Malulen Emeklilik

İş göremezlik aylığı koşulları, giderek daha da ağırlaşan parasal koşullar nedeniyle her zaman sorgulanmaktadır. Sonuç olarak, bir kaza geçiren veya başka bir nedenden dolayı engelli hale gelen kişilerin bir kez daha iş aramaları çok zahmetli hale geliyor. İş göremezlik maaşı, bedensel hastalıklar veya tedavisi mümkün olmayan hastalıklar nedeniyle kariyerlerini sürdüremeyen personel için kullanılan emeklilik sürecidir.

İş Göremezlik Nedir?

İş göremezlik, bir hastalık veya kaza sonucu bedensel bütünlüğün yokluğu, kısıtlılığı, yokluğudur. Gerçekte, tıbbi olarak iş göremezlik, iş göremezlik ve iş göremezlik aynı kavramlardır. Bununla birlikte, yasal olarak bu iki kavram tamamen farklıdır. Bu ayrım, iş göremezlik veya iş göremezlik sonucu hak edilen sosyal yardımı karşılayabilecek sigorta kapsamı koruması veya sosyal kuruluşlardaki farklılığa yanıt olarak ortaya çıkar.

İş Göremezlik Geliri için Koşullar Nelerdir?

Sigortalı işçiler, kendilerini çalışmaktan alıkoyan sağlık sorunları ortaya çıktıktan sonra iş göremezlikten emekli olma hakkına sahiptir. Bununla birlikte, işçinin iş göremezlik aylığına hak kazanmasını sağlamak için sigorta kapsamındaki sakinler tarafından karşılanması gereken belirli koşullar vardır. İş göremezlik emekliliği için gereklilikler aşağıdaki gibidir:

  • Çalışanın 10 yıldır sigortalı olması gerekecektir.
  • İşçinin en az 1800 gün prim ödeme gün sayısı ve işe giriş bildirgesi olması gerekmektedir.
  • İşçinin en az ` oranında gelir kaybına uğradığına dair resmi rapor ile sağlık kurulu tarafından karar verilmiş olması gerekecektir. Burada alınacak rapor herhangi bir devlet hastanesinden değil, SGK tarafından yönlendirilecek bir meslek hastalıkları hastanesinden alınmalıdır. Bunun yanı sıra, bu iş gücü kaybının çalışanın işe başladığı tarihten sonra olması gerekmektedir.

40 P.c İş Göremezlik Aylığı İçin Şartlar Nelerdir?

1 Ekim 2008 tarihinden sonra sigortalı olan engelliler, sağlık kurulu raporlarının @’ın üzerinde olması ve farklı koşulların mevcut olması halinde iş göremezlikten emekli olabilirler. İş göremezlik aylığı, iş göremezlik aylığından tamamen farklı olmasına rağmen, genellikle birbirleriyle karıştırılmaktadır. @ iş göremezlik aylığı için gerekli şartlar aşağıdaki gibidir:

  • iş göremezlik oranı @ ile I arasında olan sigortalılar, 18 yıllık sigorta koruması ile asgari 4.100 gün şartını yerine getirmeleri halinde iş göremezlikten emekli olabilirler.
  • i̇ş göremezlik oranı P ile Y arasında olan sigortalılar, 16 yıllık sigorta kapsamı koruması ve en az 3.700 gün şartını yerine getirmeleri durumunda iş göremezlik emekliliğine hak kazanırlar.

Yeni Yönetmeliğe Göre İş Göremezlik Aylığı Alma Koşulları Nelerdir?

2013 yilinda çikarilan yeni̇ yasalar malulen emekli̇li̇k koşullarini basi̇tleşti̇rdi̇ ve daha fazla ki̇şi̇ni̇n malulen emekli̇li̇ğe hak kazanmasinin önünü açti. İş göremezlik aylığı talepleri şimdiye kadar gerekli koşulları karşılamadıkları için reddedilenler, yeniden başvurma hakkına sahip oldular. Bunun yanı sıra, çoğu kansere bağlı olan iş göremezlik aylığı koşulları da iyileştirilmiştir. Bu makalede açıklanan tüm koşullar mevcut verilerdir ve model yeni yasalara göre iş göremezlik aylığı koşullarıdır.

İş Göremezlik Emeklilik Koşulları Masası

Malulen Emeklilik Şartları

1 Ekim 2008 tarihinden sonra çalışmaya başlayan işçilerin emeklilik durumları 12 aydan 12 aya adım adım artacaktır. İş göremezlik aylığı durumunuzu, işe başladığınız tarihi ve iş göremezlik maaşınızı iş göremezlik aylığı durum tablosundan öğrenerek belirleyebilirsiniz.

İş göremezlik aylığı ne kadar?

Yukarıda belirtilen koşulları sağlamanız ve meslek hastalıkları hastanesinden alacağınız raporu SGK’ya ibraz etmeniz halinde iş göremezlik aylığınız bağlanabilir. 2020 yılı itibariyle yaygın iş göremezlik aylığı 970 TL’dir. Ancak bu miktar sigortalıdan sigortalıya değişmektedir.

3600 Gün İş Göremezlik Aylığı İçin Gerekli Koşullar Nelerdir?

i̇ş göremezlik oranı €’den fazla olan ve 1 Ekim 2008 tarihinden önce işe girmiş olan sigortalılar, 15 yıl ve 3600 gün prim süresini doldurmaları halinde iş göremezlik emekliliği şartlarını yerine getirmiş sayılırlar.

