı zorunlu olmayan haklarını kullanabilir.

Müşterinin Seçimlik Hakları Nelerdir?

Malların ayıplı olması durumunda tüketici, ürünleri iade edeceğini satıcıya bildirerek sözleşmeyi iptal edebilir. Ürünleri alıkoyabilir ve satış değerinden kusur oranında indirim talep edebilir. Kusur çok aşırı değilse, müşteri masrafları satıcıya ait olmak üzere ücretsiz onarım talep edebilir. Mümkünse, alıcı hatalı ürünlerin benzer bir ürünle değiştirilmesini talep edebilir. Ürünler hatalıysa, alıcının zorunlu olmayan 4 hakkı vardır. Satıcı tüm bu haklardan birini talep ederse, satıcı müşterinin talebine uyum sağlamalıdır. Bu hakların yanı sıra alıcı ek olarak tazminat da talep edebilir. Borçlar Kanunu kendisine bu hakkı kullanması için gerekli bilgileri sunacaktır. Satıcı, kusurlu olmadığı kanıtlanana kadar tazminattan sorumlu olacaktır.

Arızalı ürün bildirim aralığı ne kadardır?

Müşteri Mevzuatından kaynaklanan bir kusur olması halinde, bildirim yükümlülüğü bulunmamaktadır. Nihai hükümler uyarınca, müşteri ürünleri incelemek ve herhangi bir kusuru satıcıya bildirmekle yükümlüdür. Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca, müşterinin bir vakanın gerçek koşullarına göre ürünleri mümkün olan en kısa sürede incelemesi gerekmektedir. Daha sonra, herhangi bir kusur varsa, belirtilen aralık boyunca satıcıyı bilgilendirmelidir. Bu aralık, kesin koşullara göre belirlenir. Müşteri belirtilen aralık boyunca satıcıyı bilgilendirmezse, ürünü satın almayı kabul eder. Tespit edilemeyen bir kusur durumunda, öngörülen aralık boyunca bildirim gerekli değildir. Bununla birlikte, böyle bir durum meydana gelirse, satıcının derhal bilgilendirilmesi gerekir. Endüstriyel brüt satışlarda, kusur açıksa, satıcı iki işletme günü içinde bilgilendirilmelidir.

Hatalı ürünler için dava açabilir miyim?

Satıcının ayıplı mala ilişkin yükümlülüğünün bir sonucu olarak müşteri tarafından talep edilen zorunlu olmayan uygunluğu sunmaması durumunda dava açılacaktır. 2021 yılı için, değeri 7.550₺’nin altında olan müşteri uyuşmazlıkları için ilçe müşteri hakem heyetine izin verilmektedir. Değeri 7.550₺’nin üzerinde ve 11.330₺’nin altında olan müşteri uyuşmazlıkları için il müşteri hakem heyetine başvurulabilir. Değeri 11.330₺’nin üzerinde olan müvekkil uyuşmazlıklarında alıcı mahkemesine gidilebilir. Alıcı mahkemesinin yetki alanındaki müşteri uyuşmazlıklarında arabuluculuk gereklidir. Olaylar gerekli arabuluculuğun bitiminde anlaşamazsa, dava da açılabilir.

Hatalı Ürün Davası mı Yazacaksınız?

İSTANBUL ANADOLU TÜKETİCİ MAHKEMESİ

SUÇLU

BAŞKAN YARDIMCISI :

SANIK

ŞİKAYETİN KONUSU Şikâyetimizi sunarak, aşağıdakileri ima ediyoruz.

1-) Davalı, tüketicime 01.06.2020 tarihinde … renkte … model ve … manken cep telefonu teklif etmiştir. Satın alınan cep telefonunun dava tarihi itibariyle fiyatı 17.500₺’dir

2-) Bir isim söylendiğinde cep telefonundan ses gelmiyordu.

3-) Tüketicim satıcı ile iletişime geçti ve satıcı ürünün hatalı olduğu konusunda onu bilgilendirdi.

4-) Tüketicimin satın aldığı cep telefonu, zorunlu seçenekleri içermediği için cep telefonundan beklediği avantajları sunmayacaktır.

5-) Satıcıdan, teklif edilen ürünün benzer ancak hatalı olmayan bir ürünle değiştirilmesi talep edilmiştir. Bu talep reddedilmiş ve dava açılmıştır.

Yetkili Kuruluş : Müşteri Güvenliği Mevzuatı ile birlikte farklı ilgili kanunlar

YASAL DELİL Fatura, profesyonel

SONUÇ VE TALEP: Özetlediğim ve açıkladığım nedenlerle: Sayın Mahkemenizden hatalı malın ayıpsız benzer mal ile değiştirilmesini ve davalının yargılama masraflarını ve avukat masraflarını karşılamasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.12.11.2020

Hatalı mallar için zaman aşımı süresi nedir?

Kusurun açık veya gizli olduğu durumlarda, zamanaşımı süresi tedarik tarihinden itibaren 2 yıldır. Bu süre sözleşme ile de uzatılabilir. Konut veya seyahat mülkleri, kusur durumunda 5 yıllık bir sınırlama aralığına tabidir. Bu aralıklar ayrıca ihtiyari talepler için de geçerlidir. Borçlar Kanunu’nun son hükümleri uyarınca, ihmalden kaynaklanan zararların tazmini için zamanaşımı süresi 10 yıldır. İkinci el brüt satışlar için yasal sorumluluk aralığı bir 12 aydır. İkinci el konut veya tatil amaçlı gayrimenkuller söz konusu olduğunda yasal sorumluluk süresi 3 yıldır. Kusurun gizli veya ağır ihmalkarlık olması halinde, zaman aşımı süresi uygulanmaz.