kira sözleşmesi örneği

Birçok kişi bir kira anlaşması örneği talep etmiştir. Muhtemelen günlük hayatımızda en çok kullanılan sözleşme türlerinden biridir. Herkes hayatının er ya da geç bir döneminde bir kira sözleşmesi imzalamıştır. Hem kiralayan hem de kiracı konumunda olmuşlardır. Peki bu sözleşme nasıl hazırlanıyor? Bu makalede, bu soruyu ve ilgili birçok soruyu yanıtlamaya çalışacağız. Hatta sadece alabileceğiniz ve otomobillerinizde kullanabileceğiniz bir kira sözleşmesi örneği de sunacağız. Tam bir kira sözleşmesi oluşturmak ve işlemlerinizi en iyi şekilde korumak istiyorsanız, yalnızca eğitimli bir gayrimenkul avukatının yardımını aramanızı öneririz.

Kira Sözleşmesi Nedir?

Sözleşmenin tarafları kiracı ve mal sahibidir. Bu sözleşme ile kiracı, karşı tarafa seçilen bir gayrimenkulden yararlanma ve gelir elde etme yetkisi verir. Buna karşılık, kiracı kararlaştırılan değeri ödemeyi taahhüt eder. Normal hayatta bu sözleşme kira sözleşmesi olarak bilinir. Bu sözleşme belirli bir süre için veya belirsiz bir süre için olabilir.

Maket Kira Sözleşmesinde Nelere Dikkat Etmeliyim?

Kırtasiyelerden temin edilen maket kira sözleşmesi esas olarak yönetmelik maddelerinin tekrarı niteliğindedir. Zaten yönetmelikte yer alan maddelerin kira sözleşmesinde tekrarlanması kimseye bir fayda sağlamaz. Kira sözleşmesindeki temel unsur, tarafların karşılıklı yükümlülüklerinin açıkça belirlenmesi ve uyulmaması halinde caydırıcı hükümler içermesidir.

Kira Sözleşmesini Doldurmak İçin En İyi Seçenek Nedir?

Kira sözleşmesini doldurmanın en kolay yolu, kiralanan mülkün hangi amaçla kullanılabileceğine bağlıdır.

1) Bir İşyeri Kira Sözleşmesi Nasıl Oluşturulur?

Örnek bir işyeri kira sözleşmesi hazırlarken göz önünde bulundurulması gereken unsurları listeleyeceğiz:

 • Kiralamanın ne zaman ödenebileceği sorusunun gündeme getirilmesi gerekir.
 • İşyerinin kira bedelinin ne kadar olduğunu bilmek çok önemlidir.
 • Kiralanan yerin metrekare bazında ne kadar alana sahip olduğunu belirtmek faydalı olacaktır.
 • İşyeri kirasının bir para kuruluşu veya PTT tarafından yatırılması gerekip gerekmediği, kiranın yatırılabileceği hesap bilgisinin dahil edilmesi gerekir.
 • Taşınmaz mülkle ilgili vergi, harç ve tamamen farklı fonları hangi sosyal mahallenin ödediğini araştırmak yararlıdır.
 • Varsa, fesih koşulları ve cezai şartın sözleşmeye ayrıntılı olarak dahil edilmesi gerekir.
 • Alt kiralama durumunda, kiraya veren bunu tercih etmeyecekse, bunu sözleşmeye dahil etmek iyi olabilir.
 • Kefil ve garantör bilgilerinin sözleşmeye eklenmesi gerekir.
 • Kural olarak, kira sözleşmeleri normalde yazılması gereken bir konu değildir, ancak bir işyeri için olsun ya da olmasın yazılı bir tür kritiktir.

2) Toplu Olarak Bir Ev Kiralama Anlaşması Yapmak İçin En İyi Seçenek?

Bir ev kiralama anlaşmasına dahil edilmesi gereken unsurlar aşağıdaki gibidir;

