Kasten Adam Yaralamanın Cezası

Kasıtlı bedensel zarar, başka bir kişiye kasıtlı olarak acı vermek anlamına gelir ve bu da onun sağlığı veya düşüncesi üzerinde bir etkiye sahip olabilir. Bu eylemin bilerek ve isteyerek gerçekleştirilmesi gerekir. Türk Ceza Kanunu’na göre, muhtemelen kişilere karşı işlenen suçlardan biridir. Kasten yaralama suçlarında bireyin vücut bütünlüğü mevzuat tarafından korunmaktadır. Kasten yaralama suçunun cezası 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıdır. Ceza, sonraki koşulların varlığı halinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Basit adam öldürmenin cezası nedir?

Basit adam öldürme suçu, bir kişiye verilen zararın kolay bir tıbbi müdahale ile ortadan kaldırılacağı durumlarda işlenir. Bu, saldırı cezalarından oluşur. Örnekler, losyonları ve ağrı kesicileri anımsatan kolay tıbbi müdahaleleri kapsar. Bu suçun cezalandırılmasını sağlamak için bir şikayette bulunulmalıdır. Cezalandırma için bir şikayet gereklidir. Mağdur bir şikayette bulunursa, genellikle bir yıla kadar hapis cezasına veya adli yüksek kaliteye mahkum edilir. Kolay zarar, bir kişi tokatlandığında, yumruklandığında veya tekmelendiğinde meydana gelir. Zarar kolay tıbbi tedavi ile giderilmezse, kasıtlı zarar üç yıla kadar hapisle cezalandırılabilir. Örneğin, mağdurun zarar gören diş minesi kolay bir tıbbi tedavi ile onarılamaz. Bir savaş sırasında hakaret veya tehdit yapılmışsa ve eylem ayrı ayrı cezalandırılmışsa, bu ayrı bir suç olarak kabul edilir.

Silahlı bir kişiyi kasten yaralamanın cezası nedir?

Kasten yaralama suçu bir kişiye karşı işlenirse, şikayet gerekmeksizin ceza yarı oranında artırılabilir. Bir kişi başka bir kişiyi bıçakladığı için 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılırsa, ceza 2 yıl 3 aya yükseltilebilir.

 • Kişinin bedensel veya zihinsel olarak kendini savunamayacak durumda olması
 • Kamu görevinde bulunmuş kişiler
 • Bir görevlinin etkisini kötüye kullanmak
 • Bir üst veya asta, kardeşe, ortağa veya akrabaya kolay zarar verme
 • Kullanılan silah kasıtlı olarak zarar veren bir silahsa, kasıtlı adam öldürme suçu cezalandırılabilir.

Adam Öldürme Suçu Ağırlaştırılmış Cezayla Sonuçlanabilir

Bir kişiyi yaralama cezasının, mağdurun vücudundaki sonuçlara bağlı olarak tamamen farklı iki ağırlaştırılmış hali vardır.

 • Hastadaki konuşma güçlükleri kalıcıdır
 • Yüzünde sonsuz yara izi
 • Bu hayati tehlike arz eden bir durumdur
 • Hamile bir kız çocuğu, çocuğunun zamansız doğmasına neden olan yasaya aykırı davranışlardan zarar görüyor
 • Bir veya birden fazla organın veya duyunun çalışması tamamen bozulmuşsa, ceza iki katına çıkabilir.

Basit yaralama suçunun cezası üç yıldan az olamaz. Farklı durumlarda 5 yıldan az olamaz.

 • Hastanın yüzünün sonsuza dek değişmesi
 • Konuşma veya çocuk sahibi olma esnekliği eksikliğine ne sebep olur?
 • Bazı duyuların, organların çalışmaması
 • Bitkisel hayat veya bir hastalıktan sonra iyileşememe durumu
 • Suçun hamile bir kıza karşı işlenmesi ve düşükle sonuçlanması halinde ceza iki katına çıkarılır.

Basit bir zararın sonucu olsa da, 5 yıldan az olamaz. Bununla birlikte, yukarıda listelenen sertifikalı durumları içeriyorsa, kullanılabilecek en yüksek ceza sekiz yıldan az olamaz.

Hasarlı bir kemik için ceza nedir?

Kemiklerin hasar gördüğü veya yerinden çıktığı durumlarda, yaralama suçunun cezası artırılır. Bu, zararın boyutuna bağlı olarak cezayı yarıya kadar artırabilir. Bir kişi 1 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmışsa, kırık varsa ceza 2 yıla çıkarılacaktır.

