Hizmet sözleşmesinin feshi, meşru nedenlerin bulunması halinde her iki tarafça da yapılabilir. Bu bağlamda, sözleşme ilişkisine devam etmek, fesih hakkını kullanan taraf için dayanılmaz hale gelirse, yani artık fesheden tarafın sözleşme ilişkisine devam etmesini bekleyemezse, fesih de düşünülebilir. Feshin herhangi bir sözleşmede gerçekleşebileceğini fark etmeniz gerekecektir, ancak iş sözleşmeleri düzenli olarak kullanıldıkları için özellikle önemlidir. Bir iş sözleşmesinin geçerli bir nedenle feshedilmesi, hem işçiler hem de işverenler için hayati bir sorundur.

Fesih gerekçelerine ilişkin sıkça sorulan soruların yanıtları aşağıda yer almaktadır.

Fesih nedir?

Fesih, bir hükmü yürürlükten kaldırma ve iptal etme eylemidir. Bir sözleşmenin feshi, olaylar arasında sürekli bir borç ilişkisi kuran herhangi bir sözleşme için de söz konusu olabilir. Sözleşme devam ettiği sürece, fesih potansiyel etki ile yapılabilir.

İş sözleşmemi basit bir tetikleme nedeniyle feshedebilir miyim?

İş sözleşmeleri de sürekli yükümlülük sözleşmeleri oldukları için feshedilebilirler. Başlangıçta, feshin tek başına bir iş sözleşmesini sona erdirmek için yeterli olmaması gerektiği bilinmelidir. İş sözleşmeleri ayrıca, taraflardan birinin ölümü, iş sözleşmesinin feshi veya tarafların karşılıklı olarak anlaşması gibi nedenlerle de feshedilebilir. En iyi fesih, geri alınabilir bir yeniliktir ve tek taraflı bir beyan yapıldığında devreye girer. Bir iş sözleşmesini feshetmek için iki temel neden vardır.

İş sözleşmesinin fesih çeşitleri nelerdir?

Fesih iki sınıfa ayrılabilir: anlık fesih ve belirli bir süre sonra fesih. Belirsiz süreli sözleşmeler, işverenin istihdamı sonlandırmadan önce bilgi vermesini gerektirir.

Anında fesih nedir?

Tetikleme için fesih anlık da olabilir. Yönetmelik, ister belirli ister belirsiz bir süre için olsun, iş sözleşmesinin derhal feshedilmesine izin vermektedir. Anında fesih en iyi şekilde, karşı tarafa yöneltilen tek taraflı bir beyanla tersine çevrilebilecek bir yeniliğe de yol açmaktadır.

Fesih için haklı gerekçeler nelerdir?

Borçlar Kanunu ve İş Yönetmeliği, bir işçinin sadece tetikleyici bir nedenle feshedilmesini düzenlemektedir.

Simply Trigger için Fesih Nedir?

Yönetmelikte basit tetikleyicinin açık bir tanımı bulunmamaktadır. Bununla birlikte, Borçlar Kanunu, birçok olaydan birinin sözleşmeyi mükemmel din ilkelerine uygun olarak sürdürmesini imkansız kılan herhangi bir nedeni basit tetikleyici olarak kabul eder. Bu durumda, seçime takdir yetkisi verilmektedir.

İş Yönetmeliği’nde haklı nedenle fesih nasıl düzenlenmiştir?

Haklı fesih halleri İş Yönetmeliği’nde listelenmiş ve ana başlıklar altında kategorize edilmiştir.

Kaç çeşit basit tetikleyici fesih yapılabilir?

İş hukuku kurallarının üç ana başlığı, bir işçinin basit bir sebepten dolayı anında feshedilmesi için gerekçeleri düzenler.

Bir çalışanın basitçe tetiklenen feshinin gerekçeleri nelerdir?

Bunlar, bir işçinin iş sözleşmesinin feshedilebileceği açıklamalardır.

 • Sağlık Nedenleri
 • Ahlak, iyi din ve karşılaştırılabilir kurallara yönelik ihlaller
 • Bir otomobil satın almak için pek çok zorlayıcı neden vardır.

Bir çalışanın sağlık nedenleriyle iş akdinin feshedilebileceği durumlar nelerdir?

İşin niteliği veya işin verimliliği nedeniyle, işçi iş sözleşmesinin görevlerini yerine getirirken yaşamı veya sağlığı için bir tehlike ile karşı karşıya kalırsa, iş sözleşmesini derhal feshedebilir. Sağlığın ölümcül bir tehlike altında olması şart değildir. İşçi ya da işverenin bulaşıcı bir hastalığa yakalanması ya da işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa yakalanması da tetikleyici olabilir.

Haklı fesih gerekçeleri nelerdir ve hangi koşullar ahlak ve iyi din ilkelerine uymaz?

