Türk mevzuatı, doğumdan önceki ve sonraki dönemi kapsayan doğum iznini (analık izni olarak da adlandırılır) düzenler. Öncelikle anne ve bebek arasındaki bağın güvenliğine ve hamile kadın çalışanın güvenliğine dayanmaktadır. Bu bağlamda annelik; hamilelik, doğum ve doğum sonrası dönem olarak tanımlanmaktadır. Yaşamın bu üç aşaması mevzuat tarafından korunmaktadır. Yapı ve Çalışma Mevzuatı, kadınların istihdamı ve işten ayrılmalarına ilişkin temel kuralları tanımlamaktadır. Yapı uyarınca, kadınlar ve erkekler arasında çalışma koşulları veya dinlenme hakları açısından kabul edilebilir farklılıklar eşitlik ilkesini ihlal etmez. Annelik izni de bu sınıfa girmektedir. Çalışma Mevzuatı kapsamı dışında kalan çalışan kadınların da bu mevzuattan yararlanabileceği öngörülmüştür. İş sözleşmesi olan her işçi bu izin hakkına sahip olduğu için mevzuatın bir önemi yoktur.

Annelik ne zaman başlıyor?

Genel bir kural olarak, Türk mevzuatı uyarınca doğum izni, doğumdan 8 hafta önce başlar. İşçinin sağlık durumunun iyi olması veya işin gerektirmesi halinde hekim bu süreyi uzatabilir. Bununla birlikte, işveren güvenlik aralığını kısaltamaz. Hamile bir çalışan, talep etmesi ve doktorun çalışmasının sağlığına zarar vermeyeceğini belirten bir rapor vermesi halinde, işe başlamadan üç hafta öncesine kadar uyum sağlayabilir. Bir kadın doğumdan sonraki üç hafta içinde çalışmayı taahhüt etmiş olsa bile, bunu yapmaktan vazgeçebilir.

Annelik kaç gün sürecek?

Başlangıçtan önceki 8 haftalık sürenin doğum iznine tabi olduğunu daha önce belirtmiştik. Genellikle, başlangıçtan sonraki 8 hafta da bu izne dahildir. Bu nedenle 16 haftalık doğum izni temelde 16 haftalık bir aralıktır. İşçinin doğum izni süresi 112 iş günüdür. Bu süreleri kısaltmak mümkün değildir. Kadın çalışan, başlangıçtan 3 hafta öncesine kadar çalışmışsa, bu süreyi başlangıçtan sonraki 8 haftaya ekleyebilecektir. Bu, kadın çalışanın yetkili hakkıdır. Başlangıçtan önce kullanmadığı süre, başlangıçtan sonraki süreye eklenmeyecektir. Annelik izni bile kesintisiz olarak kullanılmalıdır.

Annelik İzni Nasıl Hesaplanır?

8 haftalık doğum öncesi aralık başlangıçla birlikte sona erer. Tahmini doğum tarihinden önce kullanılamayan süreler (zamansız başlangıç) başlangıçtan sonra kalan aralıklara eklenebilir. Bu aralıkları öğrenmek için bir sağlık hizmeti sağlayıcısının sertifikası gereklidir. Tahmini doğum tarihinden sonra gerçekleşen bir başlangıç başka bir şanstır. Bu durumda, kadın çalışanın sağlık durumu daha geç başlamasına neden olsa bile, doğum sonrası aralık değiştirilmeden bırakılmalıdır. Çocuk doğumdan kısa bir süre sonra ölebilir ya da ölü doğabilir. Bu durumda, doğum sonrası dönemin kesintiye uğramaması gerektiği pekala savunulabilir. Doğum izninin sağladığı güvenlik sadece çocukla sınırlı kalmayacaktır. Sağlıklı bir başlangıç yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, annenin psikolojik ve bedensel sağlığı ve restorasyonu göz önünde bulundurulmalıdır. Son olarak, başlangıç gerçekleşmediği için düşük yapılması durumunda, doğum sonrası dönemden bahsedilemez ve düşük sonrası izin kullanılamaz.

Bir dizi hamile kalma süreci ne kadar sürer?

Hamilelik sırasında birden fazla çocuğa gebe kalınırsa, muhtemelen başlangıçtan önceki 8 haftaya 2 hafta eklenecektir. Bu durumda, tüm doğum izni süresi on sekiz haftadır. Bu, başlangıçtan önceki 10 haftayı ve başlangıçtan sonraki sekiz haftayı içerir. Annelik izni süresi 2’den fazla çocuk olması durumunda değişmez. Birden fazla hamilelik durumunda, kadın çalışan, talep etmesi ve çalışmasının güvenli olduğunu belirten tıbbi bir sertifikaya sahip olması halinde, başlangıçtan 3 hafta önce çalışabilir. Bu, doğum sonrası 15 haftaya kadar izin verilmesini sağlar ve bitiminde daha fazla süre eklenir.