 • Kiralanan mülkün yerleşim yeri ve türü; kiraya veren ve kiracının isimleri ve kimlik numaraları hatasız olarak yazılmalıdır. Başka bir durumda; saf benzin, su, elektrik enerjisi ve diğerleri. Bir abonelik açarken sorun yaşamalısınız.
 • Sözleşmeyi imzalayan kiracı, herhangi bir mağduriyetten kaçınmak için karşı tarafın hak sahibi olduğunu garanti etmelidir.
 • Süreleri ve kiranın nasıl ödeneceğini belirtmek muhtemelen faydalı olacaktır.
 • Yıllık kiralama artış değerinin sözleşme dahilinde belirlenmesi, taraflar arasında ortaya çıkabilecek herhangi bir anlaşmazlık durumunda çok önemlidir. Kiralama iyileştirme değeri TÜFE’yi aşmamalıdır. Aksi takdirde, sözleşme hükmü geçersiz olabilir ve kiralama iyileştirme değerine öncelikle TÜFE’ye göre karar verilebilir.
 • Depozito ile ilgili ayrıntıları netleştirmek faydalı olacaktır.
 • Ev mobilyalı olarak kiralanacaksa, demirbaşların sözleşmede belirtilmesi büyük olasılıkla iyi olabilir.
 • Bunun yanı sıra, karşılıklı çıkarlarını korumak amacıyla, taraflar üzerinde mutabık kaldıkları belirli hükümleri sözleşmeye dahil edebilirler.
 • Anlaşmanın etkili olmasını sağlamak için, olayların kabul olarak nemli imzalarına sahip olmak isteyebilir.
 • Genellikle kiracının evi kendi özel modeline uygun olarak tasarlamak ve onarım ve değişiklikler yapmak isteyebileceğini belirtmek gerekir. Yapılabilecek ayarlamaların ve değişikliklerin sınırlarını bir sözleşme maddesiyle çizmek, taraflar arasında eninde sonunda ortaya çıkacak sorunları durduracaktır.

Kira anlaşması hangi durumlarda geçersizdir?

Sözleşme, olayların kendileri veya avukatları tarafından imzalanmalıdır. Kiraya veren gerçekten gerçek mal sahibi olmalı ve kiracı gerçekten gerçek mülkü kullanacak kişi olmalıdır. Başka herhangi bir durumda, sözleşme geçersiz olabilir. Her şeye rağmen, yetkili uzmana enerji vererek durumlar gerçekleştirilebilir. Bu durumda geçersizlik söz konusu olmayabilir.

1-12 Aylık Kira Sözleşmesi Sona Erdiğinde Ne Olur?

Bir yıllık bir kira sözleşmesine girdiğinizde ve bu süre sona erdiğinde, sözleşmenin sona erdiğini düşünmemelisiniz. Sözleşmenin sona erdiğinden emin olmak için erken bir fesih keşfi yapılmalıdır. Kiraya veren tarafından bir keşif veya tahliye talebi yapılana kadar sözleşme sona ermeyecektir. Genellikle, kiraya verenin kolay bir çıkış kullanarak sözleşmeyi feshedemeyeceğini belirtmek gerekir. Yalnızca kiracı, fesih bildiriminde bulunarak ve asla kolay bir çıkış kullanmayarak anlaşmayı feshetme olasılığına sahiptir.

Bir yıllık sürenin sonunda herhangi bir fesih bildirimi yapılmazsa, sözleşme aynı koşullar altında bir 12 ay daha uzatılabilir. Bu aşamada, belirli süreli bir kira sözleşmesinin belirsiz bir süreye dönüştürülmesine odaklanacağız.

Kiracı Kira Sözleşmesinin Bitiminden Önce Evden Çıkabilir mi?

Kiracı, sözleşmede öngörülen süreden önce evden çıkabilir. Bununla birlikte, gerçek mülkün bir kez daha kiralanabileceği standart aralık için ekstra kira ödemek zorundadır. Yasa koyucu bu dönem için seçilmiş bir aralık belirtmemiştir. Kiralanan mülkün yeniden kiralanabileceği uygulanabilir bir aralık olduğu düşünülmektedir. Bu süre, sözleşmedeki bilgilere göre de belirlenebilir. Sözleşmeye dahil edilmemiş olsa bile, taraflar daha sonra bu konuda anlaşabilirler. Bu iki koşuldan hiçbiri söz konusu değilse, mahkemeye başvurmak gerekebilir ve bu sürenin boyutu gerçekleştirilmiş bir seçimle belirlenebilir.

Kararlaştırılan geçerli aralık süresince kiracının yeni bir kiracı modeli bulması ve sorumluluğun ortadan kalkması mümkündür. Böyle bir durumda veya belirtilen sürenin sona ermesiyle birlikte kiracının yükümlülüğü de sona erecektir. Sözleşmede, erken tahliye durumunda kalan tüm aylar için kira bedelinin ödeneceğini belirtmek yasa dışıdır. Bu sözleşme metni yönetmeliğe aykırı olduğu için geçersiz olabilir.

