işe iade davasında arabuluculuk

İş Mahkemeleri Yönetmeliği uyarınca, arabuluculuk faaliyetinin tamamlanmış olması, bireysel veya toplu iş sözleşmesi ile işçi veya işveren alacağı ya da tazminatı talebiyle işçi veya işveren tarafından açılacak davalarda emsal teşkil eder. Bu durum işe iade davaları için de geçerlidir. Bu yazıda iş davalarında arabuluculuk sürecinden bahsedilecektir.

İş Davalarında Arabuluculuk Yükümlülüğü

Arabuluculuğun gerekli olduğu ancak davanın arabuluculuk kurumundan önce veya arabuluculuk kurumu olmadan açıldığı durumlarda, muhtemelen davanın bir hareket açıklaması olmaması nedeniyle reddine karar verilecektir. İş davalarında arabuluculuk süreci dışında açılan davalar size para ve zaman kaybettirecektir. Mağdur olmamak için uzman bir iş avukatının tavsiyesine başvurmak faydalı olacaktır. Arabuluculuk bölümü aracılığıyla hangi haklara sahip olduğunuzu öğrenmek isterseniz, lütfen İstifa Eden Çalışanın Hakları başlıklı makalelerimizi okuyun.

Arabuluculuk hangi durumlarda gereklidir?

 • Kıdem Tazminatı Örnekleri
 • Keşif tazminatından kaynaklanan davalar
 • Eski Hale Getirme Davası
 • Ek Süre Ücretlerinden Kaynaklanan Durumlar
 • Ticaret Birliği Tazminatı: Yükselen örnekler
 • Ücret Alacaklarından Kaynaklanan Davalar
 • Yıllık İzin Ücretlerinden Kaynaklanan Davalar
 • Boşta Geçen Süre Tazminat Örnekleri
 • İş Dışı Tazminatlardan Kaynaklanan Durumlar
 • Sağlıksız Din Tazminatından Kaynaklanan Davalar
 • Ücret Alacaklarından Kaynaklanan Kalan Aralık Davaları
 • Ayrımcılık Tazminatı Örnekleri
 • Yolculuk ve yemek ücretlerinden kaynaklanan davalar
 • Ulusal Tatil ve Normal Tatil Ücretlerinden Kaynaklanan Durumlar
 • İkramiye veya ikramiye fonlarından kaynaklanan davalar

Zorunlu Arabuluculuk Tüm Durumları Kapsamaz

 • Meslek Hastalığı Nedeniyle Malzeme Tazminat Talepleri
 • Meslek Hastalığından Kaynaklanan Etik Tazminat Talepleri
 • İş Göremezlik ve Meslek Hastalığı Sonucu İş Göremezlik Yükümlülüğünün Devri
 • İş Kazalarından Kaynaklanan Malzeme Tazminatı Vakaları
 • İş Kazalarından Kaynaklanan Etik Tazminat Talepleri
 • İş göremezlik ve iş kazasına bağlı iş göremezlik ücreti
 • İş Kazalarından Kaynaklanan İş Göremezlik Ücretine İtiraz
 • İş Kazalarında İşverenlere ve Farklı Kusurlu Kişilere Rücu Davaları
 • Hizmet Adanmışlık Dosyası

Arabuluculuk Yetkisi ve Yetkiye İtiraz

Karşı tarafın ikamet yeri (veya birden fazla karşı taraf varsa ikamet yeri) belli değilse, başvurunun hukuk mahkemesine yapılması gerekir. Arabulucu yargı yetkisini resen inceleyemez. Bununla birlikte, karşı taraf ilk toplantıya kadar ilgili evraklarla itiraz edebilir. İtirazın kabul edilmesi halinde, başvuru sahibi, kararın tebliğinden itibaren bir hafta içinde yetkili makama başvurabilir. Bu durumda, cihazın yetkisiz işyerine verildiği tarih, onaylı işyerine verildiği tarih olarak kabul edilir.

İş Davalarında Arabuluculuk Talebi

İstihdam vakaları için arabuluculuk süreci, lisanslı bir arabuluculuk işyerine bir dilekçe sunulmasıyla başlar. Bu dilekçe sizin tarafınızdan veya avukatınız tarafından doldurulabilir. Önemi nedeniyle, yöntemle bir avukatın ilgilenmesi en iyisidir. İş davaları için arabuluculuk hizmet türü, her bir olayın adı, soyadı veya unvanı, adresi, iletişim bilgileri ve başvuru sahibi tarafından talep edilen haklardan oluşur.

