Haftalık 45 çalışma saatini aşan çalışmalar ek çalışmadır. Çalışma Mevzuatı uyarınca, üç farklı türde ek süre çalışması vardır. Birincil tür ek süre ulusun yararı içindir. İkinci tür ek süre, artan üretime karşılık gelen çeşitli nedenlerle veya işin doğası ve işlevi nedeniyle tamamlanır. Son olarak, zorlayıcı nedenlerin bir sonucu olarak arıza veya arıza olasılığı durumunda ek süre gereklidir. Bu metinde fazla mesai ve fazla mesai ücreti hakkında en sık sorulan sorulara yanıt verdik.

Çalışma Mevzuatı kapsamında ek süre nedir?

Yönetmelik uyarınca haftalık çalışma süresi 45 saattir. Haftada 45 saatten fazla çalışmanız durumunda, öğle yemeği molaları ve dinlenme aralıkları çıkarıldıktan sonra, size ek süre ödenmelidir. İşçi ve işveren daha düşük bir çalışma süresi üzerinde anlaşabilirler. Örneğin, haftalık çalışma süresinin 35 saat olması gerektiği konusunda anlaşabilirler. Bu durumda, 35 ila 45 saat arasında yapılan herhangi bir çalışma da ek süre olarak düşünülebilir.

Yönetmelik uyarınca, en fazla çalışma günü 11 saattir. Günde 11 saatin üzerindeki çalışma saatleri, haftada 45 saati doldurmasanız bile ek süre olarak kabul edilir.

Bazı işler yalnızca yedi,5 saat veya çok daha az bir çalışma günü gerektirir. Bu işlerden birkaçı karbür ticareti, yeraltı çalışmaları ve kaynakçılığı ve radyoaktif malzemelerle uğraşmayı kapsar. Bu mesleklerde 7,5 saatten uzun vardiyalarda çalışanların ek mesai yapmaları da gerekebilir.

Ek çalışma süresi 270 saati aşabilir mi?

Genel bir kural olarak, tam ek süre saatleriniz 270 tam saati geçemez. Yr . İşverenler bu kurala uymadıkları takdirde idari yaptırımlarla karşılaşmazlar. Yargıtay kararlarında, bir işçinin 270 saatten fazla çalışması halinde feshinin haklı olduğu kabul edilmektedir. İşveren, yıllık 270 çalışma saatine kadar ücret içinde ek süreyi benimseyen sözleşme maddelerini kullanma hakkına sahiptir.

Gece Çalışma Ücreti Nasıl Hesaplanır?

Yasalar ayrıca gece çalışmasını en fazla yedi,5 saatlik bir vardiya olarak düzenlemektedir. Vardiyalar 7,5 saatten uzun olsa bile düzenleme dışı zaman muhtemelen ödenecektir.

Düzenleme Dışı Zaman Ücreti Nasıl Hesaplanır?

Haftalık çalışma süresinin 45 saatin üzerinde olduğu işyerlerinde, ek süre muhtemelen P daha fazla ödenecektir. Ek süre ücretinin hesaplanmasını basit bir örnekle açıklayacağız. Haftada 3000 TL geliri olan bir çalışanın haftada 6 gün, her gün 9 saat çalıştığını varsayalım. Öğle yemeği saati bir saat ise, 6 gün x sekiz saat 48 saate eşittir. Bu durumda, çalışılan süre 45 saati aştığı için, çalışan üç saatlik ek süre ücretine hak kazanır.

Saatlik ücreti hesapladığımızda 3000/30/8=12,5 TL elde ediyoruz. Bunu P fazlasıyla hesaplarsak 18,8 TL elde ederiz. Eğer çalışan bir saat daha fazla çalışmış olsaydı, 18,8 TL ek süre ücreti almaya hak kazanabilirdi. Bu durumda çalışan haftalık 56,4 TL, aylık 225,6 TL ek süre ücreti almaya hak kazanır.

Hesaplama, çalışanın izinli olduğu günleri kapsamaz. Yönetmelik dışı süre haftalık olarak değerlendirilir. Hafta tatilleri genellikle çıkarma işlemine dahil edilmez. Bununla birlikte, yıllık izin, ulusal tatiller ve genel tatiller çıkarılır.

Ek süre ücretini nasıl gösterebilirim?

İşçi ek süre çalıştığına dair kanıt sunmalıdır. Bu, işçi tarafından yazılı evraklar veya tanık ifadeleri kullanılarak teyit edilebilir. İşçi ayrıca ofis yazışmaları, giriş ve çıkış kağıtları ve ofis verilerine karşılık gelen evrakları da kullanabilir. Yazılı evrakların bulunmadığı durumlarda, tanık ifadelerine güvenebilirsiniz.

Yukarıda açıklandığı gibi ek süre ücretini hesapladıktan sonra, her ay maaş bordrolarınızı inceleyin. Hak ettikleri miktarı almamış olmaları durumunda maaş bordrolarını işaretlememeleri gerekir. Ayrıca, ek süre ücretinin yanlış hesaplandığına dair bir bildirim de göndermeleri gerekir. Yüksek Mahkeme, çalışanların avukatlar gibi davranacağına güvenmiyor. Ek süre için almanız gerekenden çok daha az ödeme almış olmanız durumunda, maaş bordronuzda gösterilenden daha uzun süre çalıştığınızı yazılı olarak göstermeniz önemlidir.