Kiracı Sözleşme Kullanılmadan Tahliye Edilebilir mi?

Sözleşmenin yazılı şekle tabi olmayacağından bahsetmiştik. Yazılı bir sözleşme yoksa nasıl hareket edilmelidir? Kiraya veren kiracıyı istediği gibi tahliye edebilecek mi? Yazılı bir anlaşmanın olmaması, kiracının tamamen korumasız olduğu anlamına gelmez. Yasalarımız sözleşmeyi feshetme hakkını sadece kiracıya tanımaktadır. Kiralayanın kiracıyı tahliye etmesi gerekiyorsa her halükarda tahliye davası açması gerekir. Kiracı seçim sonucu da evden tahliye edilebilir. Bu konuda detaylı bilgi için siz de kiracı tahliyesi başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz. Eğer eviniz kiracı tarafından değil de hiçbir hakkı olmayan bir başkası tarafından işgal ediliyorsa, ecrimisil ile ilgili yazımıza göz atmanızı öneririz.

Mal sahibi kiracıyı ne kadar sürede tahliye etmelidir?

Kiracının tahliye süresi, kira sözleşmesinin feshi gerekçelerine, kiracının itirazlarına ve kanıtlarına, mahkemelerin ve icra dairelerinin iş yüküne göre değişmektedir. Bununla birlikte, tahliye işlemlerinin genel olarak 1 12 ay içinde tamamlanması gerektiği söylenebilir.

Ev Sahibi Kiracıyı Kira Sözleşmesinin Bitiminden Önce Tahliye Edebilir mi?

Ev sahibinin doğrudan bir keşif ile sözleşmeyi feshetme hakkı yoktur. Her halükarda tahliye davası açılmalıdır. Burada sözleşme süresinin bitip bitmemesi çok önemli değildir. Esas olan, tahliye kararının verilebilmesi için yönetmelikte öngörülen hallerin gerçekleşmiş olmasıdır. Bu durumların yaygınlığı iki türlü olabilir. Kiraya verenden kaynaklanan durumların yanı sıra kiracıdan kaynaklanan durumlar da olabilir.

A) Kiraya Verenden Kaynaklanan Durumlar:

 1. Zorunluluk Nedeniyle: Kiraya veren ayrıca, kendisi, eşi, dostu, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu kişiler için barınma ihtiyacı nedeniyle de kiralananı kullanmak zorunda kalabilir. Böyle bir durumda kira sözleşmesi, mal sahibi tarafından sözleşme süresinin bitiminden itibaren bir ay içinde Sulh Hukuk Mahkemesi’nde dava açılarak feshedilebilir. Bu nedenle, tahliye durumunda, söz konusu taşınmaz 3 yıl süreyle ve haklı bir neden olmaksızın son kiracı dışında kimseye kiralanamaz.
 2. Yeniden İnşa ve Yeniden Yapılandırma Nedeniyle: Esaslı bir tadilat ve benzeri durumların ortaya çıkması ve bu aşamada konuttan kazanç elde edilememesi halinde; kira sözleşmesi, mal sahibi tarafından sözleşme süresinin bitiminden itibaren bir ay içinde Sulh Hukuk Mahkemesinde açılacak dava ile feshedilebilir. Gerekli tadilat, tamirat vb. girişimler mahkemeye sunulabilir ve inceleme sonucunda oluşturulacak görüş doğrultusunda tahliye kararı verilebilir. Kiracı, gerekli inşaat ve yeniden inşanın tamamlanmasından sonra öncelik hakkına sahiptir. Bu hak bir tür önalım hakkıdır. Bu hak, kiraya verenin yazılı bildiriminden itibaren 6 ay içinde kullanılmalıdır.
 3. Yeni Malikin Taleplerinin Bir Sonucu Olarak: Yeni malik, yönetmeliğe uygun olarak kendisi, eşi, arkadaşı, altsoyu, üstsoyu veya bakmakla yükümlü olduğu kişiler için temel konut ihtiyacı nedeniyle de kiralanan mülkü kullanmak zorunda kalabilir. Bu durumda, yeni mal sahibi, kiracıya edinim tarihinden itibaren 1 ay içinde bildirimde bulunmak kaydıyla, 6 ay içinde Sulh Hukuk Mahkemesi’ne dava açarak sözleşmeyi feshedebilir.

Kira Sözleşmesinin Sona Erdiği Durumlar Nelerdir?

