Gürültülü hava kirliliği, moda toplumunda önemli bir olumsuzluktur. Konunun adli boyutu gürültü oluşturma suçu ile temsil edilmektedir. Bu suç, gürültü hava kirliliğine dönüştüğünde işlenir. Bir bireyin barış hakkının ihlali ve güvenliği, korunan değeri oluşturan şeydir. Geri bildirimlerde, gürültüye neden olma suçu ile ilgili sorular sorabileceksiniz.

Gürültü hava kirliliği nedir?

Gürültü hava kirliliği, sesler alışılmadık derecede yüksek, yoğun ve karışık olduğunda meydana gelir. Bu, normal seslerden tamamen farklıdır ve sağlığınız üzerinde yıkıcı bir etkiye sahip olabilir. Gürültülü hava kirliliği, bu tür koşulların sürekli olarak yaşanması nedeniyle meydana gelir.

Gürültü hava kirliliği ne zaman yönetmelik kapsamında cezai bir suça dönüşür?

Bir gürültünün suç teşkil edebilmesi için ilgili kanunlarda belirtilen desibel seviyesini aşması, sabit olması ve sağlığa tehdit oluşturması gerekir.

Gürültü suçu ile kabahat arasındaki fark nedir?

Bir suçun oluşması için gürültünün yeterince yüksek olması ve bireyin sağlığına zarar verecek kadar uzun süre devam etmesi gerekir. Bu nedenle, gereksiz yere korna çalmak veya kuru sıkı tabanca ateşlemek gibi kısa süreli eylemler suç değil, yalnızca kabahat olarak kabul edilir. Bu örnek Türk Ceza Kanunu kapsamına girmez, ancak Kabahatler Yönetmeliği kapsamına girer. Genellikle ilgili kanunlar uyarınca idari cezalara tabidir.

5326 sayılı Yönetmeliğin 36. maddesinde, huzur ve sükûnu bozacak şekilde gürültü yapan kişinin cezalandırılacağı belirtilmektedir. Dava konusu düzenlemede, çevresel gürültünün sadece başkalarının huzur ve sükununu bozmak amacıyla yapılmaması veya kişinin vücut sağlığına zarar vermemesi halinde 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 36. maddesi kapsamında kabahat oluşacağı ve 5326 kapsamında işlem yapılacağı hükme bağlanmıştır.

Ses kirliliği hangi suçları kapsar?

Sesli hava kirliliği TCK’nın 183. Maddesi kapsamında bir suç olmakla birlikte, TCK’nın 123. Maddesi kapsamında huzur ve sükunu bozma kapsamında bir suç oluşturabilir. Nitekim bir Yargıtay Kararı, TCK’nın 123. Maddesinin kapsamını aşağıdaki şekilde ortaya koymaktadır:

Huzur ve sükunu bozmak daha ileri ve normal bir suçtur. Bu suçun ithaf edilebilmesi için fiilin ithaf edilmiş olması gerekir. Öğrenme yeteneğine sahip olmak hayati değildir ve suçlu Yönetmelikte belirtilmemiştir. Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunun sağladığı güvenlik, belirli bir kişinin özgürlüğünün güvenliği, zihinsel ve ruhsal olarak rahatsız edilmemeye ve sağlıklı bir yaşam tarzını sürdürmeye uygun olmasıdır. Bu suçun gerçekleşmesi için çaba sarf edilmelidir. Oraya ulaşmak net değildir, benzer bir nedenle isim yapmak, gürültü yapmak veya yasadışı bir alışkanlık içinde olmak yeterlidir. Bu metin içeriğinde yazılmıştır. Oraya varmak net değil, sadece bir kez gerçekleştirilmeli, hareket tekrarlanmalı, devam etmeli ve sadece barış ve huzuru bozmak amacıyla adanmalıdır.” ” (Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, 2020/8881 Esas, 2020/16640 Karar Tarihi 17.11.2020)

Kamuya açık alanda gürültü yapmanın cezası nedir?

Türk Ceza Kanunu’nun 183. maddesi uyarınca, başkalarının sağlığına zarar verecek şekilde gürültüye neden olan kişi, iki aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır.

Gürültü hava kirliliği şikayetimi nereye yapabilirim?

Polis veya savcılık iş yerleri gürültü ile ilgili şikayetleri alır.

Gürültü yapan komşuma ne yapabilirim?

Bir gürültü eleştirisinin ilk aşamasında, polisle iletişime geçmek ve senaryoyu belgelemek uygulanabilir. Savcılığa suç duyurusunda bulunulabilir ve adli süreç başlatılabilir.

Gürültülü hava kirliliğinin ağır bir suç olup olmadığına nasıl karar verebilirim?

Gürültü aralıklarının ağır bir suç teşkil edip etmediğini bir uzman belirler. Yetersiz inceleme, kararın tersine çevrilmesine neden olabilir.

Gürültülü hava kirliliği için suç duyurusunda bulunabilir miyim?

Gürültülü hava kirliliği, eleştiri üzerine kovuşturulabilecek bir suç değildir. Şikayetçi eleştirisini geri çekse bile soruşturma devam edecektir.

Suçun faili kimdir?

Fail herhangi biri olabilir. Belirli bir {nitelik} aranmaz. Gürültünün yapıldığı yerde ikamet eden herkes mağdurdur.

Gürültüye Neden Olma Suçu Taksirle İşlenebilir mi?

Bu suç yalnızca kasıtlı olarak işlenebilir. Bu suç taksirle işlenemez. Bu kasıt unsuru doğrudan kasıt veya olası kasıt olabilir.

Zincirleme Suç Yasası hükümleri gürültü çıkarma suçuna uygulanabilir mi?

Bu suçu bir dizi taşıyarak bile işleyebilirsiniz. Bu durumda ceza dörtte üç oranında artırılır.

Gürültü ile ilgili hava kirliliği suçları için zaman aşımı süresi var mıdır?

Gürültü ile ilgili bir suç 8 yıllık zaman aşımına tabidir. Cumhuriyet savcısı, 8 yıllık sürenin dolması halinde kovuşturmaya yer olmadığına karar verecektir. Çünkü soruşturma için gerekli koşullar yerine getirilmemiştir. Eğer 8 yıl geçtikten sonra bir soruşturma başlatılırsa, ancak daha önceki fiil henüz işlenmemişse, dava da reddedilebilir.

İlişkili Yargıtay Seçimleri

“TCK’nın 183. Maddesi kapsamındaki suç somut bir tehlikedir. Suçun oluşması için gürültüye maruz kalan kişinin sağlığının etkilenmesi gerekmez. Gürültünün sağlığı tehlikeye sokacak nitelikte olması yeterlidir. Kurul daha sonra, öncelikle dinleme sonuçlarına dayanarak sanık için yetkili senaryoya karar verecektir. Bu, bir uzmandan ses seviyesi ve bunun insan sağlığı için tehlikeli olup olmadığı hakkında bir rapor alınarak gerçekleştirilir. Mevzuata aykırı ve katılan … müdafiinin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnamedeki onama düşüncesinin reddiyle HÜKMÜN BOZULMASINA…” (4. Hukuk Dairesi 2021/9425E., 2022/21118K.)

Hatta kentsel dönüşüm ile ilgili yazımızı da öğrenebilirsiniz.