düğünde takılan takılar kime aittir

Genellikle {çiftlerin} evlendikten sonra yaşadıkları mutluluk kısa sürelidir. Evlilikten sonra, çiftin evliliği, neşeli ve keyifli olaydan sonra ortaya çıkan sorunlardan etkilenir. Evlilik töreni takıları en tipik olumsuzluktur.

Başından beri, bireyler düğün töreni takılarının kime ait olduğunu sorgulamışlardır. Birçok kişi düğün takılarının kızlara ait olduğu bilgisini duymuştur. Gelin bu hikayenin ardındaki gerçekliğe bir göz atalım.

Evlilik Töreni Günü Takılan Takılar Kime Aittir?

Toplumumuzda erkek tarafına takılan altın takıların yalnızca erkeğe ait olduğu, kadın tarafına takılan altın takıların ise yalnızca kıza ait olduğu yönünde yaygın bir algı vardır. Evlilik töreninde takılan takılar, evlilik sürecinde bile eşler veya aileler arasında yoğun tartışma konusu olmaktadır. Boşanmalar takılarla ilgili anlaşmazlıklardan kaynaklanabilir. Evlilik sırasında yakın akrabalar tarafından gelin ve damada verilen takıların veya paranın kime ait olduğu konusunda mevzuat net değildir. Yargıtay’ın mevcut içtihadına göre, düğün töreni sırasında geline verilen takıların, kim tarafından ve nerede verildiğine bakılmaksızın, genellikle geline bağışlandığı düşünülmektedir. Evlilik töreni takıları, kolye üniteleri, bilezikler ve çeyrek altın gibi her türlü takıdan oluşur. Erkeklerin tamamen erkekler için olan takıları vardır. Bunlara örnek olarak saatler, kol düğmeleri ve farklı erkeksi objeler verilebilir. Tüm düğün takıları, kimin yaptığına, ne kadar pahalı olduğuna veya gelin ya da damadın takıp takmadığına bakılmaksızın kıza aittir.

Nitekim Yargıtay 3. Hukuk Dairesi ‘nin 2019/2763 E., 2019/9997 Okay sayılı kararında şu ifadelere yer verilmiştir Düğün töreninde takılan takılar, aksi kararlaştırılmadıkça, genellikle geline hediye olarak düşünülür. Onun mülkiyetine geçer. .Koca, geri vermemek niyetiyle eşya almış ve bunlar her olaya özgü isteklerle değiştirilmişse, eşinin rızası ve isteği ile bunları geri vermekten kurtulur.”

Düğün töreninde takılan altın takıları nasıl geri alabilirim?

Bir kız, düğün töreninde takılan takıların kendisine ait olması halinde bunların iadesi için dava açabilir. Bu dava, düğün töreninde takılan takıları geri almak için açılır. Buna takı iadesi davası denir. Düğün töreni takılarının iadesi için dava açma ücretleri orantılıdır. Bunu telafi etmek için, öncelikle mücevherin değerine bağlı olarak ek bir ücret alınır.

Düğün töreni takılarının iadesi birkaç aşamada aranmalıdır. Moda dünyasında, çiftin düğün töreni takılarını muhafaza etmesi mümkün değildir. Mücevherleri değiştirmiş veya harcamış olabilirler. Mücevherleri aynen iade etmek mümkün olmadığında, mali değeri aranır.

Ya mücevherler rızaya dayalı ise?

Eş ile koca arasında boşanma davası açılmışsa, eş boşanma davası sırasında evlilik takılarının iadesini talep edebilir. Eşler arasındaki boşanma kesinleşmiş, boşanmaya karar verilmiş ancak evlilik takılarının iadesi talep edilmemiş ise bu durumda ayrı bir dava açılarak takıların iadesi talep edilebilir. Boşanma sırasında mal paylaşımı için açılan bir davada ziynet eşyası talep edilemez.

Mücevher davası açmak normalde ne kadar sürer?