B) Kiracıdan Kaynaklanan Durumlar

 1. Yazılı Boşaltma Çabası Nedeniyle: Kira sözleşmesi imzalandıktan sonra, kiracı mal sahibine evi ne zaman boşaltacağına dair yazılı bir girişimde bulunabilir. Söz verilen tarih gelmiş ve kiracı yine de evi boşaltmamış olabilir. Bu durumda kiraya veren, bu tarihten itibaren 1 ay içinde dava açarak veya icraya koyarak kira sözleşmesini feshedebilir. Burada şu adıma özellikle dikkat edilmesi gerekir; fesih yazılı olmalıdır.
 2. Kira Bedelinin Ödenmemesi: Kiracı, kira bedeli vadesi geldiği halde kira bedelini ödememiş olabilir. Bu durumda; kiraya veren icra takibi başlatabilir. Bedel emrinin kiracıya tebliğinden itibaren 30 gün içinde borç ödenmezse, kiraya veren icra mahkemesine başvurarak tahliye talebinde bulunabilecektir.
 3. İki Gerekçeli Bildirim Nedeniyle: Kiracı, vadesi gelen borcun ödenmemesi nedeniyle 12 aylık kira dönemi içinde iki kez yazılı ihtar almış olabilir. Bu durumda; kiracı ihtarları takiben kira bedelini ödemiş olsa dahi, kiraya veren söz konusu 12 aylık kira döneminin bitiminden itibaren 1 ay içinde açacağı tahliye davası ile sözleşmeyi feshedebilir.
 4. KiracınınKullanabileceğiBaşka Bir Konutu Varsa: Kiracının veya eşinin aynı ilçe veya il sınırları içinde oturmaya elverişli bir konutu olabilir. Kiraya veren bu durumu sözleşme bitiminde bilmiyorsa, bu durumu öğrendiği 12 aylık kira döneminin bitiminden itibaren 1 ay içinde tahliye davası açarak kira sözleşmesini feshedebilir. Bununla birlikte, kiracının konutu ikamet için uygun değilse veya kiracının yasal olarak geçerli mazeretleri varsa, kiraya veren bu yöntemle tahliye edemeyecektir.
 5. Dikkatli Kullanma ve Komşulara Saygı Yükümlülüğünün Yerine Get irilmemesi Kiracının kiralananı amacına uygun olarak kullanma ve zarar vermeme yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu yükümlülüğün ihlali halinde ayrıca mülke zarar verme suçunun da gündeme gelebileceğini hatırlatmak isteriz. Bunun yanı sıra, kiracının bir diğer yükümlülüğü de komşulara saygı gösterme ve onları rahatsız etmeme yükümlülüğüdür. Kiraya veren, bu yükümlülükleri ihlal eden kiracıya yazılı bir uyarıda bulunabilir. Bu uyarı ile kiraya veren, kiracıya bu ihlali düzeltmesi için 30 günü olduğunu, aksi takdirde sözleşmeyi feshedeceğini bildirir.

Kira Sözleşmesinin Bitiminden Önce Evin Satın Alınması Durumunda Kiracının Hakları Nelerdir?

Kira sözleşmesi yürürlükte kalmaya devam ederken kiraya veren evi satabilir. Bununla birlikte, kiracıların bu satıştan endişe etmeleri için herhangi bir neden yoktur. Sonuç olarak, kiracının durumu ve kira ilişkisi korunabilir. Yasa koyucu bu durumda kiracıyı korumayı seçmiş olsa da, mal sahibine kiralanan mülkü ortadan kaldırma yetkisi vermiştir. Farklı bir ifadeyle, kira sözleşmesi model yeni mal sahibi ile devam edecektir.

Ancak yeni model mal sahibi tamamen korumasız mıdır, herhangi bir hakkı yok mudur? Her şeye rağmen, belirli durumlarda, model yeni malik ayrıca taşınmaz mülkü kullanma lisansına da sahip olabilir. Bu nedenle, yukarıda bahsettiğimiz gibi, yeni mal sahibi 1 ay içinde noterden bir keşif gönderebilir ve evin 6 ay içinde boşaltılmasını talep edebilir. Bu 6 ay içinde ev boşaltılmazsa, yeni malik tahliye davası açabilir.

Kiralayanın Hayatını Kaybetmesi Durumunda Kira Sözleşmesi Sona Erer mi?

