Giderek daha fazla tüketen bir dünyada, alışverişçi hakları aslında hayatımızın temel bir parçasıdır. Alışveriş yapanlar 6502 sayılı Alışveriş Güvenliği Yasası ile korunmaktadır.

Bu metin, müşteri hakları, hatalı ürünler ve Müşteri Tahkim Heyeti hakkında bir özet sunacaktır. Hatta mahkemeye başvurma konusunda sürekli sorulan soruları da yanıtlayacağız.

Ürün iadelerinde müşterilerin hakları nelerdir?

Bir perakendeciden bir şey satın aldınız, size uygun olmadığını belirlediniz ve iade etmeniz gerekiyor. Müşteriler tarafından mağazalarda yapılan para işlemleri için mevzuat, ürünün mükemmel durumda olup olmadığına bakılmaksızın değiştirilmesine veya iade edilmesine izin vermez. Müşteri Güvenliği Yasası’nın temel amacı müşterileri tazmin etmektir. Temel durum, satın alınan hizmet veya üründe bir kusur olması gerektiğidir. Bu hakka yalnızca satıcı veya perakendeci tarafından hizmetleri veya ürünleri iade edebileceğinize dair bir güvence verilmişse sahip olursunuz.

Cayma hakkı nedir?

Alıcı, üründe bir kusur olmasa bile belirli satın alma türlerinden kesin olarak vazgeçme hakkına sahiptir. Giderek daha sık hale gelen mesafeli satın alma, taksitli brüt satışlar ve kapıdan brüt satışlarda, üründe bir kusur olmasa bile müşteri cayabilir. Web veya telefon aracılığıyla mesafeli satın alımlarda ve günün araçlarını (telefonlara eşdeğer) kullanarak kapıdan brüt satışlarda 14 gün içinde cayma hakkına sahipsiniz. Satın alımlarınızı taksitle ödemeniz durumunda, 7 iş günü içinde sözleşmeden cayabilirsiniz. Kullanıcı, cayma işlemini kesinleştirmek isterse, satıcıyı yazılı olarak bilgilendirmelidir. Satıcı, bildirimin alındığını kabul etmeli ve ürün bedelini 14 gün içinde kesinti yapmadan iade etmelidir. Web’de, herhangi bir iade veya değişim olmadığını söylemek yasa dışıdır. Bu kuralın bir istisnası vardır. Açıldığında bozulabilecek veya raf ömrü kısa olan ürünleri iade edemezsiniz. Üründe bir kusur varsa, haklarınız korunur, ancak gerekçe göstermeden cayma hakkınız geçerli değildir. Cayma hakkınızı yalnızca çevrimiçi alışverişler için kullanabileceksiniz. Örneğin, muhtemelen bir kıyafet satın aldınız, denedikten ve inceledikten sonra iade edebileceksiniz. Ürünü çok uzun süre kullanmanız veya seyahatteyken giymeniz durumunda, cayma hakkınızı kaybedersiniz.

Hatalı Ürün Nedir?

Kusurlu ürünler, kararlaştırılan gereksinimleri karşılamayan, sözleşmeye uymayan veya belirtilen özelliklere sahip olmayan ürünlerdir. Reklamda veya ambalajda ya da satıcı tarafından açıklanan hizmetleri veya ürünleri elde etme hakkına sahipsiniz. Ürünlerinizin veya sağlayıcılarınızın satıcı tarafından belirtilen özellikleri karşılamaması durumunda, bir kusurun varlığı açıkça görülebilir. Satıcı, müşteriye sözleşmede belirtilen standart ve özelliklerde ürün veya sağlayıcı gönderme yükümlülüğüne sahiptir. Ürünler, beklenen kârı sağlamıyorsa veya malzeme ya da mali kusurları varsa kusurludur. Hatalı ürünler hakkında daha fazla bilgiyi hatalı ürünler konumuzda bulabilirsiniz.