Arabuluculuk hizmet dilekçenizde kesin haklar talep etmezseniz, arabuluculuk durumu zaten yerine getirilmiştir. Bunları daha sonra dava yoluyla beyan edemezsiniz. Unutmak, vazgeçmek veya dilekçede yazmadığınızı fark etmemek, haklarınızın ortadan kalktığı anlamına gelmez. Yazmadığınız talepler arabuluculuğu yeniden başlatmanızı gerektirecektir. Harekete geçmeyenler için mahkeme arabuluculuğa konu olmayan alacakları reddedecektir.

Dava dilekçesinde arabuluculuk talebinin dava şartı olarak yapıldığının belirtilmesi gerekmektedir. Bu durumda arabulucu bir bedel talep edemeyecek ve masrafları Bakanlık tarafından karşılanacaktır.

İş davalarında Arabuluculuk Yazılım Aralığı

Arabulucudan yararlanmak için önemli olan tek faktör, eski haline getirme talepleridir. Arabulucudan yararlanmak için zaman kısıtlaması diğer bazı maddeler için kısıtlanmamıştır.

İşe iade talebinizi mahkeme salonunda ve arabuluculuk yoluyla takip etmek istiyorsanız, fesih bildirimini aldıktan sonraki bir ay içinde bir arabulucuya başvurmalısınız. Ne yazık ki, bu süre içinde arabuluculuk sürecini başlatmazsanız, mahkeme salonunda işe iade beyanınızı takip edemezsiniz. Ayrıca, fesih tarihinden itibaren bir ay içinde arabulucuya işe iade talebinizi bildirmelisiniz. Daha sonra nihai tutanağın imzalanmasından itibaren iki hafta içinde dava açmanız gerekecektir. Harekete geçmeyenler için, işe iade beyanınız reddedilecektir.

İş Davalarında Arabuluculuk Süreci

Bu süre zorunlu hallerde sadece bir hafta uzatılabilir. Birçok olaydan yalnızca birinin toplantıya katılmaması halinde yöntem sonlandırılacaktır. Bu, devamsızlığın sonraki işlemlerde haklı olup olmadığına bakılmaksızın uygulanabilir. Her iki taraf da katılmazsa, yargılama masraflarından sorumlu olacaklardır.

Arabuluculuk yoluyla, talep edilen haklar üzerinde bir uzlaşmaya varmanız veya alternatif olarak bazı faktörler üzerinde anlaşamamanız mümkündür. Arabuluculuğun nihai tutanağı, üzerinde anlaşılan ve anlaşılamayan unsurları içerecektir.

İşçi davalarında arabuluculuk ücretini kim öder?

Arabuluculuğun gerekli olduğu durumlarda, taraflar arabulucuya herhangi bir ücret ödemezler. Bazı durumlarda, bedel taraflar arasında eşit olarak da paylaştırılabilir. Arabuluculuk Fiyat Çizelgesi yıllık olarak güncellenir. Arabuluculuk ücreti çoğunlukla konferansların çeşitliliğine ve saatlere göre hesaplanır. Arabuluculuk ücreti birçok olaydan biri tarafından da karşılanabilir.

Arabuluculuk Konferanslarında ve Dava Sürecinde Olayların Çözümü

Bir uzlaşmaya varılması halinde, arabulucu bir uzlaşma belgesi düzenleyecektir. Bu belgeye asliye hukuk mahkemesi tarafından icra edilebilirlik belgesi de verilebilir ve uzlaşmaya uyulmaması halinde icra takibi de başlatılabilir. Üzerinde anlaşmaya varılan konularla ilgili olarak açılan bir davanın reddedilmesi gerekir.

Uzlaşmaya varılamaması halinde, arabuluculuk tutanağı ile birlikte ücret beyanının olduğu durumlarda 5 yıl içinde, işe iadenin talep edildiği durumlarda ise 2 hafta içinde dava açılabilir. Arabuluculuk dersleri sırasında elde edilen evrak ve veriler gizlidir. Başka herhangi bir durumda kararlaştırılmadıkça, mahkeme salonunda kanıt olarak kullanılamazlar.

Bir anlaşmaya varamayanlar için, arabuluculuk ve dava süreçlerinin her ikisinde de bir iş avukatının sizi temsil etmesi yararlı olacaktır.