DAVA NASIL AÇILIR

Bir davanın nasıl açılacağına ilişkin ipuçları, hakları ihlal edilen ve/veya tehlikeye atılan kişiler tarafından talep edilen standart bir sorudur. Bu makalede en tipik soruları ve sorunları yanıtlıyoruz.

Nasıl dava açılacağına dair ipuçları?

Farklı makamlara yapılan taleplerin aksine, mahkeme salonunda dava açmak kolay bir talep hazırlamayı içermez. Mevzuat, bir dilekçe düzenlemenizi ve ardından bunu mahkeme salonuna sunmak için bir dizi prosedüre uymanızı gerektirir. Dilekçeyi mevzuata uygun olarak yazabilir ve ardından mahkeme salonunun kayıt işyerine gidebilirsiniz. Daha sonra, harç ve bedellerin vezneye ve mahkeme veznesine yatırılması gerekir. Makbuzlarınızı teslim ettikten sonra, dava muhtemelen açılacaktır. Yasal bir dava açmak için, bir şikayet dilekçesi yazmalı ve savcınıza sunmalısınız.

Dava ne zaman başlar?

Bir suç işlendiğini veya yasadışı bir eyleme maruz kaldığınızı düşündüğünüzde dava açabilirsiniz. Davayı kazanabilmek için mevzuatta belirtilen şartların yerine getirilmesi gerekir. Bir davanın açıldığı tarih, dilekçenin iş yerlerinin siciline kaydedildiği tarihtir. Bu kural, harca tabi olabilecek durumların yanı sıra harca tabi olmayan durumlar için de geçerlidir. Bir dava yetkisiz veya görevsiz bir mahkemede açılırsa, bu yepyeni bir dava olarak düşünülmez, ancak benzersiz davanın devamı olarak kabul edilir.

Dava açmak ne kadar sürer?

Dava açma süresi davaya bağlı olarak değişir. Hukuk davaları için genel zamanaşımı süresi on yıldır. Bununla birlikte, pek çok durum için özel zamanaşımı süreleri vardır.

Zaman aşımına uğramadan önce idari dava açmak için kaç gün gerekir?

İdari bir davanın icra mahkemeleri veya Danıştay’a sunulması için süre sınırı, mevzuatta öngörülen diğer haller dışında 60 gündür. Vergi mahkemelerinde bu süre 30 gündür. İcra mahkemesi nezdinde dava açma süresi, idareden tebligatı aldığınız günün ertesi günü başlar.

Arabuluculuktan sonra dava açmak için kaç gün gerekir?

Arabuluculuk faaliyeti bir sonuç vermezse, arabulucu son bir tutanak hazırlar. İş davasında arabuluculuk talebinde bulunan davacı, son raporu aldıktan iki hafta sonra işe iade davası açabilir. Diğer davalar genellikle kısa bir süreye tabi değildir ve normal dava açma süresi içinde açılabilir. Zorunlu arabuluculuk hallerinde, dava arabulucuya başvurulmadan açılırsa, mahkeme davacıya nihai raporu sunması için bir hafta süre verir. Arabulucunun raporu bir hafta içinde sunulmazsa, mahkeme davayı reddeder.

E-Yetkililer aracılığıyla dava açmak mümkün mü?

Vatandaşlar UYAP Vatandaş Portalı üzerinden dava açabilirler. Ancak bunun için dijital imzaya sahip olmanız gerekmektedir. E-imzası olmayan vatandaşların genellikle çevrimiçi dava açmalarına izin verilmez.

Dava açıldıktan sonra duruşma ne zaman yapılır?

Dinleme tarihi muhtemelen dava açıldıktan ve dilekçeler bölümü yazılı olarak tamamlandıktan sonra mahkemenin iş yüküne göre belirlenecektir. Bu süreç, tebligatlar ve farklı konularla birlikte yaklaşık 4 ay sürer. Prosedürler

Kendi başıma nasıl dava açabilirim?

Dava açmak için bir avukata ihtiyacınız yoktur. Yasal süreç veya haklar hakkında yeterli bilgiye sahip olmadan açılan bir dava sizi zor bir senaryoya sokabilir. Bir avukat kullanmadan dava açmak, kendinizi iyi hissetmediğinizde tıbbi tavsiye almak için doktora gitmemek ve ardından söylentilere dayanarak ilaç almak gibidir. Bir hastalığı tespit etmek ve tedavi etmek için bir sağlık uzmanının tavsiyesine başvurduğunuz gibi, anlaşmazlığı çözmek ve tetikleyiciyi belirlemek için bir avukatın tavsiyesine başvurmalısınız.

Boşanma davasının nasıl açılacağına dair ipuçları

Eşinizden toplu olarak veya bireysel olarak boşanabilirsiniz. Bunun için bir boşanma dilekçesi düzenlemeniz gerekecektir. İkamet ettiğiniz evin yakınında bir ev mahkemesi yoksa, boşanma dilekçesini, teslim ücretini ödedikten sonra ilk fırsatta hukuk mahkemesine sunabilirsiniz. Anlaşmalı boşanma davalarında, her iki taraf da boşanma dinlemesine katılmalıdır.

Parça başı tazminat davası nasıl açılır?

Parça başı tazminat davası açmak için, yasal olarak onaylanmış iş mahkemelerine bir dilekçe sunmanız gerekir. Çalışanların kıdem tazminatı, düzenleme dışı zaman tazminatı ve yıllık izin ücreti gibi hakları tazminat davasına dahildir. Tazminat davası çalışanların tüm haklarını kapsamaktadır. İşçinin iş tazminatı davası kapsamında tazminata hak kazanabilmesi için, iş sözleşmesinin basit bir nedenle feshedilmesi veya işvereni tarafından haksız bir şekilde feshedilmesi gerekir.

İftira Davasının Nasıl Açılacağına Dair İpuçları

İftira, failin mağdurun zararsız olduğunun farkında olmasına bakılmaksızın, farklı bir kişiye seçilmiş, somut bir suç atfetme eylemidir. İftiraya uğrayan kişiler, iftiraya uğradıklarını öğrendikten sonraki altı ay içinde yetkililere karşı dava açabilirler. Uzmanlık olayı kitle iletişim araçlarını da etkilemiştir. Dijital medyada yazılı ve sözlü iletişim artık günlük yaşamın standart bir parçasıdır. Dolayısıyla gazete, TV ve radyoların yanı sıra sosyal medya suçları ve hakaret de dava kapsamına giriyor.

Dava açmak ne kadar tutar?

Dava açılmadan önce harç ve ücretlerin ödenmesi gerekir. Ücretler genellikle ödenmezse veya dava sırasında yeni ücretler ortaya çıkarsa, mahkeme davacıya ücret için bir son tarih sunar. Davacı, bu süre içinde ücretleri ödemelidir. Ödemenin sunulması davaya ve 12 aya göre değişir. Bir dava için ve bir beyan kullanılmadığında, teslim ödemesi 500 TL’dir. Bir şikayet varsa, şikayet miktarının her 1000 TL’si için 5 TL ekstra ödeme alınır.

Hukukçu masraflarının bedeli nedir?

Asgari ödeme tespit sorunu olsa da, yasal profesyonelin ödemesi için daha yüksek bir sınırlama yoktur. Hukukçu ücretleri, taraflar arasındaki anlaşmaya göre belirlenir. Avukatların ücretleri ayrıca avukatın uzmanlığından ve deneyiminden de etkilenir.

Dava açmadan önce uzman bir avukattan tavsiye alın.