iş kazası kaç günde bildirilmeli

İş kazaları için bildirim süresi, bildirimi alabilecek kuruluşa göre değişir. Sigortalı bir kişi hizmet akdi kapsamında çalışırken yaralanırsa, işveren sigorta şirketine bildirimde bulunmalıdır. Hangi durumların iş kazası sayılacağı SSGSSK No. 13’te belirtilmiştir. 5510. İş Kazası Avukatı makalesi, bu koşullar ve kazalar hakkında ayrıntılı veriler içermektedir.

Sosyal Güvenlik Kuruluşları: Bildirim Aralığı

Sosyal Güvenlik Kurumları, bir iş kazasını bildirmek için mükemmel bir yerdir. Bir çalışanın avantajlar ve ödenekler elde etmek için iş kazasını bildirmesi gereklidir. İdari para cezalarından kaçınmak için, işverenler kazayı raporlama aralığı içinde bildirmelidir.

Kurum, kendisi dışındaki makamlara yapılan görevleri dikkate almamaktadır. Bununla birlikte, bazı durumlarda Yargıtay, işverenin bildirim yükümlülüğünü yerine getirdiği gerekçesiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yapılan bildirimleri kabul etmiştir.

Sigortalı bir çalışan hizmet akdine tabi olarak çalışırken bir iş kazası geçirirse, işveren 3 iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimde bulunmalıdır. İş kazası 3 iş günü içinde kuruma bildirilmelidir. Kaza yurtdışında meydana gelmişse ve işverenin işletmesine açıklanmışsa, 3 gün içinde işletmeye bildirilmelidir.

Tarım ve ormancılık çalışanları için bildirim aralığı kazadan sonraki günden itibaren 3 iş günüdür. Şantiye şefleri farklı bir bildirim aralığına tabidir. Denetçiler, denetledikleri şantiyede bir kaza meydana gelmesi halinde grubu anında bilgilendirmekle yükümlüdür. İşverenler için geçerli olan üç günlük bildirim aralığı şantiye şefleri için geçerli değildir.

Tüzüğün 4/1 b maddesi kapsamındaki çalışanlar için bildirim aralığı, kazadan kaynaklanan rahatsızlığın başladığı tarihten itibaren 3 iş günüdür. Rahatsızlığın birden fazla ay süreceği tahmin ediliyorsa ve durum bildirim yapılmasına izin vermiyorsa, grup kaza tarihinden itibaren bir ay içinde bildirim almalıdır.

Birkaç iş kazası için şikayette bulunma zamanı

İş kazaları için bildirim aralığı, uygulanan sigorta kapsamının türüne göre değişir. Bir işveren tarafından bir sözleşme kapsamında istihdam edilen sigortalı bir işçinin iş kazası geçirmesi halinde, yetkili mevzuat uygulama makamlarının mümkün olan en kısa sürede bilgilendirilmesi gerekir. İş kazası aralığı, belirtilen çerçevede meydana gelen iş kazalarının anında yönetmelik uygulayıcı makamlara bildirilmesini sağlamak için tasarlanmıştır. Yasa koyucu, yetkili makam olarak yerel polis karakolunu belirlemiş ve bildirimin bu polis karakoluna yapılmasını şart koşmuştur. Bu düzenlemenin, kazaların işyerleri dışındaki yerlerde de meydana gelebileceği göz önünde bulundurularak yapıldığı söylenebilir. Polise ya da jandarmaya izin verilip verilmeyeceği duruma göre değişmektedir. İşveren yetkililere haber vermekle yükümlüdür, ancak kolluk kuvvetlerinin kazadan haberdar olması ve kendiliğinden harekete geçmesi durumunda harekete geçme yükümlülüğü olmamalıdır.

Türk çalışanlar yurtdışında çalışırken bir kaza meydana gelirse, kazanın meydana geldiği ülkedeki uygun yasal yaptırım makamına anında bildirimde bulunmaları gerekir.

Bir işveren için çalışan ancak bir iş sözleşmesi ile emin olmaması gereken bir kişinin ofisinde meydana gelen bir kaza durumunda polise bildirimde bulunmak için bir son tarih var mı? Esnaflar, perakendeciler ve benzerleri. Serbest meslek sahibi bireylerin iş kazalarını polise bildirmeleri için herhangi bir zaman kısıtlaması ya da zorunluluk bulunmamaktadır. Birey bu sınıfa giriyorsa ve bir iş kazası sonucu bir sağlık kuruluşuna başvurursa, kuruluş belirli bir zaman dilimi içinde polise bildirimde bulunmalıdır.

Kişisel İstihdam Şirketi ve İş Kazası Aralığı

Sadece şahsi istihdam şirketi tarafından kurulan sözleşmelerde kazanın bildirilmesi gerekmektedir. Eğer sigortalı çalışan, şahsi istihdam şirketi aracılığıyla çalışmaya başladığı yerde bir iş kazası geçirirse, şirkete bildirilmelidir. Bunun açıklaması, kişisel istihdam şirketlerinin bu tür istihdam ilişkileri için işveren olarak hareket etmesidir. Anlık çalışan, herhangi bir iş kazasını anında şahsi istihdam şirketine bildirmelidir.

Dünya Çapında Yolculuklar: İş Kazası Bildirim Aralığı

Tur, kazanın uluslararası seyahat eden bir araçta meydana gelmesi halinde bildirim aralığının ne zaman başlayacağını belirlemektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından açıklanan 2016/21 sayılı Tur bu durumu düzenlemektedir. İş kazası bildirim aralığı, aracın ülkeye döndüğü günü takip eden ilk işletme sabahında başlar. İş kazası geçiren bir sigortalının kazaya neden olan araçla yurda dönememesi halinde bildirim aralığı nasıl hesaplanır? Bildirim aralığı öncelikle sigortalının sınırı geçtiği tarih baz alınarak hesaplanır.

Hastane Bildirim Aralığı

Hastaneler ve diğer sağlık kuruluşları için bildirim aralığı, olayın bildirildiği tarihten itibaren on iş günüdür. Farklı bildirim aralıklarında olduğu gibi, yasa koyucu hastanelerin ve sağlık kuruluşlarının Sosyal Güvenlik Kurumunu on iş günü içinde bilgilendirmesini şart koşmaktadır. Hafta sonları “iş günü” olarak kabul edilmediğinden hesaplamaya dahil edilmiştir. Hastane kazayı anlatırsa, işverenin kuruma bildirmesi gerekmeye devam eder.