Öncelikle bu soruya hayır cevabını vermek ve kiracıların yüreğine soğuk su serpmek istiyoruz. Kiraya veren öldüğünde, sözleşmenin birçok durumundan biri eksiktir. Peki bu durumda ne olacak? Ölen mal sahibinin mirasçıları artık kiraya verene dönüşecektir. Her şeye rağmen, bu mirasçıların mirastan feragat etmemiş veya mirasın reddini talep etmemiş olması gerekir. Sözleşme bu durumlar arasında meşru olarak devam edecektir. Bu durumda, herhangi bir yenileme gerekmeyebilir.

Mirasçılar sözleşmeyi devam ettirmek istemezse ne olur? Burada mirasçılar oybirliğiyle zilyetlik hakkına sahiptir. Mal sahibinin halefleri oldukları için, yeni mal sahibinin unvanına sahip olamazlar. Bu nedenle, yeni mal sahibinin tahliye haklarından yararlanamazlar. Bununla birlikte, sözleşmenin tek sosyal komşusu olan mal sahibinin tahliye hakkını elde ettiği koşullar mirasçılar için bile geçerli olabilir. Mirasçılar, söz konusu taşınmaz için ortaklığın giderilmesi davası açabilirler. Bu durumda, taşınmazın satışını takiben, kiracının yeni malik ile kira ilişkisi olduğu gibi devam edecektir.

Bu yeni senaryoda, eğer mirasçılar sözleşmeye taraf ise, kiracı kira bedelini kime ödeyecektir? Mirasçıların her biri kendi hisse oranı dahilinde bu miktara hak kazanabilir. Bu nedenle, burada çok titiz davranmak gerekecektir. “Kirayı istediğim kişiye öderim ve kalanını kendi aralarında halletmelerine izin veririm” gibi bir kavram kiracının zarar görmesine neden olabilir. Çünkü kiracı bu yaklaşımla borcundan kurtulamayacaktır. Yapılması gereken Sulh Hukuk Mahkemesi’nde dava açmaktır. Bu dava ile paranın mirasçılara ayrı ayrı ödenmesine karar verilebileceği gibi, birçok mirasçı arasından bir vekil tayin edilmesine de karar verilebilir. Kira bedelinin ödeneceği kişi belirlenemiyorsa veya alacaklının almasına gerek yoksa, mahkemeden bir tevdi yeri belirlenmesi talep edilmelidir. Bu durumda kiracı, kirayı mahkeme tarafından belirlenen yere yatıracaktır. Bu şekilde kiracı temerrüde düşmekten de kurtulmuş olacaktır.

Bedeli kullanmadan bir kira sözleşmesi yapmak mümkün müdür?

Maliyet unsuru, kira sözleşmesinin birçok temel unsuru arasında yer almaktadır. Bu unsurun yokluğunda, anlaşma bir kira anlaşması olma özelliğini kaybedecektir. Bununla birlikte, bu kuralın bir istisnası olabilir. Belirli koşullar yerine getirilirse, ücretsiz bir kira sözleşmesi örneği hazırlanabilir.

Bedelsiz kira sözleşmesi koşulları Kazanç Vergisi Kanunlarında düzenlenmiştir. İlgili düzenleme doğrultusunda, bu kiralamalardan biri yalnızca küçükler, torunlar, baba ve anneler, büyükanne ve büyükbabalar ve kardeşler için yapılabilir. Kanunlar bu kişileri kısıtlı bir şekilde saymıştır. Bu nedenle, bu hüküm bu kişiler dışında hiç kimseye karşı uygulanamaz. Yasalar tarafından öngörülen bir diğer sınırlama ise, bu kiralamanın tek bir taşınmaz mal üzerinde tek bir kişiye karşı yapılabileceğidir. Farklı bir ifadeyle, kira sözleşmesi listelenen birçok kişiden birine de yapılabilir ve sadece bir taşınmaz ile sınırlandırılabilir. Çeşitli taşınmazlar ve tamamen farklı kiracılar için maliyet belirleme görevi devam edecektir.

Alt Kira Sözleşmesi Nedir?

Alt kira sözleşmesi ile 3 taraflı bir ilişki ortaya çıkar. Bunlar; tek kiraya veren, kiracı (alt kiraya veren) ve alt kiracıdır. Burada; kiraya veren ile kiracı arasındaki mevcut kira ilişkisi üzerine kiracı ile alt kiracı arasında örnek yeni bir kira ilişkisi kurulur. Bu yeni kurulan kira ilişkisine ilişkin anlaşma alt kira anlaşması olarak bilinmektedir. Kiraya veren ile alt kiracı arasında herhangi bir lisanslı ilişki bulunmadığının bilinmesi gerekir.