Hatalı ürün durumunda müşteri olarak haklarınız nelerdir?

6502 sayılı Alışveriş Güvenliği Yasası’nın 11. maddesi, ürünlerin hatalı olması durumunda müşteriye zorunlu olmayan haklar sağlamaktadır. 6502 sayılı Alışveriş Güvenliği Yasası, zorunlu olmayan müşteri haklarını düzenlemektedir. Bu alışverişçi hakları zorunlu olmayan haklardır.

  • Ürünü ve sözleşmeyi iade edin.
  • Değer eksikliği ile orantılı olarak ürünün değerinde bir indirim söyleme hakkı.
  • Aşırı masraf içermemesi koşuluyla, satın alınan ürünün ücretsiz olarak onarılmasını sağlama hakkı.
  • Satın alınan bir ürünün, seçim sınırları dahilinde benzer bir ürünle değiştirilmesini talep etme hakkı

Satıcı, kullanıcı haklardan herhangi birini seçerse, kullanıcının talebini karşılamakla yükümlüdür.

Satıcı hangi durumlarda sorumludur?

Satın aldığınız bir hizmet veya üründe bir kusur tespit etmeniz durumunda, satıcı belirli koşulların yerine getirilmesi halinde sorumludur. Kusur, ürün veya hizmetin değerini düşürmelidir. Kullanıcı bunları aldığında bile mevcut olmalı, kullanıcı bu kusura dikkat etmemeli ve belirli bir zaman dilimi içinde talep edilmelidir. Böyle bir durumda, inceleme altında olabilecek ürün ve / veya sağlayıcıların tedarikçilerinin yasal sorumluluğudur. Kusur kullanıcı tarafından düşünülüyorsa, sözlü olarak veya ambalaj ya da brüt satış belgesi üzerinde bildirilebilir. Bu durumda, satıcı sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı kusurdan haberdar olsa bile, satın almaya rıza göstermesi kabul edilebilir.

Kullanıcı tazminat talep edebilir mi?

Kullanıcı bu nedenle bir zarara uğrarsa, Borçlar Kanunu’nun nihai hükümleri doğrultusunda tazminat talep etme hakkına sahiptir. Kesin hükümlere göre tazminat talep edildiğinde satıcının kusur göstermesi gerekir. Farklı durumlarda satıcı tazminat ödemekle yükümlüdür.

Zorunlu olmayan hakların süresi nedir?

Kullanıcı, ürünlerin onarılmasını veya benzer bir ürünle değiştirilmesini isterse, bu talebini üreticiye, ithalatçıya veya satıcıya iletebilir. Talep, yapıldığı tarihten itibaren 30 kurumsal gün içinde yerine getirilmelidir. Bu süre konut ve tatil amaçlı taşınırlar için tamamen farklıdır. Otuz yerine altmış iş günüdür. Farklı zorunlu olmayan haklar kapsamında hızlı iade esastır.

Hatalı ürünler için zaman aşımı süresi, sözleşmede aksi belirtilmedikçe 2 yıldır. Bu süre, ürünün kullanıcıya teslim edildiği tarihte başlar. Kusurun ağır ihmal, dolandırıcılık veya aldatma ile gizlendiği durumlarda, sınırlama aralığı geçerli değildir.

Müşteri Tahkim Komitesi (CAC) nedir?

Tüketici hakem heyetleri, tüketici odaklı uygulamalardan kaynaklanan uyuşmazlıkları çözmek için kurulur. Türkiye’deki komite 1995 yılından bu yana 16 milyondan fazla anlaşmazlığı çözüme kavuşturmuştur.

Müşteri Hakem Heyetine en fazla ne kadar para ile başvurabilirim?

Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuru üst sınırı 2023 yılına kadar yükseltilmiştir. 66 bin liranın altındaki uyuşmazlıklar için tüketicinin ikamet ettiği veya işlemin yapıldığı yerdeki İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurabilirsiniz.

