tehdit suçu

Türk Ceza Kanunu’nun Hürriyete Karşı Suçlar başlıklı 106. maddesinde tehlike suçu tanımlanmıştır. Tehlike suçu, kişinin kendisinin, yakınının veya malvarlığının ağır bir zarara uğratılacağının bildirilmesidir. Bildirimin ne şekilde yapıldığının bir önemi yoktur. Bu bildirim sözlü, yazılı veya alışkanlıklarla yapılabilir.

Risk suçunun yetkili niteliği ve bölümleri

Fail, mağdura haksız ve hukuka aykırı bir zararın meydana gelebileceğini bildirmelidir. Bildirim uzun vadeli olmalıdır. Bir terör suçu olarak düşünülmediğinden, risk suçunun potansiyel kastla işlenmesi mümkündür. Er ya da geç gerçekleşeceği iddia edilen zarar gerçekleştirilemezse, mağdur etkilenmeyecek ve suç işlenmeyecektir. Tehditler, meydana gelebilecek zararın fail veya 3. bir kişi tarafından gerçekleştirilebileceği kabul edildiğinde gerçekleşir. Bir riski anımsatan yasaya aykırı olup olmadığına karar vermek için her durumun dinamiklerini dikkate almak çok önemlidir.

Risk suçu bir tehlike suçudur. Riskin içeriği hayati önem taşımamalıdır. Mağdur bir birey olmalıdır.

Risk Suçunun Cezası

Bir başkasının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğine dair bahse giren kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bir başkasının malına zarar vereceği veya sair bir kötülük edeceği üzerine bahse giren kişi, mağdurun şikayeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır.

Tehlikenin silahla veya imzasız bir sözle ya da kişinin kendisini özel alametlerle tanınmayacak bir hale koyması suretiyle gerçekleştirilmesi halinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Kasten öldürme, kasten yaralama veya mala zarar verme suçunun riskle birlikte işlenmesi halinde failin ayrıca cezalandırılması gerekir.

Tehdit Suçuna İlişkin Şikayetler ve Zamanaşımı

Farklı risk suçları genellikle şikayet konusu değildir. Şikayette bulunmak için altı aylık bir süre vardır. Zamanaşımı süresi sekiz yıldır.

Risk Suçlarında Uzlaşma, Erteleme, Erteleme ve Adli Hoşgörü

Uzlaştırma sürecinden basit riskli suçlarda yararlanılır. Yargılama nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir. Koşulların oluşması halinde cezanın ertelenmesine veya doğrudan nitelikli hale dönüştürülmesine karar verilebilir.

Bir dava, mağdur ve hatta fail için kritik cezalar doğurabilir. Her olay. Her bir olay, bu davada uzman bir avukat tarafından temsil edilmelidir.

Tehditlere Karşı Yüksek Mahkeme Seçenekleri

Siber suç, dijital kanıt elde etmeyi zorlaştıran süslü bir suçtur. Bunun nedeni, web sitesini barındıran işletmelerin ve sunucuların genellikle ABD’de bulunmamasıdır.

Sulh Ceza Hâkimliğinin 09/09/2017 tarihli ve 2017/3424 Değişik İş sayılı kararı.” Sulh Ceza Hâkimliğinin 09/09/2017 tarihli ve 2017/3424 Değişik İş sayılı kararı.” Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2018,/819 E.