İlk sözleşmede alt kiralamayı yasaklayan bir madde varsa, alt kiralama anlaşması yapmak mümkün olmayacaktır. Ana sözleşmede böyle bir maddenin olmaması durumunda, kiracı kiralanan mülkü tamamen veya kısmen farklı bir kişiye kiralayabilir. Bununla birlikte, yönetmelik maddesinde bir sınırlama öngörülmüştür. Buna göre, konut ve çatılı işyeri kiralarında alt kira ilişkisi kurulabilmesi için kiraya verenin yazılı rızası gerekmektedir.

Alt kiracının kiralanan mülkü varsayılan amaç dışında kullanması veya herhangi bir zarara neden olması durumunda, kiraya verenin sorumluluğu alt kiralayana, yani kiracıya ait olacaktır. Alt kira anlaşmasının süresi, ana anlaşmanın süresi ile bağlantılı olabilir. Bu nedenle, alt kira sözleşmesi için kararlaştırılabilecek aralık da en fazla ilk kira sözleşmesinin büyüklüğü kadar olabilir. İlk kira sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte alt kira sözleşmesi de sona erecektir.

6 aylik ki̇ra sözleşmesi̇ yapilabi̇li̇r mi̇?

Kira sözleşmeleri belirsiz bir süre için olabileceği gibi belirli bir süre için de olabilir. Peki, sözleşmemizi belirli bir süre ile sınırlandırmamız gerekiyorsa, bu sürenin en az ve en çok miktarları nelerdir? Türk Borçlar Kanunu bu konuda herhangi bir alt ya da üst sınır koymamıştır. Bu nedenle, sözleşme özgürlüğü ilkesi burada geçerlidir. Farklı bir ifadeyle, olaylar sözleşmenin geçerliliği için kararlaştırılacak aralık üzerinde anlaşabilirler. Örneğin, 6 aylık bir kira sözleşmesi de imzalanabilir veya olayların uzlaşması üzerine 5 5 12 aylık bir kira sözleşmesi de imzalanabilir.

KİRA SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

Bu başlık altında, size bir kira sözleşmesi örneği sunacağız. Bu açık kira sözleşmesi örneklerini ayrı ayrı Pdf formatında ve Phrase formatında edinmeniz mümkündür. İndirdikten sonra, bunları istediğiniz gibi düzenlemeli ve kira ilişkilerinizde kullanmalısınız.

GAYRİMENKUL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

Madde 1- Bilgi, Kiralanan Mülkler ve Tapu Sicili ve Tamamen Farklı Hayati Unsurlar

İşbu gayrimenkul kiralama sözleşmesi Kiralayan ve Kiracı arasında aşağıdaki hüküm ve koşullar altında akdedilmiştir.

Kiralayan: …………………………..

Kiracı …………………………..

Kiralanan Yer (Mecurun)

Anlaştık mı :…………………………..

Kira Başlangıç Tarihi : 01.01.2022

Kira Bitiş Tarihi : 01.01.2023

Aylık Kiralama (Web) : 3000 TL

Kira Artış Değeri: Biryıllıkkira süresinin sonunda, büyük olasılıkla TÜFE ile yıllık olarak yükseltilmelidir.

Ücret Değişkenliği : Her ayın onuncu günü erken

Fesih Keşif Aralığı: Keşif ile 15 gün erken

Kiralanan Mülkün Kiracıya Sağlanması

Satın alma anındaki durum: Temiz ev, boyalı ve kullanılabilir durumda

KİRA SÖZLEŞMESİNİN ÖZEL ŞARTLARI

Madde 2- KONU

… Mah. … Cad. No:…. D:… /İstanbul kiralama, tedarik, kiralama miktarı ve fonları, kullanım, tahliye ve karşılıklı yükümlülükleri öğrenmek için.

Madde 3- MECLİS’TE YAPILACAK İŞLER

Kiracı, kiralanan mülkü bir işyeri olarak kullanacaktır. Kiracının mevcut işletmesi dışında herhangi bir işletmede faaliyet göstermesi gerekiyorsa, kiraya verenin yazılı onayını almalıdır. Kiraya veren izin vermezse, kiracı hakkın kötüye kullanıldığını beyan edemez ve tazminat talep edemez. Aksi takdirde, bu durum sözleşmenin ihlali olarak değerlendirilir ve tek taraflı fesih için bir neden olarak düşünülebilir.

