Cinsel taciz, bir mağdurun cinsel özgürlüğünü ihlal eden ve vücuduna dokunmadan onu gerçekten rahatsız hissettiren herhangi bir davranış olarak özetlenebilir. Taciz, ıstırap veya rahatsızlık verme olarak tanımlanır. Cinsel taciz, ızdıraba neden olan her türlü cinsel temalı veya güdümlü davranış olarak tanımlanır. Türk Ceza Kanunu cinsel taciz suçunu dokunulmazlığa karşı suç olarak düzenlemiştir. Cinsel taciz suçu, cinsel istismar, cinsel saldırı ve reşit olmayanla cinsel ilişki gibi cinsel dokunulmazlığı ihlal eden farklı suçlardan farklıdır, çünkü mağdurun vücuduna hiçbir temas olmadan işlenir. Kişinin bedeni ile temasa yol açan cinsel ihlaller söz konusu olduğunda, cinsel dokunulmazlık geniş bir şekilde korunur.

Aşağıda cinsel taciz konusunda sürekli sorulan bazı soruların yanıtları yer almaktadır.

Cinsel saldırıyı ilgili suçlardan nasıl ayırt edersiniz?

Fiziksel temas, cinsel tacizi reşit olmayanların cinsel istismarından ayıran önemli bir konudur. Temas sadece taciz değil, saldırıdır. Reşit olmayanlarla cinsel faaliyet gibi değil, mağdurun rızası gereklidir. Reşit olmayan kişilerle cinsel faaliyette bulunmak, mağdurun rızası varsa yasalara aykırı değildir. Eğer mağdur rıza göstermezse, suç istismardır. Mağdurun tacize rıza göstermesi, yönetmeliğin uygulanması için yeterlidir. Taciz durumunda, bir eylemin yalnızca cinsel nitelikte olması yeterli değildir. Bu eylemin cinsel niyetle gerçekleştirilmiş olması da gerekir. Yalnızca karşı tarafı küçük düşürmek için yapılan eylemler, cinsel içerikli olsalar bile taciz olarak değerlendirilmez. Bir kişi ısrarla huzur ve sükunu bozmaya yönelik davranışlarda bulunursa, bu taciz değil, huzur ve sükunu bozma suçudur. Taciz suçunun oluşması için, eylemin seçilmiş bir mağdura yönelik olması gerekir. Ahlaka aykırı eylemler veya müstehcenlik, bir mağdur olmadan ve kamuya açık bir şekilde cinsel aktivitenin gösterilmesini kapsar.

Rıza Cinsel Tacizi Yasal Mevzuattan Çıkarır mı?

Cinsel taciz suçunda mağdurun rızası, düzenlemeye uygunluk nedeni olarak kullanılabilir. Cinsel yönden özgürlüğünden yoksun bırakılan kişinin rızası varsa, bu suçtan dolayı ceza verilmez. Rıza, suçun işlenmesinden önce verilmelidir. Fiil işlendikten sonra rıza gösterilse bile suç varlığını sürdürür. Bireyler cinsel özgürlükleri üzerinde karar verme hakkına sahiptir. Bununla birlikte, bu tasarruf yetkisi bireyin kapasitesine göre belirlenir. Örneğin, ayırt etme gücünden yoksun bir bireyin rızası meşru kabul edilemez. On iki yaşından küçük bir bireyin rızası meşru değildir ve suçu ortadan kaldırmaz. Bu suçun ihtiyaçları için, 12 ila 15 yaş arasındaki gençler, anne ve babalarının ihtiyacı yönetmeliğe uygun ve çocuğun en etkili arayışlarına uygun olana kadar yalnızca kendi bireylerine atıfta bulunan hakları eğitebilirler. Bununla birlikte, 15 yaşın üzerindeki çocukların rızası yetkili olarak kabul edilir ve fail sadece cezalandırılmaz.

Cinsel tacizin cezası nedir?