Bu koşullar aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

 • İşveren, işçiyi sözleşmenin temel unsurları hakkında yanlış yönlendirir veya yanlış bilgilendirir
 • İşverenin bir çalışanın haysiyet ve onurunu etkileyecek söz veya eylemleri
 • Çalışanların işverenleri tarafından cinsel tacize uğraması
 • Mobbing, bir işçinin işvereni tarafından psikolojik tacize uğramasıdır.
 • İşveren, işçiye veya yakınlarına sataşır ve gözdağı verir ya da onları yönetmeliği bozmaya teşvik eder. İşçiye karşı hapis cezası ile cezalandırılabilecek bir suç işlerler.
 • İşçi tacize uğrar ve işveren işçinin tacizi bildirmesine rağmen harekete geçmez.
 • İşçi nedeniyle ücretlerin yanlış hesaplanması veya maliyeti
 • İşçi için belirlenen istihdam koşullarına uyum sağlayamama

İş akdinin feshi için zorlayıcı nedenler nelerdir?

Bir işverenin işyerindeki görevlerini yerine getirmesi düşünülemez olabilir. Bu durumlarda iş sözleşmesi askıya alınabilir, ancak işverenin yetkili gerekliliklere uyum sağlaması gerekir. Eğer işçi her haftadan daha uzun bir süre çalışamayacak durumdaysa, haklı fesih hakkına sahiptir.

Bir işverenin haklı fesih gerekçeleri nelerdir?

İşverenler, bir işçinin işine sonraki nedenlerden dolayı son verebilir:

 • Sağlık Nedenleri
 • Ahlak, İyi Din ve İlgili Kuralların İhlali
 • Bir otomobil satın almak için birçok zorlayıcı neden vardır.
 • Gözaltı veya Tutuklama (gözaltı/tutuklama aralığının keşif aralığını aşması şartıyla)

Fesih için sağlık gerekçeleri nelerdir?

 • İşçi, dağınık bir şekilde ikamet etmek veya aşırı tüketmek gibi kişisel eylemlerinin bir sonucu olarak hasta veya engelli hale gelirse, işveren sözleşmeyi feshedebilir. Bununla birlikte, işçinin art arda en az üç gün veya belirli bir ay içinde 5 gün işe gelmemesi gerekir.
 • İşçinin hamile olması da bir diğer fesih nedenidir. Feshin kesinleşmesi için, doğum izninin bitiminden itibaren en az altı hafta ve yetkili keşif aralığının geçmesi beklenmelidir.
 • Tedavisi mümkün olmayan bir hastalığı olan işçinin çalışmasının sakıncalı olduğunu belirten bir sağlık kurulu raporu, iş sözleşmesini feshetmek için geçerli bir neden olabilir.

İşveren, mükemmel din ve ahlak ilkelerine uyum sağlayamadığı durumlarda işçinin işine hangi gerekçelerle son vermelidir?

Bunlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Çalışanın kimlik, sağlık, önceki iş, suç raporu gibi temel bilgiler konusunda işvereni aldatması
 • İşçinin, işvereninin ve ailesinin onur ve saygınlığını rencide edecek söz ve davranışlarda bulunmak.
 • Bir işçinin diğer bir işçiye cinsel tacizde bulunması
 • Zehirlenme veya uyuşturucu kullanımı, işverene veya ev halkına veya bir iş arkadaşına yönelik sözlü veya şiddet içeren taciz
 • Bir çalışan hırsızlık yaparsa, işverenin gizli bilgilerini ifşa ederse veya dürüstlük ve sadakatle bağdaşmayan bir şekilde davranırsa işverene sadık olmamalıdır.
 • Eğer bir çalışan iş başında bir suç işlerse
 • Çalışanın harekete geçmesi hatırlatıldıktan sonra görevlerini yerine getirmemesi.
 • Personelin kendi güvenliğini tehlikeye atması ve işverenlerin mallarına zarar vermesi
 • Psikolojik taciz
 • İşe devamsızlık
Bir iş sözleşmesini feshetmek için kaç devamsızlık gerekir?

İşveren, işçinin herhangi bir sebep göstermeksizin 2 gün üst üste işe gelmemesi halinde iş sözleşmesini feshetme hakkına sahiptir. Bunun yanı sıra, işçinin izinsiz veya geçerli bir neden olmaksızın tatilden sonraki ilk iş gününde iki kez devamsızlık yapması halinde işveren sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. İşçinin belirli bir ay içinde art arda 3 gün işe gelmemesi halinde de sözleşme, ardışık olma şartı aranmaksızın feshedilebilir.

Devamsızlık nedeniyle fesih için karşıt durumlar nelerdir?

Daha önce de belirtildiği gibi, devamsızlık süreleri işverenden izin alınmadan veya hiçbir gerekçe gösterilmeden kullanılamaz. Personel mümkün olan en kısa sürede gerekçe sunmalıdır. Eğer işçi harekete geçmezse, işveren işçinin iş sözleşmesini feshetme hakkına sahiptir.

Bir işverenin haklı nedenle fesih yapması için zorlayıcı nedenler nelerdir?

İşverenin işçinin iş akdini kesin olarak feshedebilmesini sağlamak için, işverenin ofisi işletememesi nedeniyle en az bir hafta geçmiş olması gerekir. Zorlayıcı sebepler nedeniyle hazır olma süresi boyunca işe geri alınamayan personele, en fazla 1 hafta olmak üzere her gün için yarım ücret ödenir.

Ucuz Tetikleyici için Desen Fesih Mektubu Yazmanın Doğru Yolu?

Yönetmelik, işverenin fesih bildirimini yazılı olarak yapmasını ve fesih gerekçelerini tam ve açık bir şekilde belirtmesini gerektirmektedir.