Evlilik takılarının ne kadar çabuk iade edileceğine karar vermek için davanın kesin tarihini bilmek faydalı olacaktır. Muhtemelen, mücevherler.

Koca, evlilik günü takılan tüm takıların tam velayetine sahip olabilir. Takılar kocanın velayeti altında aynı durumda saklanırsa, hızlı bir şekilde iadesi için dava açılabilir. Mülkiyet hakkı, evlilik takılarının tamamen iadesini talep etmek için bir fikirdir. Düğün töreni takılarının iadesini talep etmek için herhangi bir zamanaşımı süresi yoktur.

İkinci olarak, evlilik takılarının tam olarak iade edilmesi muhtemelen mümkün değildir. Kızın evlilik takılarının mali değerini elde etmesi gerekiyorsa, davasını on yıl içinde açması gerekir. Düğün takılarının para olarak iadesine ilişkin talepler tazminat niteliğindedir. Dolayısıyla, ziynet eşyalarının para olarak iadesine ilişkin talepler için 10 yıllık bir zamanaşımı süresi bulunmaktadır.

Düğün töreni takılarının iadesi için bir dava göstermenin kolay yolları?

Düğün takılarının iadesi için açılan davalarda ispat yükümlülüğü davacıya aittir. Takıların iadesi için dava açan davacılar, takıların davalının kocası tarafından çalındığını ve kendisinde olmadığını göstermelidir. Mücevherin kendisinden çalındığını ve kendisinde olmadığını gösteremezse, davasını kaybedecektir.

Talep sahibi öncelikle mücevherin güncel olduğunu göstermelidir. Bu, ağırlık, tür, değer, gram ve miktardan oluşur. Bu, düğün töreni filmleri, resimler, çeyiz sertifikaları ve farklı evraklarla birlikte kanıtlarla kolayca gerçekleştirilebilir. Evlilik videosu ve görüntüleri dosyalanır dosyalanmaz, kuyumculuk uzmanı bir rapor hazırlayacaktır. Kuyumculuk uzmanı, evlilik takılarının değerini içeren bir rapor hazırlayacaktır. Profesyonelin hesaplamaları öncelikle dosyadaki evraklara dayanacaktır. Uzman, raporda yer alan altınların değerini davanın açıldığı tarihe dayandıracaktır.

Evinden ayrılan bir kız düğün takılarını nasıl alabilir?

Mücevherler kolayca taşınabilir, saklanabilir ve yanınızda getirilebilir. Yargıtay, kızın üzerinde veya evinde ziynet eşyası bulunmasının günlük hayata uygun olması nedeniyle bunun meşru olduğuna hükmetmiştir. Yargıtay bu değerlendirmesinde ayrıca takıların kişiye verilmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğunu da belirtmiştir. Bu değerlendirmelerin ardından Yargıtay, evinden ayrılmayı planlayan bir kızın düğün takılarını önceden almasının veya muhafaza etmesinin her zaman mümkün olduğuna karar vermiştir. Bu bağlamda, evini terk eden bir bayanın düğün takılarını da beraberinde götüreceği genellikle kabul edilmektedir. Evden ayrılan bayan, takıların evde bırakıldığını göstermelidir. Evden kovulan veya şiddete maruz kalan bir kız, takılarının evde bırakıldığını göstermelidir.

Nitekim Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2018/938 E., 2018/3830 Okaysayılıkararında

