Ücretsiz İzin Ödeneği

İşverenlere tanınan tek taraflı ücretsiz ayrılma hakkı, çalışanları zor durumda bırakmıştır. Çalışanlar ya 1170 TL’lik yıpranma payını kabul etmek ya da kıdem tazminatlarından vazgeçmek zorunda kalmaktadır. Bu yazıda, ücretsiz izne çıkarma uygulaması ve cezaları ile ilgili belirli noktalara odaklanacağız.

Ücretsiz çıkış nedir?

Ücretsiz izin, iş sözleşmesinin bir süreliğine askıya alınması anlamına gelir. Uygulamada iki tür vardır. Bunlardan ilki mevzuattan kaynaklanan ücretsiz izinlerdir. İkinci tür ücretsiz izin, olaylar arasındaki anlaşmalar nedeniyle ortaya çıkar. Mevzuat, çalışanların evliliklerini, yakın akrabalarının ölümlerini, seyahat izinlerini, mazeret izinlerini ve doğum izinlerini kapsar. İkinci olarak, ücretsiz izin, her bir olayın anlaşmasıyla belirlenir. Ücretsiz izin sadece mevzuatla düzenlenmez ve sadece olayların uzlaşmasıyla verilir. Son zamanlarda, Yüksek Mahkeme seçimleri gönüllü ücretsiz izin uygulamasını daha yaygın hale getirmiştir.

Ücretsiz işten ayrılma durumunda, olaylar arasındaki iş sözleşmesinden doğan yükümlülükler askıya alınır. Bu durumda, hem işveren hem de işçi ücret ödeme yükümlülüğünden kurtulur. Bununla birlikte, hem işverenin hem de işçinin işçiye etkili bir şekilde davranma ve sadık kalma yükümlülükleri devam eder.

Ücreti ödenen nedir?

Ücretli İzin, 12 aylık çalışma karşılığında işçilere verilen yıllık izindir. İşverenler ayrıca çalışanların tahakkuk eden yıllık izinlerini pandemi boyunca kullanmalarını sağlayabilir.

Kimler ücretsiz izin beyan edebilir?

Ücretsiz izin ödeneği, pandemi nedeniyle işverenleri tarafından ücretsiz izne çıkarılan ve 15 Mart 2020 tarihinden sonra işten çıkarılan çalışanlar için geçerlidir. Ücretsiz izin için internet üzerinden başvurabilirsiniz.

Pandemi İzin Ödeneği Nedir?

15 Mart 2020 tarihinden itibaren işsizlik sigortası alamayan ücretsiz izinli çalışanlara aylık 1200 TL ödenek verilecektir.

Ücretsiz izin süresince işten çıkarılabilir misiniz?

İşverenler, işten çıkarmadan kaçınmak için işçileri yalnızca ahlaka, iyi dine ve devamsızlık gibi farklı kurallara uygun olmayan davranışlar nedeniyle feshedebilir. Meşru nedenler olması şartıyla.

Ücretsiz izin talep edebileceğiniz koşullar nelerdir?

Mevzuat, belirli koşullarda ücretsiz izin hakkını kabul etmektedir. Mevzuat, bu ücretsiz iznin karşılıklı rıza gerekmeksizin tek taraflı beyanla alınmasına izin vermektedir. Bu yetkiyi tek taraflı olarak ve işverenin rızası olmadan, karşı tarafa bildirimde bulunarak kullanmak mümkündür. 4 tür izin vardır: evlilik izni; doğum izni; süt izni.

Ücretsiz gidiş için tazminat alma hakkım var mı?

İş sözleşmesini feshetmek için haklı nedenler varsa, işçi tazminat alma hakkına sahiptir.

Doğumdan sonra kaç gün ücretsiz izin kullanabilirim?

İş Mevzuatı uyarınca, bir işçi doğum yaptıktan sonra altı aya kadar ücretsiz izin alabilir. Eğer iş sözleşmesi 6 aylık süre içinde feshedilirse, işçi işe iade davası açabilir. İş sözleşmesinin izin verilen süre boyunca sona ermesi halinde, işçi tazminat veya ödenmemiş farklı haklarını talep edebilir.

İşveren işçiyi ücretsiz izne çıkarabilir mi?

Pandemiden önce, işveren işçinin yazılı rızası olmadan işçiyi ücretsiz izne çıkaramazdı. Bununla birlikte, koronavirüs pandemisi işten çıkarmayı yasakladığı için, işveren tek taraflı olarak işçiyi ücretsiz izne çıkarabilir.

Ücretsiz seyahat izni için kaç gün izin verilir?

Personel, yıllık izinlerini ikamet ettikleri şehir dışında bir şehirde kullanmak isteyebilir. Yıllık izinlerini şehir dışında kullanmak isteyen personel, bunu göstermeleri halinde 4 güne kadar ücretsiz izin alabilir. Çalışan, seyahatini şehir dışında geçirebileceğini otobüs biletlerine benzer evraklarla gösterebilir.

Ücretsiz izin için koşullar nelerdir?

Pandemiden önce, işçinin ücretsiz izin talebini yazılı olarak kabul etmesi veya reddetmesi gerekiyordu. Pandemiden sonra, ücretsiz izin için herhangi bir koşul yoktur.

Ücretsiz izin süresi ne kadardır?

Ücretsiz izin süresinin uzunluğunu belirleyen bir mevzuat bulunmamaktadır. Olaylar, ücretsiz izin süresinin uzunluğu konusunda anlaşabilir. Pandemi ilan edildikten sonra, mevzuatla üç aylık bir izin süresi belirlendi, ancak bu süre kesinlikle 4 kez uzatıldı. Başkan’ın izin süresini 30 Haziran 2021’e kadar uzatma yetkisi bulunuyor.