Esasen en birincil suç, üç aydan en fazla iki yıla kadar hapis cezası veya pozitif ile cezalandırılabilir. Önceden belirlenmiş bir hapis cezası ve adli bir pozitif ayrıca isteğe bağlı olarak mevcut cezalar olarak düzenlenmiştir. Madde, hapis cezasının alt ve üst sınırlarını anında düzenler. Adli pozitifin miktarı, suçun alt sınırından çok daha az veya daha fazla olamaz.

Cinsel saldırı cezası değiştirilebilir mi?

Cinsel taciz herhangi bir istisna değildir. Tüm suçlarda olduğu gibi, ağırlaştırıcı koşullar vardır. Bu ağırlaştırıcı koşullardan biri olarak, taciz suçu, cezaları yoluyla daha da aşırı hale getirilebilir.

Sertifikalı cinsel taciz türleri nelerdir?

Cinsel taciz yasalara aykırıdır ve belirli durumlarda daha ağır şekilde cezalandırılabilir.

  • Reşit olmayan bir kişiye karşı yasalara karşı gelmenin cezası altı aydan birkaç yıla kadar hapistir. Gençlerin kendilerini bu suçtan korumaları daha zordur. Düzenleme haklıdır. Önceki kurallarda, küçük ve yetişkin mağdurlar arasında bir ayrım yoktu. Bununla birlikte, bu artık birçok ağırlaştırıcı koşuldan biri haline geldi. Bu açık durumda, olumlu bir hüküm yoktur. Yalnızca hapis cezası verilebilir.
  • Suçun kamu görevindeki yeri, hane halkı bağları veya farklı ilişkiler nedeniyle işlenmesi halinde ceza iki katına çıkarılacaktır. Bu durumda, bir kamu görevlisi bu suçu, görevlerinin ortasında sunduğu bir kişiye karşı işleyebilir. Personelin savunulması gerekliliği, işveren olarak görev yapan bir kişinin, hizmet sunan bir kişi üzerinde etki yaratmasının basit ve mümkün olduğu gerçeğinin bir sonucudur. Ev ilişkileri, yalnızca yönetmelikte belirtildiği gibi hane halkı tanımına girmeleri durumunda ev ilişkileri kapsamına girer. Suçun eşinize karşı işlenmiş olabileceğine karar vermelisiniz.
  • Suçun yetişkin bir vasi, öğretmen, eğitmen, bakıcı, koruyucu vasi, sağlık hizmeti sağlayıcısı veya bakım, gözetim veya güvenlik yükümlülüğü altındaki bir kişi tarafından işlenmesi halinde, ceza P oranında artırılacaktır. Bu bağlamda, eğitim ve koçluk arasındaki bağlantının çoğunlukla maliyete dayalı olması gerekmez. Koruyucu aile bakımının sürekli olması gerekmez. İşe gitmek için çocuklarını hızlı bir şekilde bir komşuya veya akrabaya bırakan anne ve babalar da bu sınıfa dahildir. Bu nitelik tersi durumda geçerli değildir, çünkü yönetmelik bu suçu kimin işleyebileceğini belirtir. Farklı bir ifadeyle, bu suçu bir eğitmene karşı işleyen bir öğrenci, profesyonel bir vaka olarak düşünülmeyecektir.
  • Eğer suç ofis içinde işlenirse, ceza iki katına çıkar. Bu durumda, mağdur ile fail arasında hiyerarşik bir ilişki olması gerekmez.
  • Suç dijital iletişim veya posta yoluyla işlenirse, ceza iki katına çıkarılır. Failin yalnızca dijital veya posta iletişimini kullanması yeterli değildir. Failin bu araçlardan yararlanmış olması da gerekir. Rahatlık, failin bu araçları kullanarak kimliğini gizleme potansiyelidir, bu da onu tespit etmeyi zorlaştırır.
  • Suçun alenen işlenmesi halinde ceza yarı oranında artırılır. Hayasızca hareket suçu ile birlikte, bu suçun kapsamına giren aleniyetin seçilmiş bir kişiye yönelik olması ve asla alenen yapılmaması gerekir.
  • Mağdur, cinsel taciz nedeniyle işini, fakültesini veya ailesini terk etmek zorunda kalmışsa, ceza 12 aydan az olamaz. Bu, ilgili suçun ağırlaştırılmış bir modelidir. Suç, uygun bir süre içinde ayrılma gerekliliği ile bağlantılı olmalıdır. Suçun sürekli olarak işlenmesine gerek yoktur, yalnızca yeterli olduğu anda işlenmelidir.