Kasıtsız adam öldürme nedeniyle yaşam kaybı

Kasten adam öldürme nedeniyle yaralanan bir kişi, neden olduğu zararlar nedeniyle ölebilir. Bu, kasten adam öldürme suçunun ağırlaştırılmış bir türüdür. Bu suçu işleyen bir kişi 8-12 yıl hapis cezasına çarptırılabilir. Yukarıda belirtilen birçok koşuldan biri söz konusuysa, ceza 12-16 yıla çıkarılır.

Taksirle Adam Öldürme

Genellikle kasıtlı zarar, failin ihmalinin bir sonucudur. Yaralama suçunun cezası, suçun taksirle işlenmesi halinde üçte ikiye kadar indirilebilir.

Kasten yaralama suçu işlendiğinde meşru müdafaa

Meşru müdafaa, faile veya failin aile üyelerine saldıran bir mağdura karşı failin vereceği yanıttır. Fail, mağdurun gerçekleştirdiği şeyle orantılı olarak cevap vermelidir. Meşru müdafaa koşulları oluştuğunda veya meşru müdafaa kullanıldığında, fail kasten adam öldürme suçundan cezalandırılmayacaktır.

Adam Öldürme, Haksız Tahrik ve Ceza İndirimi

Haksız tahrik indirimi, kasten adam öldürme suçunun, mağdura atfedilebilecek bir eylem nedeniyle failin öfkesi, kederi veya acısı nedeniyle işlenmesi durumunda kullanılır. Bir kişiyi yaralamanın cezası, haksız tahrik olup olmadığına göre azaltılır.

Hapis cezasının doğrudan nitelikli hale dönüştürülmesi, ertelenmesi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması

Hapis cezası bir yıldan az ise, doğrudan adli yüksek kaliteye dönüştürülebilir. Adli nitelik, tek başına uygulanabilecek bir yaptırımdır. Ayrı bir hapis cezası bulmak mümkün değildir. Hapis cezası yalnızca ödeme yapılmaması durumunda uygulanır.

Mahkeme heyeti, failin daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı 3 aydan az olmamak üzere hapis cezasına çarptırılmamış olması halinde, hapis cezasının bir yıldan az olmamak üzere en fazla üç yıla kadar indirilmesine karar verebilir.

Verilecek hapis cezası iki yıldan fazla değilse, suç daha önce işlenmişse ve mağdurun maddi zararı karşılanmışsa, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir.

Kasıtsız adam öldürme: Yetkili ve onaylı mahkeme heyeti

Soruşturulan suçtan sorumlu mahkeme asliye ceza mahkemesi, yetkili mahkeme ise suçun işlendiği yer mahkemesidir. Suç Kartal’da işlenmişse, yargılama İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından yapılabilir. Eğer ölüm kasten yaralamadan kaynaklanıyorsa, ağır ceza mahkemesine izin verilir.

Kasıtlı Zarar Şikayetleri, Zamanaşımı ve Dava Açma Süresine İlişkin Sınırlamalar

Kolay tıbbi müdahalelerle halledilebilecek kazaların araştırılması için bir şikâyette bulunulacaktır. Şikayette bulunmak için zaman kısıtlaması altı aydır. Hasta altı ay içinde şikayette bulunmazsa, şikayette bulunma hakkını kaybeder.

Kolay tıbbi müdahalelerle halledilebilecek kazaların şikayet için uygun olduğundan daha önce bahsetmiştik. Tüm farklı kazalar için 8 yıllık bir zamanaşımı süresi vardır. Bu süre zarfında, savcı kendiliğinden bir soruşturma başlatabilir veya herhangi bir kişi cezaevi şikayeti yapabilir.

Kasten Adam Öldürme Suçunun Uzlaştırılması

Basit kasıtlı zarar pazarlığa açık bir suçtur. Soruşturmanızın veya kovuşturmanızın hangi aşamada olduğundan emin değilseniz, en iyisi uzlaşma süreciyle başlamak ve ancak daha sonra duruşmaya devam etmektir.

Suç çok ağır olabilir ve ceza, suçun işleniş şekline, neden işlendiğine ve birçok farklı bileşene bağlıdır. Tüm bu bileşenleri belirlemeniz ve duruşma boyunca etkili bir koruma oluşturmanız gerekecektir. Hem koruma hem de iddia makamı, duruşmada iyi bir sonuç elde etmek amacıyla cezaevi mevzuatı konusunda bilgili bir kişi tarafından mahkemede temsil edilmelidir.