Hukuki danışmanlık hizmeti nedir

Yetkili danışmanlık, kısaca, bir avukatın sakinleri veya şirketleri yetkili konularda aydınlatması ve bilgilendirmesidir. Bu bağlamda avukat, naif ve lisanslı bireylere lisans sorununu çözmede yardımcı olur. Yetki sorunu ile başa çıkma taktiğinin en başından en sonuna kadar, karşılaşılabilecek koşulların değerlendirilmesi, atılacak adımlar, kişinin yararına ve zararına olabilecek koşulların değerlendirilmesi ve durum içinde nasıl hareket edilebileceğinin öğrenilmesi gibi faktörlerin değerlendirilmesi lisanslı danışmanlık kapsamına girer. Bu açıdan yetkin danışmanlık, bir sağlık uzmanı tarafından yapılan muayeneye benzetilebilir. Sağlığınızla ilgili olarak ortaya çıkan ya da çıkma olasılığı yüksek olan sorunlar için bir sağlık hizmeti sağlayıcısının tavsiyesini aramak iyi olduğu gibi, yetkin durumlarla ilgili sorunlar için de yetkin danışmanlığı aramanız gerekir. Bu yöntemle, eninde sonunda başınıza geleceği kesin olan durumlar için önleyici hazırlıklar yapılabilir. Bunun yanı sıra, meydana gelen durumlarla ilgili olarak, durumun bir değerlendirmesi ve cevap büyük olasılıkla ortaya çıkacaktır.

Lisanslı Danışmanlık Nedir?

Lisanslı danışmanlık Türkiye’de hukukçular tarafından pek verilmiyor. Bu nedenle, avukat olmayan kişiler tarafından lisanslı danışmanlık kisvesi altında size verilen bilgilere güvenmeyin. Aksi takdirde, geri dönüşü olmayan hak kayıplarına uğramanız daha olasıdır. Bu konuda yetkin tavsiyeler sunabilecek esnekliğe sahip hukukçular, düzenleme alanında yıllarca eğitim almış, profesyonel olarak bu yola adanmış ve barolar tarafından desteklenmektedir. Bu nedenle, lisanslı konularda uzman hukukçular dışında kimseden tavsiye almamanız gerektiğini bir kez daha vurgulamak isteriz.

Bir avukatın fiyatı nasıl belirlenir?

Bir avukata ne kadar ödeme yapılacağı konusunda kesin bir irade ortaya koymak mümkün değildir. Bu dezavantaj değişkenlik gösterir. Aynı şekilde, lisanslı tavsiye için maliyet şeffaf bir şekilde kararlaştırılamaz.

Avukata ödenecek avukatlık ücretini üç nesne ile ilişkilendireceğiz. Bunlar; akdi avukatlık ücreti (avukatlık ücreti anlaşmasından doğan), karşı avukatlık ücreti (dava sonucuna göre öncelikle karşı tarafça ödenmesi gereken ruhsatlı avukatlık ücreti) ve icra avukatlık ücretidir (mahkeme kararına istinaden öncelikle karşı taraftan ücreti tahsil etmek için açılan davalarda). Avukatlık ücretinin hesaplanmasını öğrenmek için bu konuyu derinlemesine incelediğimiz yazımıza göz atabilirsiniz.

Avukat Danışmanlığı Nedir?

Konusunda uzman bir avukattan lisanslı danışmanlık hizmeti almanız sizin lehinize olacaktır. Örneğin, büyük olasılıkla bir iş kazası geçirdiniz ve uzman bir iş kazası avukatının tavsiyesini aramak büyük olasılıkla en büyük merakınız olacaktır. Aynı şekilde, çalışanların haklarıyla ilgili durumlarda bir iş mevzuatı hukukçusundan tavsiye almak en iyisidir. Ev, arsa ve tarla gibi taşınmaz mallarınızla ilgili konularda uzman bir gayrimenkul avukatından yardım almanız gerekir. Örneğin, tapu iptal davası ve kiracı tahliyesi gibi konularda artık bu alanda bir sorununuz var.

