trafik kazası tazminat

Büyük ölçüde sürücü hataları ve araçlardaki donanım eksikliğinden kaynaklanan müşteri kazaları, ülkemizde çok sayıda kişinin yaralanmasına, sakat kalmasına veya hayatını kaybetmesine ve büyük miktarlarda maddi hasara neden olmaktadır. TÜİK verilerine göre 2017 yılında ülkemizde 182 bin 669’u ölümlü veya yaralanmalı olmak üzere toplam 1 milyon 202 bin 716 trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalarda 7 bin 427 kişi hayatını kaybetti. Bu kazaların ‰,9’unun sürücü kusurlarından kaynaklandığı bir kez daha ortaya çıktı. Bu yazıda, ülkemizdeki bazı hayati yargı konularına, ziyaretçi kazası tazminat davası ve bu davanın nasıl şekillendiğine açıklık getirmeye çalıştık.

Borçlar Kanunu Kapsamında Tazminat

Tazminat davası açma ehliyeti, Borçlar Kanunu’nun haksız fiili düzenleyen 49. maddesinde “Her kim taksirli ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar verirse, bu zararı gidermekle yükümlüdür.” şeklinde düzenlenmiştir. Zarar verici fiili yasaklayan ruhsatlı bir kural bulunmasa bile, ahlaka aykırı bir fiille diğerine kasten zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür. Kanunlarda da kabul edildiği üzere, bir kişi kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille diğer bir kişiye zarar verirse, bu zararı tazmin etmekle yükümlüdür.

Web Sitesi Misafirleri Kaza Tazminat Davası

Müşteri kazası zarara yol açmışsa, zarar gören kişi maddi ve manevi tazminat davası açabilir. Örneğin, bir futbolcunun bir müşteri kazası nedeniyle bacağını kırması halinde, zarar gören kişi, zarar nedeniyle gelirinde meydana gelen azalma için maddi tazminat ve kaza nedeniyle kendisinin ve aile üyelerinin maruz kaldığı sefalet için manevi tazminat talep edebilir. Yaralanan kişinin aile üyelerinin manevi tazminat talep edebilmesi için zararın aşırı olması gerekir. Burada aşırıdan kasıt, kişinin bir organının ya da duyusunun eksikliğidir. Örneğin, ayağı kırılan bir futbol oyuncusu sinir hasarına bağlı olarak felç olabilir.

Muhtemelen müşteri kazalarının en aşırı sonucu olan ölümcül kazalarda, ölen futbolcunun nişanlısı, burs verdiği yeğeni, burs verdiği bursiyerler gibi ölen kişiden yardım alan herkes maddi ve manevi tazminat davası açabilir. Bu durumda, tazminatı güvence altına alabilmek için ölen belirli kişiden mali yardım alınmış olması çok önemlidir. Bu yardımdan mahrum kalanların elde edecekleri tazminat, yardımdan yoksun kalma tazminatı olarak adlandırılır.

Yukarıda bahsettiğimiz bireyler dava açabilecek bireylerdir ve şimdi dava açabilecek bireylere bir göz atacağız.

Ana hatlarıyla belirtildiği üzere, tazminat davasının temel kavramı haksız fiil yetkili yasal sorumluluktur. Bu yükümlülüğün bir sonucu olarak, sürücü gücüne (kaza sırasında otomobili kullanan kişi), otomobilin sahibine (otomobilin ehliyetine sahip olan kişi), otomobilin operatörüne (örneğin, bir şirketin hizmet otomobilinin karıştığı bir kazada), sigorta kapsamı koruma şirketine (kasko sigortası, misafir sigortası gibi sigortaları veren şirket) karşı bir dava açılabilir.

Web Sitesi Müşteri Kaza Tazminat Talepleri için Lisanslı ve İzinli Mahkeme Salonu

Müşterinin kazası yaralanma veya ölümle sonuçlanırsa, Asliye Hukuk Mahkemesi bir tazminat beyanı için yetkili mahkemedir. Aynı zamanda, dava müşterinin sigorta şirketine karşı açılmışsa, Asliye Ticaret Mahkemesi de yetkili olabilir.

Zarar veren veya ölümcül müşteri kazaları için çeşitli yetkili mahkemeler vardır. Bunlardan ilki davalı veya davacının ikamet ettiği yerdeki mahkemelerde, ikincisi kazanın meydana geldiği yerdeki mahkemede, üçüncüsü ise sigorta şirketinin merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemede açılabilir. Örneğin, merkezi Ä°stanbul Maltepe’de bulunan X sigorta şirketine karşı Ä°stanbul Anadolu Asliye Hukuk Mahkemesi’nde maddi ve/veya manevi tazminat davası açılabilir.

Yaralanmaya Yol Açan İnternet Sitesi Kazası Tazminat Davasında Hangi Tazminatlar Talep Edilebilir?

  • Yaralanan kişi için tedavi masrafları
  • Yaralanan kişinin hiçbir geliri yoktur
  • Etik Tazminat: Yaralanan kişi, organ eksikliği veya aşırı bedensel zarar görmüşse de etik tazminat talep edebilir (örneğin, yaralanan kişi kaza nedeniyle 3 ay boyunca komada kaldıysa ve hayatlarını onun yardımıyla sürdüren aile üyeleri bu süre boyunca hiçbir yardım alamadıysa).

Ölümcül bir müşteri kazası için tazminat olarak ne gibi zararlar talep edilebilir?

  • Merhumun tüm cenaze masrafları
  • Merhum hemen ölmezse masrafları karşılayın
  • Manevi Tazminat: Ölen kişinin yakınları, ölümden kaynaklanan acı ve mücadele için tazminat beyan edebilirler.
  • Yardımdan Yoksun Kalma Tazminatı: Müşteri kazası nedeniyle, ölen kişinin bakımını ve ödemelerini üstlenen kişilerin, ölüm nedeniyle mahrum kaldıkları tazminatı söylemeleri potansiyeldir. Tüm bu taleplerden biri, merhumun yaşam boyu avantajlarından mahrum bırakılanlar tarafından sunulabilir. Örneğin, araştırması boyunca her ay düzenli olarak merhumdan burs alan bir öğrenci, üniversite hayatının sonuna kadar burs miktarını beyan edebilir. Aynı zamanda, avantajlardan mahrum kalma tazminatı yalnızca ölen kişinin aile üyeleri tarafından açılamaz. Örnekte olduğu gibi, merhum tarafından desteklenen herhangi biri olabilir.

Web Sitesi Müşteri Kaza Talepleri için Zamanaşımı Süresi

Bir müşteri kazası nedeniyle zarara uğrayan bir kişi, zararı ve olayın failini fark ettiği tarihten itibaren 2 yıl içinde dava açmalıdır. Bu zamanaşımı süresidir. Kişi zararı ve faili daha sonra öğrense bile, yine de eylem tarihinden itibaren 10 yıllık bir zaman aşımı süresi vardır.