Pandemi – Ücretsiz İzne Çıkmak İçin Bir Gerekçe

Bir pandemi durumunda, işveren işçiye ücretsiz izin verebilir. Genellikle, her olayın çözüme kavuşturulması gerekir. İşverenler, kısa süreli ve ucuz bir zaman dilimi için ücretsiz izin sunmalıdır. Personel, pandemi sonrasında mümkün olan en kısa sürede işine dönmelidir. Koronavirüs pandemisi boyunca, pandeminin ücretsiz izin için güvenilir bir amaç olabileceğine dair hiçbir şüphe yoktur.

Devlet Memurlarının Ücretsiz İzin Hakkı Var mı?

Beş yıllık hizmet süresini tamamlayan bir devlet memurunun, memuriyeti boyunca en fazla iki kez kullanabileceği 12 aya kadar ücretsiz izin hakkı vardır. Sıkıyönetim, olağanüstü hal veya afet bölgelerinde görev yapan devlet memurları ücretsiz izin hakkına sahip olmamalıdır.

Kamu dışı sektörün ücretsiz izin hakkı var mı?

Ücretsiz izin, mevzuat tarafından seyahat izni (doğum izni olarak da adlandırılır), evlilik izni (ölüm izni olarak da adlandırılır), mazeret izni ve seyahat izni olarak düzenlenmiştir. Ücretsiz izin hakkı, bir anlaşmaya sahip olmaları halinde kamu görevlisi olmayan kişiler tarafından da kullanılacaktır. Mevzuat, çalışanların ücretsiz izin haklarını tek taraflı olarak eğitmelerine izin vermemektedir.

Ücretsiz İzin veya Doğum Sonrası Yarım Zamanlı Çalışma Yönetmeliği kapsamında hangi haklara sahibim?

Kadın çalışanlar, doğumdan önce sekiz hafta ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı hafta doğum izni alma hakkına sahiptir. Doktorun uygun görmesi halinde, kadın çalışan doğumdan üç hafta öncesine kadar çalışmaya devam edebilir. Çocuğun bakımı ve yetiştirilmesi için kadın çalışan, doğum izninin bitiminden sonra 60 gün ücretsiz izin hakkına sahiptir. Bu süre ikinci başlangıç için 120 güne ve üçüncü başlangıç için 180 güne uzatılabilir. Çalışanın talep etmesi halinde, işveren altı aya kadar ücretsiz izin verebilir.

Bir kadın çalışan, doğum izninden sonra ve çocuğun zorunlu ana okul eğitimini tamamlamasını takip eden ayın başlangıcından önce kısmi çalışma talebinde bulunabilir. Bu hak, yalnızca talebin çocuğun zorunlu temel eğitime başladığı tarihten bir takvim ayı önce yazılı olarak yapılması halinde kullanılabilir.

Akademisyenlerin Ücretsiz İzin Hakkı Var mı?

Akademisyenler 5 yıldan sonra bir 12 ay boyunca ücretsiz izin alabilirler.

Ücretsiz izin süresi uzatıldı mı?

Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre ihraç yasağı 17 Ocak 2021 tarihinde sona erecek. Kısa çalışma ödeneği, vakalardaki artış nedeniyle 28 Şubat 2021’e kadar uzatıldı. Buna paralel olarak, işten çıkarma yasağının da ertelenebileceğini söyleyeceğiz. Ücretsiz izinler de işten çıkarma yasağının uzama potansiyeli nedeniyle uzatılabilir.

Ücretsiz izinler kıdeme bağlı mı

Ücretsiz izin, iş sözleşmesinin askıya alınmasını içerdiğinden, bu durum kıdem tazminatı hesaplamasında dikkate alınmaz. Eğer işçi ücretsiz iznin bitiminden sonra işe iade edilmezse, işten ayrılmadan önceki son iş günü hesaplamada dikkate alınır.

1 Aylık Ücretsiz İzin Kullanılabilir mi?

Her iki olayın ortak kararıyla işçi ücretsiz izne ayrılabilir. Olaylar, ücretsiz iznin belirli bir süreye yayılmasına karar verebilir.

Mali felaket nedeniyle ücretsiz izin verilebilir mi?

Fiyatları yönetmenin bir yolu olarak, işveren web sitesindeki çalışanların her bir miktarını ve türünü ve mali tasarruf önlemlerini düzenlemek zorunda kalabilir. Son çare olarak fesih ilkesi, iş mevzuatının önemli bir parçasıdır. Son çare olarak fesih ilkesi doğrultusunda, çalışanlar mali felaketin bir sonucu olarak ücretsiz izne de çıkarılabilir.

4/B Sözleşmeli Personelin doğum sonrası ücretsiz izne ayrılma hakkı var mıdır?

4/B’li çalışanlar doğumdan sonra altı ay ücretsiz izin hakkına sahiptir. 4/B sözleşmeli personel askerlik, evlat edinme ve farklı durumlar için de ücretsiz izin hakkına sahiptir.

Bir çalışan en fazla kaç gün ücretsiz izin kullanabilir?

Cumhurbaşkanı kararnamesi ile getirilen işten çıkarma yasağı ile işverenler çalışanlarını ücretsiz izne çıkarabilmektedir. İşçinin rızası gerekli değildir.

Covid-19 pandemisinin bir sonucu olarak, bazı işverenler ücretsiz izinleri kötüye kullandı. Ücretsiz izin, mevzuata ve Yüksek Mahkeme kararlarına uygun olmalıdır. Aksi takdirde haklarınızı kaybedersiniz.