Burada, neden başka bir kişiyi işe almayı düşünebileceğinizin bazı açıklamaları listelenmiştir .Bayan, sanığın mücevherleri bozdurduğunu ve harcadığını iddia ederken, sanık mücevherleri çaldığını söyledi. Özel tecrübelerime göre, böylebirşeyin kızların başına gelmesi normaldir . Aşağıda, evde kullanabileceğiniz bazı yöntem örnekleri verilmiştir. Buraya tıklayarak bu konuda daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Varlık nedir? Farklı ifadelerle ,işte güvenebileceğiniz şey Sanığın velayetine ve mülkiyet ine kabul edildi Standart olarak düzenlemeyi kesintiye uğratmak yasa dışıdır. Madde, kolayca taşınabilen, saklanabilen ve ortadan kaldırılabilen bir tür maddedir. Bu işlev için , Evden Gitmeyi PlanlamakAşağıda , bireysel dil uzmanlığınızı geliştirmenin tek yöntemlerinden birkaçı bulunmaktadır. Davalının bunu zaten elde etmiş ve kaydetmiş olması muhtemeldir. Davacının, davalının söz konusu mücevheri kullandığını kanıtlama yükümlülüğü vardır.”

Evlilik parasıyla veya aile faturaları için alınan düğün takılarını iade etmek zorunda mıyım?

Evlilik töreni takıları, düğün töreni faturalarını, ortak konutla ilgili faturaları ödemek veya bir kişinin borcunu ödemek için kullanılmış olabilir. Bu durumlarda, kızın evlilik takılarını iade etme hakkına sahip olup olmadığını bilmek çok önemlidir. Bu davadaki belirleyici soru, evlilik takılarının iade edilmesinin gerekip gerekmediğidir. Yargıtay, iade edilip edilmediğine bakılmaksızın kızın takılar üzerinde hak sahibi olduğuna hükmetmiştir. Bu gibi durumlarda, kişi, kız tarafından kendisine verilen takıların iade edilebileceği beklentisiyle verilmediğini göstermelidir. Kişi harekete geçmezse, evlilik takılarını iade etmekle yükümlüdür.

Nitekim Yargıtay 2. Hukuk Dairesi de 2017/1769 E., 2018/13037 Okay sayılı kararında bu yönde görüş bildirmiştir:

Evlilik sırasında bir kız tarafından takılan mücevherlerÇalınan mücevherler artık onu çalan kişinin özel mülkiyetidir .Bu dava etkili bir örnektir Bir kişiye verilen mücevherin, geri vermemesi için tasarlandığı doğrulanabilirse, mücevheri iade etme yükümlülüğünden kurtulur.. Somut olayda ,mücevherlerindeğiştirildiği anlaşılmış ise de, davalı-karşı davacıya iade edilmemek üzere verildiği kanıtlanamamıştır. Davalı, mücevherlerin kayıtsız şartsız ve rıza ile verildiğini göstermelidir. Bunu gösteremezse mücevherleri davacıya iade etmelidir.

Mücevherler değiştirilebilir ve talep edilebilir mi?

Talep edilen miktarı iyileştirmenin bir yolu olarak davanın tadilinin talep edildiği tespit edilmiştir. Tadilat yoluyla davadaki sorunların geliştirilmesi ve değiştirilmesi de mümkündür. Müşteriye iade edilebilecek biju miktarı da değişiklik yoluyla yükseltilebilir. Talep edilen düğün takılarının dava dilekçesinde yer alması gerekmektedir. Eklenmediği takdirde tadilat dilekçesi verilemeyecektir. Tadilat dilekçesinin sadece davada talep edilen miktarla ilişkili olduğu bilinmelidir.

Nitekim Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2013/8174 E., 2013/21102 Okaysayılıkararında

“Davacı bayan düğün töreninde giydiği parayı beyan etmemiş, ancak beyan dilekçesinde sadece biju miktarını beyan etmiştir. Duruşma 20.9.2012 tarihinde devam etmiştir. Mücevherler için beyanını değiştirirken, düğün töreninde takılan parayı da talep etti, ancak bunu dava konusu yapmadı. Ve değişiklikle birlikte yepyeni bir beyanda bulundu. Beyanın değiştirilmesi mümkündür, ancak yepyeni bir beyan eklenemez. Bu dava için herhangi bir yargılama ücreti talep edilmedi. Davacının düğün töreninde giyilen paraya ilişkin beyanının dinlenmesine gerek olmadığına karar verilmesi çok önemlidir…”