1800 Gün Emeklilik Şartları Nelerdir?

1800 gün primi olan bir çalışan, en az 10 yıl çalışmış olması ve iş göremezlik oranının `’ın üzerinde olması halinde emekli olabilir. Yasalara göre, çalışanın en az 1800 gün prim ödemesi gerekmesine rağmen, engelli kişi başka bir kişinin sürekli bakımına ihtiyaç duyuyorsa, 1800 gün prim ödeme yükümlülüğü olmaksızın iş göremezlik aylığı alabilecektir.

Devlet memurları için iş göremezlik aylığı koşulları nelerdir?

Devlet memurlarının görevlerinin başında geçirdikleri bir kaza sonucu sakat kalmaları ve görevlerini yapamayacak derecede çalışma güçlerini kaybetmeleri durumunda, sorumluluk iş göremezlik durumu ortaya çıkmaktadır. Bu kapsamda olanlara iş göremezlik aylığı bağlanır. Prim durumları yukarıda özetlediğimiz personel ile aynıdır.

İş Göremezlik Karı Nedir

Tuhaf iş göremezlik, herhangi bir yasal sorumluluk iş göremezliği olmadığında ortaya çıkan bir iş göremezlik türüdür. Bu bağlamda verilen emekli aylığına garip iş göremezlik aylığı denir. Garip iş göremezlik aylığı, en az 10 yıllık kesin hizmeti olan işçilere, öncelikle kesin ve nominal hizmet aralıklarının toplamına ve iş göremezlik nedeniyle yasal sorumluluktan çıkarıldıkları tarihteki kesintiye dayalı maaş veya ücret miktarına göre verilir.

İş Göremezlik Karına Nasıl Karar Verilir?

İş kazası geçiren bir işçinin izlemesi gereken iki farklı yol vardır. Bunlardan ilki, dava açmadan önce atılması gereken lisanslı adımlardır. Parça başı iş kazası geçiren işçi, lisanslı SGK iş kazası servisine başvurarak kazanın parça başı iş kazası olduğunu, bu kaza sonucu gelir kaybına uğradığını ve son olarak da kaza sonucu gelir kaybının hızının tespit edilmesini talep etmelidir.

Başvuru üzerine SGK tarafından bir alt komisyon kurulur ve bu komisyon öncelikle kazanın parçalı kaza olup olmadığını tespit eder. Kazanın parçalı kaza olduğu kabul edilse dahi işçi en yakın sağlık kuruluşuna sevk edilerek sağlık kurulu raporu alınır. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan sevk üzerine işçi, sağlık kurulu muayenelerinde zorluk çıkarma yetkisine sahip birçok hastaneden birinden sağlık kurulu raporu alır. İşçinin dosyası SGK tarafından en yakın SGK Bölge Sağlık Kurulu’na gönderilir. Kaza sonrasında işçinin gelir yetersizliği ücreti bu şekilde belirlenir.

Ä°rade nedeniyle alınan karar öncelikle ilgili kişiye bildirilir. Sosyal Güvenlik Kurumu Bölge Sağlık Kurulu veya itiraz halinde Sosyal Sigorta Kapsamı Koruma Yüksek Sağlık Kurulu, işçinin kaza sonucu sürekli iş göremezlik oranının  veya daha fazla olduğunu tespit ederse, işçiye sürekli iş göremezlik aylığı bağlanabilir. Lisanslı sağlık kurulu, başvuru sahibinin gelir kaybına uğramadığını tespit ederse, işçi bu karara itiraz edebilir. Çekim zararlıysa, işçi SGK’ya ve işverene karşı iş göremezliğinin iradesi için dava açmalıdır.

İş Göremezlik Raporu Nereden Alınır?

İş göremezlik muayeneleri, Sağlık Bakanlığı’na bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri, devlet üniversitelerine bağlı hastaneler ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri tarafından yapılmaktadır. Sigortalının ikamet ettiği ilde bu hastanelere genellikle ulaşılamıyorsa, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış devlet hastaneleri, herhangi bir üniversite hastanesi veya devlet hastanesi, belgelenmesi koşuluyla iş göremezlik raporunu sorun edebilir. Bunun yanı sıra, eğer hasta yoğun bakımda tedavi görüyorsa ve başka bir hastaneye geçmesi hasta için hayati tehlike oluşturacaksa, hastanın yattığı hastane de ruhsatlı olabilir.

Sağlık Kurulu Raporu için Süreç Aralığı Nedir?

Mevzuat uyarınca, çalışan, sağlık kurulu seçiminin kendisine bildirilmesinden itibaren 6 ay içinde Sosyal Sigorta Kapsamı Koruma için Büyük Sağlık Kuruluna başvurma hakkına sahiptir.

Yüksek Sağlık Şurası’nın kararı SGK için bağlayıcı mıdır?

İşçinin itirazı üzerine Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu tarafından yapılan alternatiflerin Sosyal Güvenlik Kurumunu bağlayacağı düzenlenmiştir.

İş Göremezlik Ödemesi Artacaksa Ne Yapmalıyım?

İş göremezlik ödeneğindeki artış yeni bir olgu olarak kabul edilmektedir. İş göremezlik ödeneğindeki bu artış için SGK’ya yeni bir başvuruda bulunulabilir ya da yeni bir dava açılabilir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 12.03.2008 tarih ve 2008/245 E. sayılı kararında “iş göremezlik ödeneğindeki her artış yeni bir olgu oluşturur” diyerek bu duruma işaret etmiştir.