Hangi meslekler genellikle ek süre ücreti için uygun değildir?

Yönetici konumundaki bir çalışanın, ofiste görev ve talimatları sunabileceği başka bir çalışan yoksa ek süre ücreti talep etmesi mümkün değildir.

Çok yönlü çalışma saatleri olan veya kendi programlarını belirleyen çalışanlar ek süre ücreti beyan edemezler. Bazı örnekler tıbbi brüt satış temsilcilerini veya kapıcıları kapsar.

Ek süre için zamanaşımı süresi nedir?

İş Kanunu’nun 32. Maddesi, çalışanların ücret haklarının 5 yıl ile sınırlandırılmasını öngörmektedir.

Ek süre onayı nedir?

Bir işçinin ek süre çalışmasına izin verilmeden önce, işveren bu belgeyi işaret etmelidir. Bu belgenin çalışan tarafından imzalanmasına gerek yoktur. Çalışan yazılı onay verir vermez, bu onay o ofisteki çalışma sürenizin tamamını kapsamak için yeterlidir.

2021’e kadar hemşi̇relere ne kadar ek süre ödenecek?

Farklı personelde olduğu gibi, sağlık çalışanları da ek mesai için daha yüksek bir ücret alırlar. Lise diplomasına sahip sağlık çalışanları için;

  • Ortak hizmette çalışanlar için saat başına 12,34 TL’dir. Laik olmayan tatil günlerinde bu personel için saatlik ücret 14,80 TL’dir. Bu da ‘lik bir artışı temsil etmektedir.
  • Laik olmayan tatil günlerinde ücret 22,22 TL’dir. Laik olmayan tatil günlerinde 22,22 TL’dir.

Lisans diplomasına sahip sağlık çalışanları için

  • Tatil günlerinde bu personelin saat ücreti 17,77 TL’dir. Laik olmayan tatillerde bu personelin saat ücreti 17,77 TL’dir.
  • Uzmanlaşmış kalemlerde çalışan bu personele saat başına 22,22 TL ödenmektedir. Laik olmayan tatillerde ise 26,66 TL’dir.
Yönetmelik Dışı Zamana İlişkin Yargıtay Kararı – 1.

Emsal davacı tanıklarının tutanaklarda yer alan ve çoğunlukla hükme esas alınan bilgili anlatımları dosya içerisinde yer almaktadır. Bu kayıtlardaki tespitlere göre davacıların 2012 ve 2013 yıllarında haftada 21 saatin üzerinde çalıştıkları anlaşılmaktadır. Yönetmelik dışı ücretler, aradaki farkın hesaplanması ve ek süre ücretlerinin tam olarak ödenmediği varsayılarak hesaplanmıştır. Bu durumda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın 30.10.2013 tarihli Teftiş Raporu ve ücret bordroları bulunmasına rağmen, yazılı gerekçe ile ek süre ücret beyanının reddi hatalıdır. Yargıtay Kararları 9. Hukuk Dairesi 2020/3446 E. 2020/19925 Tamam.)

Yargıtay’ın Yönetmelik Dışı Süre Kararı – 2

“Ofis verileri, ofise giriş ve çıkışları gösteren evraklarla birlikte ek sürenin kanıtıdır. İçerideki yazışmalar da bununla ilgili olabilir.” Bu tür evrakların ek süreyi göstermek için kullanılamaması durumunda, olayların tanık ifadeleri dikkate alınmalıdır. Bunun yanı sıra, hepsi tanımlanmış olan bazı bilgileri düşünmek de mümkündür. Bir çalışan tarafından yürütülen belirli işin karakteri ve derinliği, ek süre gerekip gerekmediğini belirlerken dikkate alınmalıdır.

İmzalı maaş bordroları muhtemelen ek süre ücretlerinin ödeneceğini gösteriyorsa, işçi fazladan çalıştığını beyan edemez. İşçinin kendisine borçlu olunduğuna inandığı ek süre miktarına ilişkin çekinceleri varsa, çalışmasını göstermesi mümkündür. Bununla birlikte, işçi maaş bordrosunda yazan miktardan daha fazla saat çalıştığını yazılı olarak göstermelidir, bordro çekincesiz olarak imzalanmış olsa bile. Maaş bordrolarında bir tahakkuk varsa, ancak imzalanmamışlarsa, ilgili zaman aralığı için tüm maliyet verileriyle birlikte finans kurumuna başvurulmalıdır. Miktar hesaplanırken ödenen miktarların düşülmesi gerekir. Ek süreyi göstermek için yazılı kanıt veya tanıklardan yararlanılabilir. Ofisteki çalışma koşullarını bilmeyen veya bilmeyen tanıkların ifadesine değer vermek mümkün değildir. Yargıtay Mahkemesi 9. Hukuk Dairesi 2020/4386 E. , 2020/19212 Okay.)

Çalışanlara yönelik en tipik adaletsizlikler ek süre ücreti ve kıdem tazminatı veya keşif tazminatıdır.