iş kazası nedir

İş kazalarının çeşitliliği her geçen yıl artıyor. 2020 yılının ilk 5 ayında 737 çalışan hayatını kaybetti. Tipik bir 12 ayda 422.000 kişi bir kazaya maruz kalmaktadır. İş yerinde yaralanan çalışanların haklarını bilmeleri çok önemli olabilir.

Parça kazası nedir?

İş kazası, bir çalışanın görevlerini yerine getirirken, işe giderken veya işiyle ilgili başka bir uygulamaya katılırken meydana gelen bir kazadır. İş kazası durumlarında işverenin sorumlu olması zorunlu değildir. Kimsenin kusuru olmaksızın bir kazanın meydana geldiği durumlarda, işveren sosyal devlet ilkesi uyarınca sorumlu tutulabilir.

Ofis dışında meydana gelen bir kaza için dava açılabilir mi?

İşveren tarafından çalışana verilen inşaat işi sırasında bir kaza meydana gelirse, iş kazası tazminatı talep edilebilir.

Bir servis kazası için tazminat talep edilebilir mi?

Parça başı kaza, işverenin aracının işçiyi ofise götürüp getirmek için kullanıldığı sırada meydana gelen bir kaza olarak tanımlanır. Sigortalının işverene ait veya işverence kiralanmış bir minibüs veya servis aracı ile evden işe veya işten eve taşınması sırasında meydana gelen bir ziyaretçi kazası bu kapsama girer. Ancak, sigortalının işten eve dönmek için kullandığı araçtan indikten sonra üst geçit istikametinde ilerlerken veya indikten sonra yolun karşısına geçerken meydana gelen ziyaretçi kazası bu kapsamda değerlendirilmeyecektir.

İş kazası mesai saatleri dışında gerçekleşirse dava açılabilir mi?

İşyeri sınırları içinde meydana gelen tüm kazalar, normal çalışma saatleri dışında meydana gelseler bile iş kazası olarak kabul edilir. Bu ayrıca Yargıtay’ın da tercihidir.

Bir parça kazası geçirdiğimde ne yapmalıyım?

Öncelikle, çalışan tedavi eden doktordan raporu iş kazası olarak işaretlemesini istemelidir. Hastane polisi veya herhangi bir mevzuat uygulayıcı şirketin {bir eleştiri yapıldığından} haberdar olması gerekir. Eğer işveren kazayı rapor etmemişse, grubun bundan haberdar olması gerekir. İşvereninize karşı açtığınız tazminat davasıyla ilgili olarak bir iş kazası avukatıyla iletişime geçin. Listelenen araçlar davada kanıt kolaylığı için gerekli olsa da, bunlardan herhangi birine sahip olmamanız durumunda bile dava açabilirsiniz.

Bir parça kazası geçirirsem çalışan olarak haklarım nelerdir?

Başlangıç olarak, sürekli olmayan iş göremezlik kârı ödenir. İş göremezlik ücreti ’dan fazla ise, çalışana sürekli iş göremezlik karı ödenebilir. Malulen emekliliğe hak kazanmak için aşağıdaki koşulları yerine getirmeniz gerekecektir:

  • İş göremezlik oranınızın @’tan fazla olması durumunda, 20 yıllık sigorta kapsamı korumasına ve 4400 günlük prim fonuna ihtiyacınız olacaktır.
  • İş göremezlik oranınızın `’tan fazla olması durumunda: 18 Yıl Sigorta Kapsamı ve 4000 Gün Prim
  • İş göremezlik oranınızın €’den fazla olması durumunda, 3600 günlük prim fonuyla 15 yıllık sigorta kapsamına ihtiyacınız olacaktır.

Eğer bir çalışan ölürse, ailesi yaşam kaybı kârı elde edecektir. Cenaze masrafları ve tıbbi faturalar karşılanır. Bunlar Sosyal Güvenlik Kurumunun çalışanlarına sunduğu avantajlardır.

Bir parça kazası için tazminat alabilir miyim?