Bu durumda, uyuşmazlık 66.000 TL’yi aşıyorsa, patronun tahkime başvurmasına izin verilmez. Mevzuatın 73/A maddesi uyarınca, öncelikle patron mahkemesine ve arabuluculuğa başvurmak esastır ve bir müşteri mahkemesi bulamadığınızda, asliye hukuk mahkemelerine başvurabileceksiniz.

Müşteri Tahkim Kuruluna (THH) nasıl başvurabilirim?

Müşteri haklarıyla ilgili bir şikayette bulunmak için, müşteri hakem heyetine elden, posta yoluyla veya e-devlet (TÜBİS) üzerinden başvurabilirsiniz. Sözlü olarak şikayette bulunamazsınız, bu nedenle yazılı olarak veya bir avukat aracılığıyla başvurmanız önerilir. Başvuru formunu Ticaret Bakanlığı web sitesinde doldurabilir ve gönderebilirsiniz. Davanızı kazanmak için kanıtlarınızı korumayı aklınızda bulundurmanız gerekecektir.

TÜBİS ve e-Yetkilendirmelerden yararlanırken, yazılımınızın tam olarak doldurulduğundan ve her bir evrak ve bilginin yüklendiğinden emin olun.

Hangi Müşteri Hakem Heyetine başvurmalıyım?

Müşteriler, ikamet ettikleri yerdeki veya işlemin yapıldığı yerdeki Müşteri Hakem Heyetine başvurabilirler. Müşteri hakem heyeti bulunmayan ilçelerde, Bakanlık bir hakem heyeti belirlemeye yetkilidir.

Müşteri hakem heyeti başvurularının incelenmesinde nasıl bir yol izlenir?

Dosya incelenir. Alıcı tahkim heyeti, önemli olması halinde olayları veya bilgi sahibi kişileri dikkate almak zorunda kalabilir. Komite, olaylardan veya ilgili farklı kişi, kurum ve kuruluşlardan her türlü veri ve evrakı talep etme hakkına sahiptir. Talebi alan kişi, talep edilen bilgi veya belgeleri sağlamak için en fazla 30 günlük bir süreye sahiptir.

Müşteri Tahkim Komitelerinin karar vermesi ne kadar sürer?

Amaçlar, başvuru sırası ve tarihi ne olursa olsun altı ay içinde incelenecek ve karara bağlanacaktır. Bu süre, talebin niteliğine ve aciliyetine bağlı olarak 3 aya kadar uzatılabilir. Haklarınızı patron hakem heyeti aracılığıyla beyan etmek istemeniz durumunda, konu 9 ay içinde belirlenmeli ve belirtilmelidir. Olaylar bu süreçte bir uzlaşmaya varabilirse, uzlaşmalarına ilişkin bilgi ve belgeleri kullanıcı tahkim komitesine sunmaları gerekir.

Panelin kararları tüm etkinlikler için bağlayıcıdır. Seçime uyulması zorunludur. Seçime uyulmaması halinde, çoğunlukla komitenin seçimine bağlı olarak ilgili icra dairesine başvurabilir ve seçime uyulmasını talep edebilirsiniz.

Müşteri Tahkim Komitesinin Seçimlerine Nasıl İtiraz Edilir?

Müşterilerin seçimi etkilemek için 15 günü vardır. Bunu, kendi alternatiflerinin müşteri mahkemesinde veya müşteri tahkim komitesinde gerçekleştireceklerdir. Müşteri mahkemesinin bulunmadığı yerlerde, ilk derece hukuk mahkemelerine başvurulur.

Müşteri Hakları Şikayet Telefon numarası nedir?

Alo 175, müşterilere sorunları hakkında bilgi veren bir müşteri yardım hattıdır.

Bu makalede, şimdi müşterilerin haklarını listeledik ve bu hakların elde edilmesi hakkında bilgi sunduk.