Bir iş kazası, işveren için belirli yükümlülüklere yol açabilir. İşverenin kazadan sonraki üç gün içinde iş kazası hakkında bir rapor düzenlemesi gerekmektedir. İş kazası hikayeleri, 5510 sayılı Mevzuat iş kazalarını ofis içinde meydana gelen kazalar olarak tanımlıyorsa, işverenler tarafından gereklidir. Her bir meslek hastalığı ve kazanın işveren tarafından kayıt altına alınması 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatının bir gereğidir. Bir parça kazasının raporu, işveren tarafından gelecekteki davalarda kanıt olarak kullanılabilir. Rapor, kazanın nedenini bulmak ve ilgili kazaları durdurmak için kullanılır. İş Kazası Avukatı, iş kazaları hakkında detaylı bilgi içerir.

Bir İş Kazası Raporu Nasıl Korunabilir?

İş kazası hikayeleri titizlikle, tam olarak ve zamanında kaydedilmelidir. Kazanın meydana geliş şekli raporda ayrıntılı bir şekilde anlatılmalıdır. Olaya tanık olan personel de tanık olarak listelenmelidir. İş kazasıyla ilgili kişi hakkında ayrıntılı bilgi sunmanız gerekecektir. İşçinin çalıştığı şirketin unvanını, çalıştığı yeri ve işe başladığı tarihi yazmanız önemlidir.

İşyeri hekiminin kazaya karışan çalışanla ilgilenmek üzere olay yerinde tıbbi müdahalede bulunup bulunmadığı kaydedilmelidir. Tıbbi müdahale işyeri hekimi dışında bir kişi tarafından gerçekleştirilmişse, bu kişinin unvanı ve soyadı da raporda yer almalıdır. Raporda çalışanın kaza nedeniyle herhangi bir kazaya uğrayıp uğramadığını belirtmeniz gerekecektir. Kazada kullanılan araç ve gereçleri belirtmeniz gerekecektir, bu da olayı daha iyi algılamanıza yardımcı olabilir. Raporun eki, kazanın meydana geldiği yerin planlarını, krokilerini veya resimlerini içermelidir. Kazanın kesin koşullarını belirleyerek ve bunları rapora kaydederek, gelecekteki anlaşmazlıklardan uzak durabilirsiniz.