Hafta sonları ve Pazar günleri, çalışanların aynı zamanda dinlenmelerine, eğlenmelerine ve üretkenliklerini artırmalarına olanak tanır. Personel genellikle bedensel veya zihinsel olarak sürekli çalışabilecek durumda değildir. Bu nedenle personel, hafta sonu seyahat ücretinin ve Pazar günü ekstra süresinin uygun şekilde hesaplanması gerektiğini unutmamalıdır.

En önemlisi, çalışan hafta sonları dinlenmelidir. Eğer çalışan tatil haftasında çalışıyorsa, kendisine ekstra ödeme yapılabilir. Bu makalede, Pazar günü ekstra zaman hesaplamasıyla ilgili sıkça sorulan bazı soruları yanıtlamaya çalıştık. Bu konu hakkında aklınıza takılan soruları sormak için lütfen aşağıdaki şekli kullanın.

Hafta tatili ücreti nedir?

Yönetmelik kapsamında hafta tatili Pazar günüdür. Bununla birlikte, çalışma haftasının herhangi bir günü olarak da özetlenecektir. Ofiste artan çalışmanın bir sonucu olarak, hafta sonları da iş için kullanılacaktır. Doğal olarak, hafta tatili çalışmasına izin verilebilir.

Eğer işçi haftalık tatilde çalışıyorsa, hafta tatili ücreti ve her gün için bir ücret alacaktır. Eğer işçi hafta sonları haftada 45 saatten fazla çalışıyorsa, bu da ekstra zaman olarak kabul edilir. Bu durumda, işçinin hafta sonu ücreti P oranında artırılabilir. Eğer çalışma haftasının tamamlanmaması gerekiyorsa, işçinin ekstra zamanı sayılmayacaktır. İşçiye yalnızca o gün yaptığı iş için ödeme yapılacaktır. Bunu takiben, hafta sonu ücretleri ve ekstra zaman ücretleri de ayrı ayrı talep edilebilir. Bazı durumlarda, iş sözleşmesinde yer alan hükümler hafta tatili ücretinin maaşlara dahil edilmesini öngörür. Yargıtay’a göre, bu tür hükümler 12 ayda 270 çalışma saatine kadar meşrudur.

Hafta tatili ücreti, çalışmanın gerçekleştirildiği aralık için ücretin ödenmesi suretiyle hesaplanacaktır. Bununla birlikte, ücretin belirlenmesi mümkün değilse, belirlenemeyen aralık için ücret, belirlenen ücret ile asgari ücret arasındaki oranla çarpılabilir. Çalışanlarına hafta sonları için ödeme yapmayan işverenler idari para cezalarıyla karşı karşıya kalabilir. Genellikle hafta sonu çalışması için ödeme yapılmayan personelin sözleşmeleri feshedilebilir.

Pazar günleri çalışma saatleri nasıl hesaplanır?

İşçinin Pazar günleri ve hafta sonları yaptığı iş, ek mesai ile aynı şekilde P zamlı olarak ödenmelidir. Hafta sonları çalışan bir işçi ek süre değil, 2,5 günlük ücret alacaktır. Bunun nedeni, işçinin hafta sonu çalışmadan zaten 1 günlük ücret alıyor olmasıdır. Bu ücret yukarıda bahsedilen miktara eklenir. Örneğin, aylık 3000 TL alan bir çalışan günlük 100 TL kazanmaktadır. Pazar günü fazladan çalışan bir çalışanın ücreti 100 100 50=250 TL’dir. Fazla mesai ücreti ile ilgili daha detaylı bilgiyi yazımızda bulabilirsiniz.

Hafta Sonu Fazla Mesai Zamanaşımı

Çalışanların istihdamları boyunca tüm alacaklarını elde edememiş olmaları mümkündür. Bu düzenli olarak yaşanan bir durumdur. Hafta tatili ücretleri için 5 yıllık zamanaşımı süresi geçerlidir. Bununla birlikte, çalışan ne kadar kıdemli olursa olsun, 5 yıldan önce ödenmeyen hafta tatili ücretleri dava yoluyla tahsil edilemez. Ofiste alacağı olan personelin bu süreye çok dikkat etmesi gerekiyor.

Hafta Tatili Ücreti Hangi Hallerde Ödenebilir?

Genellikle haftalık tatilin bölünemeyeceği kabul edilir. İşçi hafta tatilini 24 saatin altında kullanırsa hafta tatilini kullanmamış sayılır. Hafta tatili boyunca bir saatten az çalışan işçi hafta tatili ücretinin tamamını almaya hak kazanır.

Pazar Çalışma Saatleri Hesaplama Yargıtay Seçimleri

“Ofis bilgileri, ekstra zaman ve hafta sonu çalışmalarını göstermek için yazılı kanıtlardır. Bu, ofise giriş ve çıkışları gösteren evrakları ve iç yazışmaları içerir. Eğer çalışma yazılı evraklarla kanıtlanamıyorsa, olaylarla ilgili tanık ifadeleri istenebilir. Hiçbir fikri olmayan ve ofisteki çalışma koşullarını bilmeyen tanıkların ifadelerine itibar edilmeyecektir.