nüfus kaydı düzeltme davası

Bir çocuğun başlangıcı bir hane halkı kaydı oluşturur. Bunlar genellikle nüfus kayıtları olarak bilinir. Burada, hane halkı bağlarından ikamet adreslerine kadar çeşitli bilgiler kaydedilir. Bu dava birçok nedenden dolayı açılabilir. Basit bir yazım hatası, inanç değişikliği, medeni durumunuzu veya cinsiyetinizi değiştirmek istiyorsanız ve diğerleri. Bu metin size nüfus kaydını uygun hale getirmenin kolay yöntemlerini anlatmayı amaçlamaktadır.

Sakin Verileri – Hane Halkı Kayıtlarından Veriler Sakin Verileri

  • 11 haneli TC kimlik numarası
  • İl, ilçe veya köyün adı ve sayısı, hane ve belirli kişi sıra numaraları.
  • Kişinin adı, soyadı ve cinsiyetinin yanı sıra anne veya baba soyadları. Muhtemelen daha önce evlenmişseniz önceki soyadları da gereklidir.
  • Tarih ve memleketin yanı sıra gün, hafta ve ay cinsinden gerçek tarihler ve kayıt tarihi.
  • Boşanma, ölüm, evlilik, babalık veya vatandaşlığın kazanılması veya kaybedilmesi gibi durum değişiklikleri.
  • İnanç,
  • Medeni Durum
  • Konutun mücadelesi ve fotoğrafı

İnsanlar bir nüfus kaydını belirli koşullarda açabilir Düzeltme Nüfus kaydı önce kaydedilir (örneğin, yeni çocuk bebeklerin isimleri yanlış yazılmıştır. Soyadı alaycı veya saldırgandır.

Örneğin, nüfus müdürlükleri tarafından yapılan maddi hatalar, nüfus kayıt düzeltme vakalarına neden olabilir (Örneğin, Deniz adında bir çocuk nüfus kütüğüne kadın olarak kaydedilmiştir. Çocuklar ayrıca farklı ailelerin adlarına da kaydedilir. Asker kaçağı olan bir baba, bebeğinin başlangıcını babasının nüfus kütüğüne kaydettirecektir. Nüfus kayıtlarında yapılan düzeltmeler , kişilerin mirasla birlikte birçok yetkili avantaj elde etmelerini sağlayacaktır.

Nüfus kaydının düzeltilmesi için bir kişiye karşı hukuk davası açılabilir mi?

Dava, sicil kaydının düzeltilmesini talep eden kişi tarafından açılabileceği gibi, bu konuda yetkili olan herhangi bir kişi tarafından da açılabilir. Davalı Nüfus Müdürlüğüdür.

Nüfus kaydının düzeltilmesi için yetkili ve lisanslı mahkeme

Nüfus kayıtlarında bir düzeltme yapılması durumunda, örneğin söz konusu soyadının yazımında bir yanlışlık varsa, davalının bulunduğu yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesi (yani nüfus müdürlüğü) yetkili ve görevli mahkemedir. Başka bir deyişle, davalının ikamet ettiği yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesi yetkili ve görevli mahkemedir.

Türkiye’de yaşayan yabancılar nasıl kayıt altına alınıyor?

Normal Nüfus Müdürlükleri, her ne sebeple olursa olsun, en az 6 aylık ikamet vizesi alan tüm yabancıları kayıt altına almaktadır. Bu müdürlükler, yabancıların tüm nüfus kayıt işlemlerini gerçekleştirdikleri yerlerdir.

Birkaç çeşit nüfus kayıt düzeltme örneği vardır

Unvan değişikliği davası

Son başlığınızın harflerini değiştirin

-Bir yaş değişikliği vakası,

-Dönüşüm vakası,

Babalık Örnekleri

-Devamsızlık vakası

Cinsiyet değiştirme örnekleri

Babalığın reddi davası ile birlikte yukarıda belirtilen davalardan herhangi birini açmak için yetkili bir hakka sahip olmanız gerekir.

Farklı yazılarımızda isim değişikliği ve soyadı davasını yakından konuşuyoruz.

Gaiplik davaları, belirli bir kişiden haber alamayan ve ölümü kesin olarak kabul edilen mirasçılar tarafından açılır. Gaiplik kararı verilebilmesi için, ilgili kişinin 5 yıl öncesine kadar kendisinden haber alınamamış olması gerekir.

Cinsiyeti yanlış kaydedilen veya farklı bir cinsiyet atananlar için, izin verilen yaşta olmaları, tıbbi sertifikalara sahip olmaları ve bekar olmaları bile gerekir.

Nüfus kaydının düzeltilmesi davası, inanç değişikliği talepleri hariç olmak üzere, yalnızca tek bir itiraz üzerine açılabilir.

Nüfus Kayıt Düzeltme Durumlarında İspat

Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi davalarında, davayı açan taraf her türlü kanıtı sunma hakkına sahiptir. Olaylar tarafından sunulan kanıtlarla birlikte, karar ayrıca kanıtların doğruluğunu da incelemelidir. Çünkü dava kamu düzenini ilgilendirmektedir.

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi için Zamanaşımı Süresi

Nüfus kayıt davaları için zaman aşımı söz konusu değildir. Bu nedenle, bu dava her zaman açılabilir.

Mahkeme heyeti davayı karara bağladıktan sonra, seçimin ticarileştirilmesi mümkün değildir. Alternatif olarak, seçimin kesinleştirilmesi ve nüfus siciline kaydedilmesi gerekir. Mahkeme heyeti daha sonra kaydı tamamlamak için nüfus müdürlüğüne bir düzeltme yazısı gönderecektir.

Muhtemelen Nüfus Kayıt Düzeltmeleri ile ilgili başka sorularınız varsa bizimle iletişime geçin.