Cinsel tacize ilişkin uygun bir şikayette bulunmak zorunda mıyım?

Yönetmelik, cezaevi yaptırımları uygulanmadan önce mağdurun şikayette bulunması gerektiğini belirtmektedir. Suçtan kişisel olarak etkilenen kişiler, yetkililere yazılı veya sözlü şikayette bulunabilirler. Bu suçlar şikâyetten muaftır. Genellikle cumhuriyet savcısı tarafından soruşturulurlar.

Cinsel taciz için şikayette bulunmak ne kadar sürer?

Mağdurun suçu ve failini öğrendiği andan itibaren şikayette bulunmak için altı ayı vardır. Bu süre ödemesiz bir dönemdir. Mağdur bu süre içinde şikayette bulunmazsa, herhangi bir soruşturma veya kovuşturma yapılamaz. Mağdur, belgelendirilmiş suçlar için zaman aşımı süresi içinde herhangi bir zamanda şikayette bulunabilir. Bu durumda, şikayet resmi bir bildirim türünde olmalıdır.

Kanada’da Cinsel Taciz için Zamanaşımı Süresi Nedir?

Bu suç için zaman aşımı süresi sekiz yıldır.

Cinsel tacizde bulunan bir kişiye karşı şikayette bulunmamanın sonuçları nelerdir?

Mağdur, mahkeme heyeti suçun temel türüne karar vermeden önce herhangi bir zamanda şikayetini geri çekebilir. Mağdurun soruşturma aşamasında şikayetini geri çekmesi halinde herhangi bir kovuşturma yapılmayacaktır. Bununla birlikte, mağdurun kovuşturma bölümünde şikayetini geri çekmesi halinde dava düşer.

Cinsel taciz nasıl teyit edilebilir?

Cinsel dokunulmazlığa yönelik farklı suçlar gibi, bu suçu göstermek de çok zahmetli olabilir. Soruşturmanın eksiksiz olmasını sağlamak için, soruşturma bölümü boyunca derinlemesine bir araştırma yapılmalıdır. Tacize uğrayan kişinin doğrudan kanıt sunması gereken ve harekete geçmediği durumlarda, soruşturma yürütülmüş olsaydı suç sabit olacaksa, fail lehine karar verme yetkisi olmayacaktır. Diğer bir yöntem ise, çoğunlukla mağdurun beyanlarına dayanarak “mağdurun iftira atması için herhangi bir resmi neden yoktur” demek olabilir.

Cinsel taciz için tazminat davası açabilir miyim?

Tacize uğrayan kişinin olay nedeniyle psikolojik zarar görmesi mümkündür. Suçun ofis içinde işlendiği durumlarda, iş kaybı veya iş göremezlik gibi maddi zararlar meydana gelebilir. Bu zararlar, zarar gören bireyin dava açmasına neden olabilir.

Cinsel tacizden yargılanan memurlar görevden alınabilir mi?

Cinsel taciz suçundan 12 ay bile hapis cezası almış olanlara devlet memurluğu kapısı açık değildir. Duyurunun geciktirilmesi memuriyete engel değildir. Disiplin cezaları ceza yargılamasından bağımsız olarak uygulandığından, bir devlet memuru yasalara aykırı bir suçla itham edilmemiş olsa bile disiplin cezasına çarptırılabilir.