Evliliğin feshi ve boşanma gibi konular gündeme geldiğinde, uzman bir boşanma avukatının yardımına başvurmak en iyisidir. Boşanmada mal paylaşımı, nafaka, velayetin değiştirilmesi gibi konular da bu alana dahildir. Ayrıca mirastan feragat, miras paylaşımı, vasiyetname, mirastan mal kaçırma gibi konularda uzman bir miras avukatından tavsiye almanız gerekir. Bu metodolojide, uzman hukukçulardan alacağınız lisanslı danışmanlık hizmeti, geçireceğiniz süreçte size büyük fayda sağlayabilir.

Davalar Uzun Sürüyor mu?

Bu soruyu sakinlerimizden oldukça sık duyuyoruz. Ne yazık ki bu soruya net bir yanıt vermek mümkün değil. Dava süresi, mahkemelerin iş yüküne, davanın türüne ve toplanacak kanıtlara göre şekillenir.

En son yapılan bir takip uyarınca, bir dava açtığınızda, size bir hedef süre verilir. Bu, davanın sonuçlanması için hedeflenen süredir. Bu süreler normaldir ve hiçbir şekilde mutlak değildir. Yargılama süresi, yukarıda bahsedilen parametrelere bağlı olarak daha uzun veya daha kısa olabilir. Bunun yanı sıra hipnotize etme ve hipnotize etme süreçleri de gereklidir. Bu aşamalar da dava açısından önemli bir zaman alır. Bu bağlamda, Cazibe Mahkemesinin ne kadar uzun sürdüğüne dair makalemizi düşünebilirsiniz.

On-line Lisanslı Danışmanlık Nedir?

Şu anda, deneyim olayı ile konuşmak ve iletişim kurmak oldukça basit hale geldi. Buna ek olarak, stil dünyasının getirdiği iş yükü ve çalışma temposu açıktır. Bunun dışında ülke genelinde birçok şehirde insanlar kendi alanlarında uzmanlaşmış hukukçulardan seans alma arayışındalar. Tüm bunlar tek bir potada eritildiğinde on-line lisanslı danışmanlık hizmetine ihtiyaç ve varlık kaçınılmaz hale geliyor.

Çevrimiçi lisanslı danışmanlık ile kastedilen, yüz yüze lisanslı danışmanlığın internet aracılığıyla sağlanabileceği fikridir. Bu bağlamda, Skype, Zoom ve ilgili birçok özellik böyle bir hizmete aracılık edebilir. Başlangıçta, lisanslı konu için gerekli evraklar ve veriler avukata gönderilir. Randevu saatine kadar avukat gerekli ön inceleme ve değerlendirmeyi yapar. Randevu saatinde, vatandaş tüm seansı alır. Bu yöntem ile zaman kaybının önüne geçilmiş olur.

Dava Nereye Açılır?

Yargıyla ilgili bir sorununuzla ilgili dava açmanız gerekiyor ancak davanın nerede açılacağı konusunda bir fikriniz yok mu? Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun her bir maddesinde düzenlendiği üzere, adli davalar yetkili ve görevli mahkemelerde açılmalıdır. Aksi takdirde, mahkeme heyeti davanızı hak ettiği aşamaya gelmeden önce usulden reddedebilir. Yetkili mahkeme heyetinin uyuşmazlığın konusu hakkında karar verme olasılığı daha yüksektir. Yetkili mahkeme, uyuşmazlığın konusuna bağlı olarak çok sayıda yerel mahkeme de olabilir. Bir avukat tarafından temsil edilmeden kendi başınıza bir dava açmak istiyorsanız, bu konuda yetkin bir tavsiye almanız büyük olasılıkla yararlı olacaktır.

Çevrimiçi Avukat Oturumu Nedir?