Doğum İzni Süreleri Devlet Memurları ve Akademisyenler için Tamamen Farklı mı?

Devlet memuru bayanların tamamen farklı izin sürelerine hakları yoktur. Devlet memurları aynı 8 haftalık doğum izni hakkına sahip olmakla birlikte, talep üzerine başlangıçtan üç hafta öncesine kadar işi yenileme ve kullanılmayan süreyi doğum sonrası aralığa ekleme hakkına sahiptir. Akademisyenlerin doğum izni de benzerdir.

Devlet memurları için süt izni nasıl hesaplanır?

Süt izni süresi 6111 sayılı Kanun’da yapılan değişiklikle ilk 6 ay için yükseltilmiştir. İşe başlayan kadın memur ilk 6 ay için 3 saat, sonraki 6 ay için 1,5 saat süt izni hakkına sahiptir.

Annenin ölmesi ya da ölmeye başlaması, babaya annenin ölümünden sonra annelik yapma hakkı verir mi?

Annenin doğum sırasında, doğum sonrası veya bu dönem boyunca ölmesi durumunda baba doğum izni talep edebilir. Babanın izni, annenin alamadığı iznin bir aşamasında alınabilir. Bu hak yalnızca vefat eden annenin doğum izninde çalışan bir kadın olması durumunda kullanılabilir. Anne başlangıçtan önce ölürse, bu hak kullanılamaz.

Anneliği evlat edinmek için götürebilir miyim?

Doğum iznine ilişkin mevzuat hükümleri uyarınca, üç yaşından küçük bir çocuğu olan evlat edinen veya evlat edinilenin eşi sekiz haftalık doğum izni hakkına sahiptir. Bu süre çocuk doğduğunda başlar.

Annelik ortadan kalktıktan sonra ne olur?

Kadın çalışan, istenen izin süresi dolduktan sonra işe geri dönmelidir. İşe dönmek için, çalışanın emzirmeye engel bir durum olmadığını belirten tıbbi bir sertifikaya sahip olması gerekir. Doğumdan sonra, işçi işe iade talebinde bulunma hakkına sahiptir. İşveren, işe iade edilen işçiyi aynı veya eşit bir işte kullanmakla yükümlüdür.

Annelik Gidişinin Miktarı Nedir?

Ücretli izin, 8 haftalık doğum iznini ve birkaç hamilelik için ek 2 haftayı kapsar. Doğum iznindeki personele bu süre boyunca muhtemelen tam ödeme yapılacaktır. Yılın ilerleyen dönemleri için talep üzerine ücretsiz izin alınabilir.

Doğum Raporu Masrafı Ne Zaman Yapılır?

Doğum karı, doğum nedeniyle kısa süreli iş göremezliğe uğrayan çalışana SGK tarafından ödenen tutardır. Doğum yardımı tekil hamilelikte 112 gün, çoğul hamilelikte ise 126 gün üzerinden hesaplanır. Çalışanın PTT hesabına yatırılır. İşe başlama raporu parası, işverenin SGK’ya işe başlama bildiriminde bulunmasından 15 gün sonra yatırılır.

Milk Depart Kullanma Yöntemleri?

İşe başladıktan sonra bebeğini doğal yollardan emzirmesi gereken çalışan anneler de süt izni alma hakkına sahip olabilir. İşe başladıktan sonra kadın çalışan, bebeği 1 yaşına gelene kadar günde 1,5 saate kadar süt izni kullanabilir. Bu iznin süresi ve saati çalışanın kendisi tarafından belirlenir. Çalışma günü hesaplanırken bu süre dikkate alınabilir. Çalışma Mevzuatı kapsamında olmayan bayanlar da bu haktan yararlanabilirler.

Doğumdan sonra ödemesiz dönem ne kadar sürer?

Bir kadın çalışan, doğum izninin bitiminden sonra altı aya kadar ücretsiz izin talep edebilir. Ücretsiz izin hakkı, üç yaşından küçük bir çocuğu evlat edinen eşe veya evlat edinen anne veya babaya verilebilir. Doğum izninden sonra talep edilen bu ücretsiz izin, yıllık izin sürelerinin hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.

Babalık kaç gün sonra sona eriyor?

Babalık izni, bir babanın eşinin doğum yapmasından sonra alabileceği bir izindir. Bu izin babanın hakkıdır. Bu ücretli izin, mazeret izni olarak düzenlenir. Eğer baba işçi ise ve eşi işe başlarsa, bu izin muhtemelen 5 gün olacaktır. Memur baba tarafından talep edilirse, izin 10 güne kadar uzatılabilir. Bir çalışan yeni yürümeye başlayan bir çocuğu evlat edindiğinde ve çocuk 3 yaşından küçükse, çalışanın üç günlük ücretli mazeret izni hakkı vardır.