Yaralanan çalışanlar hem parasal hem de etik tazminat alma hakkına sahiptir. Maddi tazminat, tedavi masraflarını, kazanç eksikliğini, iş gücü eksikliğini ve sarsılmış bir finansal geleceğe atfedilebilecek zararları içerebilir. Yaşam kaybı durumunda, çalışanın ailesi tazminat alabilir. Etik tazminat, kaza nedeniyle yaşadığınız acı veya mücadeleyi ve sonraki tedavinizi hafifletmek için bir ücrettir. Kazanın niteliğine bağlı olarak, çalışanın yakınları da tazminat alma hakkına sahip olabilir.

İş Göremezlik Ücretine Nasıl Karar Verilir?

İş Kazası Nedir

İş göremezlik değerlendirmesi için SGK tarafından Meslek Hastalıkları Hastanesine sevk edilebilirsiniz. Sağlık kurulu, çalışma imkanlarınızın kazadan ne kadar etkilendiğine karar verecektir. Sağlık kurulu iş göremezlik ücretinize karar verecektir. Bu belirleme yapılırken Çalışma Gücü veya Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği ekleri kullanılır. Bu eklerde yer alan bilek ve el arızalarına ilişkin bölümün bir örneği yukarıda verilmiştir. Kuruluşun Yüksek Sağlık Kurulu, sağlık kurulu tarafından yapılan seçime karşı yaptığınız başvuruyu değerlendirebilir. Sonuçtan memnun olmamanız durumunda, iş mahkemelerinde dava açabilirsiniz.

İş Kazası Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

İş kazası tazminatının hesaplanmasında önemli bir konu da iş gücü eksikliğidir. PMF tablolarına göre belirlenen 70 yaşına kadar kaybedeceğiniz kazanç, SGK iş göremezlik ücretlerine göre kusur hızı dikkate alınarak hesaplanır. Örneğin, 0 iş göremezlik oranınız olduğunu ve işvereninizin ` kusur oranına sahip olduğunu varsayalım. Tazminatınızı hesaplamak için, p yaşına kadar elde edebileceğiniz kazancı 0 ve ` ile çarparsınız. Okunabilirlik için, yalnızca tazminat hesaplamasına genel bir bakış verilmiştir. Canlı ve aktif olmayan aralıklar arasındaki mükemmelliği, ürün katsayısını veya düşük maliyet katsayısını anımsatan teknik ayrıntılar genellikle dahil edilmez. Bunlar genellikle dahil edilmemiştir.

Destekten yoksun kalma tazminatının hesaplanması benzerdir ve ölen çalışanın hayatta kalması halinde elde edeceği kazanca dayanır. Etik tazminatların hesaplanması çoğunlukla belirli bir tekniğe dayanmayacaktır. Vicdani kanaat doğrultusunda bir tazminat, kazanın mali durumu, yaşı ve koşullarına göre kararlaştırılabilir.

46 yaşında 3000 TL’ye çalışan kusurlu bir çalışan için hesaplama:

İş Kazası Nedir

İş Kazası

Zarar daha sonra ortaya çıkarsa ne yapmanız gerekir?

İş kazası olarak değerlendirilebilmesi için çalışanın anında yaralanması gerekmez. Kaza hiçbir kanıt olmaksızın meydana gelmiş olabilir, ancak bir doktor daha sonra ortaya çıkan psikolojik veya bedensel bozuklukların kazayla ilişkili olduğunu tespit ederse – büyük bir süre geçtikten sonra bile – o zaman kaza bir iş kazası olarak etiketlenebilir. Bu, kumlama veya kot ağartma sırasında gazları soluduğu için silikozis gelişen çalışanları içerir. Herhangi bir zarar söz konusu ise dava açılabilir.

Bildirim aralığınız nedir?

Sigortalının işvereni, sigortalının bir kazaya karışması durumunda yerel mevzuat uygulayıcı makamları derhal bilgilendirmelidir. İş kazası, kazayı takip eden en geç üç iş günü içinde Kuruma bildirilmelidir. Bildirimler ilgili birime e-sigorta yoluyla, anında veya yayın yoluyla gönderilmelidir. Bildirim aralığının hesaplanmasında resmi tatiller genellikle dikkate alınmaz. Eğer kaza işveren tarafından bildirilmemişse, işçi kazayı SGK’ya bildirebilir. Dilekçeyi posta yoluyla da SGK’ya gönderebilirsiniz.

Bildirim yapmazsam cezası ne olur?