Yeterli zamana ihtiyaç duymayanlar, otoyolda zaman kaybetmek istemeyenler veya farklı şehirlerde ikamet edenler, bu yöntemle yüksek kaliteli ve yetkin bir tavsiye hizmetine kolayca erişebilirler. Bir danışmanlık hizmetinin gerekli tüm seçeneklerinden burada bahsedilmektedir. Sertifikalı bir danışmanlık kuruluşu tarafından sağlanan bu hizmet ile nelerden bahsedilebileceğini aşağıdaki gibi özetleyeceğiz:

 • Hizmet yararlanıcısının mağduriyetinin giderilmesi için dava açması gerekiyorsa; açılacak davada nelerin talep edilebileceği, elde edilebilecek kanıtların yeterli ve yasalara uygun olup olmadığı vb. birçok soru yanıtlanmaktadır.
 • Hizmet yararlanıcısı davayı kendisi açmışsa; davanın seyrinin analizi, sonrasında neler olabileceği ve nasıl hareket edilebileceği gibi birçok unsur ele alınmaktadır.
 • Başvuru sahibi dava edilmişse; haklarının ne olduğu, nasıl cevap verebileceği, kendini nasıl savunabileceği gibi birçok nokta değerlendirilir.
 • Hizmet talep eden kişi sözleşme, ihtarname, masraf emri, mahkeme kararı vb. evraklara bakmak isterse bu evraklar incelenir ve her türlü yetki sorusu cevaplandırılır.

Avukat Tutmak Gerekli mi?

Muhtemelen en sık sorulan sorulardan biri de dava açmak için avukat tutmanın gerekli olup olmadığıdır. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde kendi başınıza her türlü davayı açabileceğinizi ve büyük olasılıkla dava açma kabiliyetine sahip olduğunuzu belirtmek isteriz. Büyük olasılıkla şöyle düşüneceksiniz: Kendim dava açabilecekken neden bir avukat için daha fazla para ödeyeyim? Usul kurallarına uymadıkları, son başvuru tarihlerini kaçırdıkları veya taleplerini doğru bir şekilde ileri sürmedikleri için talepleri reddedilen çok sayıda insan var. Tam da bu nedenle, herhangi bir hak eksikliğinden uzak durmak için davanızı bir avukat tarafından takip etmek en iyisidir.

Lisanslı Danışmanlık Ücreti Ne Kadar?

Bu şirketlerden biri için ne kadar ödeme yapılacağı sorusu, muhtemelen ne kadar olacağından daha gerekli olabilir. Çünkü fiyatlar serbest piyasa içerisinde değişmektedir. Bu nedenle, Türkiye Barolar Birliği her yıl hukukçular için asgari bir fiyat tarifesi yayınlar ve bu ücretler için bir alt sınır belirler. Tüm hukukçular bu tarifeye tabidir. Başka bir deyişle, hukukçular yaptıkları iş için bu tarifede belirlenen ücretlerden daha düşük bir ücret talep edemezler.

Bir kez daha belirtmek gerekir ki, lisanslı danışmanlık şirketleri için asgari ücret, TBB tarafından her yıl basılan ve güncellenen Hukukçular Asgari Ücret Tarifesi’nde belirtilmektedir. Buna göre, 2021 yılı için geçerli olan ücretleri aşağıdaki şekilde değiştirmemize izin verin:

 • Avukatlık bürosundaki sözlü oturumun maliyeti ilk 1 saat için 540,00 TL’dir. Bu ücret ilk 1 saatten sonraki her saat için 325,00 TL artacaktır.
 • Avukatın bürosunda avukattan sözlü tavsiye ücreti 1.125,00 TL’dir. Bu maliyet, ilk 1 saatten sonraki her saat için 555,00 TL artar.
 • Avukattan yazılı tavsiye ücreti ilk bir saat için 1.125,00 TL’dir. Bu bedel takip eden her saat için 525,00 TL artırılır.
 • Avukat tarafından yazılacak her dilekçe için; avukat tarafından düzenlenecek her protesto, keşif, tespit için ödenecek bedel en fazla 825,00 TL’dir.
 • Avukat tarafından hazırlanacak kira ve ilgili sözleşmeler için en az 1.080,00 TL ödenebileceği kararlaştırılmıştır. Bunun yanı sıra, tüzük, yönetmelik, miras sözleşmeleri, vasiyetnameler, temel tapular ve benzerlerinin bir avukat tarafından hazırlanması gerekiyorsa, en az üç.280,00 TL ödenmelidir. Bunun yanı sıra, şirket kuruluş sözleşmeleri, şirket düzeltmeleri ve birleşmeleri gibi endüstriyel işlerle ilgili sözleşmelerin bir avukat tarafından hazırlanması için asgari maliyet yaklaşık 1.650,00 TL’dir.