Madde 4- KİRACININ DURUMU

4.1. Kiralanan, gerekli incelemeler yapıldıktan sonra kiracı tarafından teslim alınmıştır. Kiracı, kira sözleşmesine konu taşınmazın tam ve her türlü ayıptan ari ve yapılacak işe uygun olduğunu kabul eder.

4.2. Kiracı, kiralayanın yazılı onayı olmaksızın kiralananda herhangi bir tadilat, değişiklik ve süsleme yapamaz. Kiracının imar mevzuatına aykırı tadilatları nedeniyle kiraya veren adına ilgili mercilerce uygulanacak her türlü harç, ceza, imar para cezası vb. cezalar kiracı tarafından ödenecektir. Kiracı, restore ve tadilat bedelini hiçbir zaman ve hiçbir koşulda mal sahibinden talep edemez, tahliye sırasında alamaz ve götüremez.

4.3. Kiracı, kiralanan mülkü kendi özel mülkü gibi kullanmak, nitelik ve erdemlerini, şan ve şöhretini kaybetmesine neden olmamak ve binada ikamet eden diğer kiracılara / ev sahiplerine karşı özenli davranmakla yükümlüdür.

4.4. Kira sözleşmesinin sona ermesi durumunda, kiralanan üzerinde yapılan her türlü düzeltme ve hazırlık kiraya verenin talebi üzerine kiracı tarafından eski haline getirilecek ve kiralanan ilk teslim edildiği haliyle kiraya verene teslim edilecektir. Kiracının bu yükümlülüğe aykırı davranması halinde kiracı, kiraya verenin kiralananı eski hale getirmek için yaptığı masrafların beş katı tutarında cezai şart ödemeyi kabul eder.

Madde 5- BAŞLANGIÇ, VADE, DEPOZİTO PARASI

Kira başlangıcı 01.01.2022 ve kira süresi 1 (bir) 12 aydır. Durumların sözleşmenin 15 gün önce feshedildiğine dair herhangi bir bildirimde bulunmaması halinde, sözleşme aynı koşullar altında bir 12 ay daha uzatılmış sayılır.

Madde 6- KİRA MİKTARI VE ÖDEME ŞEKLİ

6.1. Aylık web kira bedeli 3000 TL’dir. Kira bedeli web bedeli olup, bu sözleşmeden kaynaklanan her türlü stopaj, fon, damga vergisi ve her türlü lisanslı mevzuattan kaynaklanan vergi, resim ve harçlar kiracı tarafından ödenir.

6.2. Kiracı, izin süresi boyunca vergi, bedel ve benzeri yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde, kiraya veren adına tahakkuk edebilecek ceza, faiz ve gecikme faizinden sorumlu olabileceğini kabul eder.

Madde 7- EKSTRA KİRA EKSTRA GİDER VE ÖDEMELER

7.1. Kiracı, bina bedeli, elektrik, su, benzin, çevre temizlik vergisi ve kullanımdan doğan diğer ödemeleri ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Kiracı, elektrik, su, saf benzin, telefon aboneliklerini anında devralmakla yükümlüdür. Sözleşme başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk edecek tüm elektrik, su, saf benzin, telefon, aidat ve benzeri faturalardan kiracı sorumlu olacaktır.

7.2. Kiracı, kira süresi boyunca kiralanan binanın kullanımı sırasında ve kira süresinin bitiminde tahliye sırasında 3. olayların tetiklediği tüm hasar ve kayıplardan yalnızca sorumlu olacaktır. Tahliye sırasında oluşan ve/veya oluşabilecek her türlü zarar ve ziyan ayrıca Kiralayan tarafından karşılanabilir ve Kiracının rızası veya izni olmaksızın depozitodan düşülebilir. Bununla birlikte, depozitonun zarar ve ziyanı karşılamaması durumunda, kiracı, depozitoya ek olarak zarar ve ziyanı tazmin etmeyi peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.3. Kiracı, taşınmazın bulunduğu mahallin yönetim planına, güvenlik önlemlerine ve işletme misyonuna istisnasız uyacak ve bunlardan doğan yükümlülüklerini yerine getirecek ve kiralanana ilişkin gelişmelerden kiraya vereni zamanında haberdar edecektir. Aksi halde doğacak zararlardan sorumlu olacaktır. Kiracı, kiraya verenin yazılı izni olmaksızın, kiralanan bağımsız bölümün bulunduğu binadaki ortak alanlara müdahale edemez veya bu alanları kullanamaz.

