Meslek Hastalığı nedir

Mesleki hastalıklarda, hastalıklar aynı meslekte çalışma veya eğitim nedeniyle vücutta gelişir. Tanım gereği, bir iş kazası tek ve farklı bir olayın sonucudur. Bununla birlikte, bir meslek hastalığı birkaç yıllık bir aralıkta gelişir. Hastalık, zararın boyutuna bağlı olarak bedensel veya psikolojik olabilir. İşçinin hastalığı kısa süreli veya kalıcı olabilir. Sigortalı, ortaya çıkan duygusal sefalet ve gelir kabiliyeti eksikliği için tazminat alır.

Mesleki hastalık belirtileri nelerdir?

Bu koruma tüm rahatsızlıkları kapsamaz. Hastalık bir meslek hastalığı olarak kategorize edilmelidir ve eğer değilse, sonraki koşullara uyum sağlamanız gerekir.

 • Meslek hastalığı olan bir birey “çalışan”dır. Çalışma Yönetmeliği çalışanı tanımlamaktadır. Meslek hastalığı olan bir kişinin SGK’dan avantaj elde edebilmesi için sigortalı olması gerekir. Meslek hastalığının, belirli bir kişinin sigortalı olduğu tarihte tespit edilmiş olması gerekmez.
 • Hastalığın iş yerinde bulaşmış olması gerekir. İşten ayrıldıktan sonra meslek hastalığına yakalanmak genellikle mümkündür. Bu bir sorun teşkil etmez. Hastalığın istihdamdan önce veya sonra gelişmemiş olması gerekir.
 • Meslek hastalığı, istihdam sırasında meydana gelen kazalar nedeniyle sürekli olarak ortaya çıkar. Ani bir durum değildir. İş kazaları ani durumlardan kaynaklanabilir.
 • Sosyal Sigorta Kapsamı Sağlık İşlemleri Yönetmeliği meslek hastalıklarını listeler. Sözleşme yapılan hastalık listeye dahil edilmelidir. Sosyal Sigorta Kapsamı Yüksek Sağlık Kurulu, yukarıda listelenmeyen bir hastalığın hastalık olarak nitelendirilip nitelendirilmeyeceğini belirler. Bu bir hastalıktır.

Mesleki rahatsızlıklar nelerdir?

Aşağıdaki mesleki rahatsızlıklar Sosyal Sigorta Kapsamı Sağlık İşlemleri Yönetmeliğinde listelenmiştir

 • Kafa Hastalıkları (kafa kemikleri, nöroloji ve beyin cerrahisi rahatsızlıkları, psikiyatri rahatsızlıkları ve sorunları)
 • Göz, kulak ve boyun sorunları
 • Göğüs Hastalıkları
 • Omuzlar, kollar, bilekler, parmaklar ve avuç içleri arızalardan etkilenebilir
 • Omurga sorunları
 • Mide rahatsızlıkları ve fonksiyon bozuklukları
 • Pelvis ve alt ekstremite disfonksiyonu
 • Vasküler sistemi, endokrin dokuyu, metabolik dokuları ve kolajen dokuyu etkileyen hastalıklar romatoid, hematolojik ve metabolik rahatsızlıkları kapsar.
 • Gözeneklerde ve ciltte bozulma, yanıklar

İlgili yönetmelik her hastalığı alfabetik olarak listelemektedir.

Bir meslek hastalığı nasıl tespit edilebilir?

Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan devlet ve meslek hastaneleri, hastalıktan etkilenen çalışan için bir sağlık kuruluşu raporu düzenleyecektir. SGK bu raporu ve raporun dayanağını oluşturan tıbbi evrakları inceleyecektir. Muayene, etkilenen kişinin iş göremezliğini ve hastalık bedelini ortaya çıkaracaktır. Ofis hastalığına karar verilir. Bu karar, SGK’nın hastalıktan etkilenen kişiye bir gelir sağlayıp sağlamadığının yanı sıra miktarını ve tazminat davasına dayalı olarak ne kadar tazminat ödenebileceğini belirlemek açısından önemlidir. SGK Sağlık Kurulu’nun kararları temyiz edilebilir. SGK Yüksek Sağlık Kurulu’nun seçimi SGK için nihai karardır. Bir büyü olması durumunda, Adli Tıp Kurumu davayı inceleyecektir.

Eğer çalışanın hastalığı meslek hastalığı olarak tanımlanmayacaksa, o zaman bir tespit davası açılmalıdır.

Meslek Hastalığı Tazminat Davası

Bu nedenle, bir meslekhastalığıtazminat beyanında, sigortacının tedavi fiyatları ve kazançları aranır. Bunun yanı sıra, gelir yetersizliğinin bir sonucu olarak mali avantajlar er ya da geç azalacaktır. Bu durumda ödenecek tazminat miktarı SGK tarafından karşılanmayan miktardır. Bu miktarın hesaplanmasında üç unsur dikkate alınır: çalışanın nihai geliri, çalışan ve işveren arasındaki kusur oranı ve iş göremezlik derecesi.

Çalışanlar, hastalık nedeniyle maruz kaldıkları psikolojik acı, mücadele ve ağrıları telafi etmek için işverenlerinden etik tazminat talep etme hakkına da sahip olabilirler. Etik tazminat yalnızca hastalıktan muzdarip olan sigortalıya değil, aynı zamanda hastalıktan manevi olarak zarar gören aile üyelerine de ödenebilir. Etik tazminat, hastalığın ciddiyeti ve belirli bir kişinin katlandığı mücadele miktarı gibi bileşenler dikkate alınarak hesaplanır.

Sigortalı kişinin yaşamı boyunca kendisine destek olduğunu gösterebilen herkes, vefat durumunda maddi ve manevi tazminat davası açabilir.

Mesleki rahatsızlıklar için tazminat davası açıldığında herhangi bir hak eksikliğinden uzak durmanın bir yolu olarak, avukat her bir koruma ve beyanla başa çıkmalıdır.

Meslek hastalığı tazminatı için zamanaşımı süresi 10 yıldır. Meslek hastalığı tazminat davaları için zamanaşımı süresi 10 yıldır.