Bazı işverenler işyerine bildirimde bulunmayarak kazayı gizlemeye çalışmaktadır. Eğer bir kaza SGK’ya üç gün içinde bildirilmezse, çalışan sayısına ve işyerinin tehlike sınıfına göre 4.688 TL – 14.064 TL arasında bir ceza uygulanır. Ayrıca, bildirim tarihine kadar ödenen sürekli iş göremezlik ödeneği için işverenden faiz tahsil edilir.

Eylemlerinizin belgesini nasıl saklayacaksınız?

Kaza raporu, kazanın nasıl meydana geldiğini, olayın tarih ve saatini, tanık ifadelerini ve yaralanan çalışanın verilerini içerecektir. Makalemizi inceleyerek örnek bir iş kazası raporu edinin. Bazı kötü niyetli işverenler sahte bir rapor hazırlayabilir. Bu gibi durumlarda, çalışanlar endişelenmek istemezler. İşveren raporunun sahteliği, dava süreci boyunca her türlü kanıt ile ispatlanabilir.

Ücretten Kesilen Sürekli İş Göremezlik Karı Nasıl Hesaplanabilir?

Hastalık izninde olduğunuz süreler için sürekli iş göremezlik ödeneği alma hakkınız vardır. İşverenler SGK tarafından ödenen miktardan kesinti yapabilirler. Aylık ücret ile işvereniniz tarafından SGK’ya ödenen sürekli iş göremezlik ödeneğinin toplamı geleneksel ücrete eşit olmalıdır.

Eleştiri yapmadıysam dava açabilir miyim?

Bazı işverenler kötü niyetlidir ve polise, hastaneye veya jandarmaya haber verdikten sonra işçilerine kazayı bildirmemeleri için baskı yaparlar. Kaza iş dışında meydana gelse ve siz şikâyette bulunmamış olsanız bile, yine de dava açabilirsiniz. Çok çeşitli kanıtlarla bunun bir iş kazası olduğunu gösterebilirsiniz.

Sigortasız bir işçi tazminat alabilir mi?

Çalışanın sigortalı olup olmaması önemli değildir. Çalışanın sigorta kapsamındaki durumu önemsizdir. Bir kaza sonrasında sigortasız işçi çalıştırdığı tespit edilen işverenler ağır cezalarla karşı karşıya kalabilir.

Bir kaza işçinin ihmalinden kaynaklanıyorsa dava açabilir misiniz?

Normalde, işçinin 0 kusurlu olduğu durumlar dışında, işçi veya üçüncü bir kişi tazminat için dava edilebilir. Ziyaretçi kazalarında, çalışanın 0 kusurlu olması nadir görülen bir durumdur. Bir işveren kusurlu olsa bile tazminat talep edilebilir.

Çıraklar ve stajyerler bir parça kazası için tazminat alabilir mi?

Yönetmelik, stajyerlerin ve çırakların kapsam dahilinde olduğunu açıkça belirtmektedir. Bir kaza durumunda tazminat alma hakkına sahiptirler.

Bir kamu çalışanı iş yerinde yaralanırsa dava açabilir mi?

Yönetmelik, iş yerinde veya devlet memurunun görevlerinin ortasında meydana gelen her türlü kazayı kapsar. Bir kazada yaralanan kamu görevlileri, maddi ve manevi tazminat için kurumlarına dava açma hakkına sahiptir.

Yurtdışında kaza geçiren bir çalışanın hakları nelerdir?

İşverenler, yurtdışına çalışmaya gönderilen çalışanlar için kısa süreli koruma sağlamalıdır. Yurtdışında yaralanan personel tazminat beyan edebilir ve sosyal haklardan yararlanabilir.

Bir parça kazasında işverenin görevi nedir?

İşveren, işçiyi mümkün olan en kısa sürede hastaneye götürmekle yükümlüdür. Ayrıca tüm tedavi masraflarını da karşılamalıdır. Bir belge saklanmalı ve kaza 3 gün veya daha kısa bir süre içinde SGK’ya bildirilmelidir. Çalışanın kaza nedeniyle uğradığı maddi ve manevi zararlar da tazmin edilmelidir.

İş Kazalarında Zamanaşımı Süresi Nedir?

İş kazaları için zamanaşımı süresi 10 yıldır. Kaza ağır bir suç teşkil ediyorsa, Yasal Kanun’daki daha uzun zamanaşımı süresi geçerli olabilir.