sosyal medyada hakaret

Bu makalede, görünmez olduklarından memnun olan kişiler tarafından dijital dünyada işlenen hakaret ve tehdit suçlarını ele alıyoruz. Bu tür suçların failleri süt dökmüş kedi gibidir ve yakalandıkları anda özür dilerler. Tüm web egzersizlerinin kaydedildiğini ve herhangi bir zamanda erişilebileceğini unutmayın.

Dijital dünyada, insanlar kafa kafaya konuşamayan, buluşamayan, sohbet edemeyen herkesi bir araya getirebilir. Ayrıca bir fikir de belirtecekler. Normal hayatta birinin yanına gidip hapşırdığını ya da hobbit gibi göründüğünü söyleyemezsiniz. Yine de bireyler, cezalandırılmayacaklarına inanarak, sanki son yemekleriymiş gibi ekran önünde düşüncelerini içeren bir şey söylemeye ve tehdit etmeye devam ediyor. Birçok kişi bu suçları durdurmak için hiçbir şey yapamayacaklarını ya da yetkili haklarının etkili olmayacağını düşünüyor. Bununla birlikte, Hakaret ve Tehdit suçlarının her biri için yaptırımlar vardır. Bu suçların cezaları, sosyal medyada işlenip işlenmediğine bakılmaksızın aynıdır. Sosyal Medya Suçları makalesinde sosyal medyada işlenen suçlar hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Sosyal Medyada Hakaret ve Tehdit Suçları

Türk Ceza Kanunu, hakareti şeref ve haysiyete karşı işlenen suçlar arasında saymaktadır. Madde 125/1 hakareti “Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte bir fiil veya olgu isnat edilmesi ya da sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığının rencide edilmesi” olarak tanımlamaktadır. Mevzuat Madde 125/2’de “Fiilin, mağdura yöneltilmiş yazılı, sesli veya görüntülü bir ileti ile işlenmesi halinde, bu fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.” şeklinde devam etmektedir Hakaret kanuna aykırıdır Sesli, görüntülü ve yazılı mesajlar kapsam dahilindedir. Mevzuatta ayrıca Madde 125/4’te “Hakaretin alenen işlenmesi halinde, verilecek ceza altıda biri oranında artırılır.” hükmü yer alıyor Farklı bir ifadeyle, hakaretin kamuya mal olması cezayı artıracak bir durumdur.

Madde, bir mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide etmenin onu alenen aşağılamak olduğunu belirtmektedir. Şeref, haysiyet ve namusu küçük düşüren fiil, milletin örf ve adetlerine göre belirlenir. Bireyin kendisiyle konuşulduğunda aşırı hassasiyetle tepki vermesi yeterli değildir. Örneğin, Yüksek Mahkeme daha önce politikacıların ve işadamları, sporcular, sanatçılar ve diğer kamuya mal olmuş kişilerin eleştirilere karşı daha hoşgörülü olmaları gerektiğine hükmetmiştir.

Mevzuat ayrıca e-posta, Facetime, SMS, WhatsApp ve görüntülü sohbet yoluyla gönderilen hakaretleri de kapsıyor.

Sosyal Medya Tehditleri Cezalandırılabilir

Türk Ceza Kanunu’nun 106. Maddesi bu suçu tehdit olarak tanımlamaktadır. Altı aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Tehdit beden veya cinsel dokunulmazlığa yönelik ise kolluk kuvvetleri tarafından soruşturulur. Resen yapılan soruşturmalar kolluk kuvvetleri tarafından yürütülür. Bu durumda, parasal kazanç, reşit olmayanlara yönelik çevrimiçi yapılan tehditlerin sonuçları da olabilir. Belirli bir kişi bedensel zararla tehdit edilmiş olabilir (örneğin, belirli bir kişi parasal zararla tehdit edilmişse (örneğin, belirli bir kişi parasal zararla tehdit edilmişse (örneğin, belirli bir kişi parasal zararla tehdit edilmişse (örneğin, belirli bir kişi parasal zararla tehdit edilmişse)).

Birçok kişi, çevrimiçi olarak yapılan tehdit ve hakaretleri göstermenin zor olduğunu düşünüyor. Ayrıca, geri bildirimlerin ve mesajların anında silinmesinin bir sonucu olarak bir kanıt olmadığını varsayarlar. EGM, suç teşkil eden paylaşımların hangi bilgisayardan kaynaklandığına karar vermeye hazırdır. Bu süreçte, uzman kolluk kuvvetleri titizlikle hareket eder ve belirtilen sonucu elde eder.

Sosyal medyada tehdit ediliyor veya hakarete uğruyorsanız, bir avukattan yardım isteyin.