Bir davayı nasıl açacaksınız?

Bu tecrübe gerektiren bir konudur. Farklı bir ifadeyle, her somut olay kendi özellikleri çerçevesinde değerlendirilmeli ve ona göre bir yol izlenmelidir. Bu aşamada, sadece bir avukat tarafından hareket etmenizi savunuyoruz. Bununla birlikte, davayı kendiniz açmak istiyorsanız, uzman bir avukattan yetkin bir tavsiye almanız en iyisi olacaktır. Dava açma taktiğini aşağıdaki şekilde özetleyeceğiz:

Başlangıç olarak, dava açmak için bir dilekçe düzenlemek faydalı olacaktır. Dava dilekçesinde yer alması gereken hususlar; davayı hangi mahkemede açacağınız, dava konusu olaylar ve adresleri, yetki uyuşmazlığına ilişkin açıklamalar ve talep edilen hususlardır. Bu hususları içeren dilekçe hazırlandıktan sonra harç ve faturaları ödeyerek mahkemeye gidebilir ve davanızı açabilirsiniz. Konuyla ilgili daha detaylı bilgi almak isterseniz dava nasıl açılır yazımıza göz atabilirsiniz.

Firmalar için Lisanslı Danışmanlık Bedeli Nedir?

Gerçek kişiler gibi lisanslı karaktere sahip firmalar da hukukçulardan lisanslı danışmanlık hizmeti alabilirler. Firmaların kurumsal işlemleri sürekli olduğu için, bu firmalar genellikle önleyici düzenlemeler konusunda uzun vadeli bir hizmet almaya ihtiyaç duyarlar. Farklı bir ifadeyle, bu hizmeti naif insanlarda olduğu gibi aniden almazlar; tam tersine, bu hizmeti zaman içinde alırlar. Türk Sanayi Kanunu’nda öngörülen resmi gerekliliklerin katılığı göz önüne alındığında, devam eden işletmeler açısından olması gereken de budur.

Yetkili danışmanlık, şirketler için önemli bir dezavantajdır. Şu anda bir nakarat yazmak için hukuk uzmanlarına küçük meblağlar ödeyen şirketlerin sonunda daha yüksek mali kayıplara katlanması kaçınılmazdır. Şirketlerin, kurumsal ortaklarla yapılan sözleşmeler, temerrüde düşenlerin bilgilendirilmesi ve birçok farklı nokta için hukuk uzmanlarına ihtiyaç duydukları açıktır.

Peki firmalar bu hizmet için ne kadar ödeme yapmalı? Bu soruya net bir yanıt vermek mümkün değil. İşte bu noktada taraflar arasında imzalanan lisanslı danışmanlık anlaşması gereklidir. Bu anlaşma tarafların yükümlülüklerini belirleyecektir. Maliyet sorgusu büyük olasılıkla bu seviyede belirlenecektir. Taraflar parça başı ücret ya da aylık ücret üzerinde anlaşabilirler. Bunu takiben, ilk ve geleneksel takip, aydan aya bir temelde seçilmiş ve sıkışmış bir maliyet yapmaktır. Peki, aylık lisanslı danışmanlık maliyeti ne kadardır? Bu miktar, kurumun büyüklüğü, lisanslı işlemlerin derinliği, alınacak hizmetin kapsamı gibi birçok faktöre bağlı olarak değişmektedir. Ortalama bir maliyet bilgisi vermek gerekirse; hizmet bedeli 30 günde 1.000 TL ile 100.000 TL arasında değişebilmektedir.

Bir Avukata Avukatlık Yetkisini Nasıl Verebilirsiniz?