Madde 8- DEVİR, TEMLİK ve AÇIK ARTIRMA

Kiracı, kiralanan mülkü kısmen veya tamamen farklı gerçek ve/veya lisanslı kişilere değiştiremez, terk edemez, kullanıma açamaz veya alt kiralama yapamaz.

Madde 9- SÖZLEŞMENİN FESHİ

9.1. Kiracı, fesih bildiriminin noter tarafından 3 ay önceden verilmesi koşuluyla kiralanan mülkü tahliye edebilir. Kiracının kiralanan mülkü sözleşme süresinin bitiminden önce tahliye etmesi halinde, kiracı sözleşme süresinin bitimine kadar olan kira bedelini herhangi bir bildirim yapmadan ödeyecektir.

9.2. Kiracının feshi, fesih talebi, konkordato talebi, tasfiyenin bitmesi, sürenin dolması, kiracı hakkında aciz vesikası alınması, Maliye Bakanlığı tarafından kiracı hakkında ihtiyati tedbir kararı verilmesi ve buna bağlı fesihler ile işyerinin mühürlenmesi fesih ve tahliye sebepleridir.

9.3. Kiracı, Borçlar Kanunu’nda öngörülen tahliye sebeplerinden herhangi birinin varlığına rağmen kiralananı tahliye etmezse, yetkili makamlara başvurularak tahliye ettirilir. Kiracı ayrıca tahliye hakkının doğduğu tarihten itibaren geçen her gün için aylık kira bedelinin ’u oranında cezai şart ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

Madde 10- İHBAR ADRESİ

Tarafların sözleşmenin ilk sayfasında bildirdikleri adreslerine (karşı taraf yerleşim yeri değişikliğini yazılı olarak bildirinceye kadar) yapılacak tebligatlar ile Mernis ve ticaret sicil adreslerine yapılacak tebligatlar geçerli sayılır. Ayrıca, kiraya veren ve kiracıdan her biri tarafından işbu sözleşmeye uygun olarak yapılması gereken ve herhangi bir şekilde herhangi bir amaçla yapılmayan bildirimler yapılmış sayılacak ve cezai yaptırıma tabi olacaktır.

Madde 11- SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ

11.1. Bu uzlaşma, bu hükümle birlikte taraflarca kabul edilip imzalanmadıkça değiştirilemez.

11.2. Bu uzlaşmanın herhangi bir hükmü, ilgili sosyal toplantı yazılı olarak açıkça feragat etmedikçe, vesilelere tanınan haklardan feragat olarak kabul edilmeyecektir.

11.3. Bu anlaşmanın herhangi bir bölümünün yasadışı veya geçersiz olduğuna karar verilmesi halinde, söz konusu yasadışılık veya geçersizlik anlaşmanın karşıt hükümleri üzerinde etkili olmayacak ve bu hükümler aynı yöntemle eylemler üzerinde geçerli ve bağlayıcı olmaya devam edecektir.

Madde 12- MÜCBİR SEBEP

Ülkeyi ilgilendiren bir deprem veya savaş halinin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın bu durumu mücbir sebep olarak ilan etmesi gerekmektedir. Yukarıda belirtilen hususlar dışında herhangi bir senaryo mücbir sebep ve çarpıcı senaryo olarak kabul edilmeyecektir. Taşınmazda meydana gelen yangın, su baskını, tahribat ve benzeri nedenlerden kaynaklanan zarar ve ziyan kiracı tarafından tazmin edilecektir.

Madde 13- DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu sulhnamenin imzalanmasından sonra taraflar arasındaki iletişimde kullanılan tüm e-posta, faks ve diğer tüm tebligat, değerlendirme, telefaks, mesaj ve para kuruluşu bilgi ve belgeleri ile taraflarca düzenlenen evraklar, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca taraflar arasındaki tek gerçek ve nihai kanıtı temsil eder.

Madde 14 – YETKİLİ MAHKEME

İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri bu sulh anlaşmasının uygulanmasından doğacak ihtilafları karara bağlamakla yetkilidir. Olaylar bu sulhtaki yükümlülükleri zamanında yerine getirmeyi taahhüt ederler. İşbu kira sözleşmesinde belirtilmeyen hususlarda kat mülkiyeti mevzuatı, borçlar mevzuatı ve gayrimenkul kiralarına ilişkin ilgili kanun hükümleri uygulanacaktır.

MADDE 15- YÜRÜRLÜK

iki nüsha, 15 madde ve 5 sayfadan oluşan işbu kira sözleşmesi …. adresinde yer alan olayların karşılıklı mutabakatı ile imzalanmıştır.