Başlangıç olarak, yetkin danışmanlık almak için bir avukatın etkisi konusunda endişelenmek istemediğinizi belirtmek isteriz. Bununla birlikte, bir avukat tarafından dava açmak istiyorsanız, bu avukata yasal profesyonelin etkisini sunmak yararlı olacaktır. Bu hukukçu yetkisi bir noter tarafından verilebilir. Hukukçunun ücretini ödedikten sonra, ihtiyaç duyduğunuz konular için alternatif avukatınızı hukukçunuz olarak atayabilirsiniz.

Ücretsiz yetkili danışmanlık olabilir mi?

Bir avukatın seansı ücretsiz olabilir mi? Yukarıda da belirtildiği üzere, hukukçular verdikleri danışmanlık hizmeti karşılığında TBB’nin asgari ücret tarifesinde belirtilen miktarın altında bir ücret talep edemezler. Başka bir deyişle, meslek etiği açısından ücretsiz danışmanlık sunulması mümkün değildir. Bir avukata, avukatın etkisini vererek dava açmak için bir avukatla iletişime geçtiğinizde, bu yöntem için sizden ücret alınmayacaktır. Farklı durumlarda, bahsettiğimiz gibi, verilen hizmet için bir ücret alınır.

Ücretsiz bir telefon tavsiye hattına sahip olmak genellikle kabul edilemez. Bununla birlikte, derinlemesine bir değerlendirme ve lisanslı sorununuzla ilgili olarak en iyi şekilde davranma şekli gibi faktörlerin lisanslı tavsiye kapsamına girdiğini belirtmek isteriz. Bu nedenle, bu tür sorular için bir avukattan lisanslı tavsiye almak en iyisidir.

Bir Beyan Dilekçesi Nasıl Olmalıdır?

Tüm farklı dilekçeler gibi, dilekçe de belirli kurallara uygun olarak yazılmalıdır. Bu konuda detaylı bilgi için dilekçe örneği başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz. Bir dava dilekçesinde yer alması gereken detayları aşağıdaki şekilde aktaracağız:

 • Davacı ve davalının adı, soyadı, T.C. kimlik numarası ve ikametgâh adresleri;
 • Dava konusu, davanın açılma sebebi, yetkili merci, eldeki deliller;
 • İddianız, delil bilgileriniz, tanık bilgileriniz, dava konusu olayın özellikleri ve bunlarla ilgili her türlü evrak ve dayanaklar;
 • Dava konusuna ve talebinize uygun emsal Yargıtay kararları.
İş Avukatı Oturumu Nedir?

Yetkili olduğunuz konularda karar vermek için uzman hukukçulardan tavsiye almanın en iyisi olduğu konusunda artık hemfikiriz. Titizlik ve derinlemesine bilgi gerektiren bu alan, birçok teknik ayrıntı hakkında bilgi sahibi olmayı ve alana hakim olmayı gerektirir. Hem işçi hem de işveren için, bu alanda yetkin bir tavsiye aramak, temel hakların eksikliğini ve mali kayıpları önleyecektir.

Örneğin, iş sözleşmesi feshedilen bir işçinin hakları ile ilgili olarak, tazminat hesaplamak için bu hizmetten yararlanılabilir. Ayrımcılık tazminatı, yardımdan yoksun kalma tazminatı gibi tazminat türleri de bu alana dahildir. İşe iade davaları, hizmete adanma davaları, iş kazası davaları vb. bu alanda ikame edilebilecek pek çok dava türü arasındadır. İstifa eden işçinin hakları, fesih uzlaşmasının hazırlanması, iş kazası tazminatının hesaplanması gibi hususlar da bu alanda lisanslı danışmanlık şirketlerinden alabileceğiniz pek çok husus arasındadır. Gördüğünüz gibi, bu alandaki lisanslı anlaşmazlıklar sınırsızdır. Bu nedenle bu konuda uzman birinden tavsiye almak en büyük merakınız olabilir.

Yetkili tavsiyeler, insanların bu derin hukuk denizindeki hak eksikliğini durdurmak açısından önemlidir.