Uyuşturucu Madde Kullanma

Türk Ceza Kanunu uyuşturucu kullanımının suç sayılmasını düzenlemektedir. İlaç kullanmak amacıyla ilaç satın alan, kabul eden, kullanan veya bulunduran herkes kanuna karşı suç işlemiş olur. Uyuşturucu kaçakçılığı suçu, bir kişinin özel mülkiyetindeki ilaç miktarı, özel kullanım için azami miktarı aştığında meydana gelir. İlaç kullanımı ve bulundurulması ağır cezalarla cezalandırılır.

İlaç kullanma suçunun işlendiği durumlar

Bu suçu kasıtlı olarak işlemek mümkündür. Bir kişinin otomobilinde veya konutunda kendi bilgisi dışında bulunan ilaçlar yasalara aykırı değildir. Bir kişi uyuşturucu kullanmak veya bulundurmakla suçlanıyorsa, bilgisi dışında yemeklerine ilaç eklemesi nedeniyle ilaç almışsa bu suç oluşmaz.

Uyuşturucu bulunduran bir kişi bunu yalnızca özel işlevleri için kullanmalıdır. Uyuşturucuyu elinde bulunduran kişi bunu başkalarının kullanması için satar veya bulundurursa, birçok madde kapsamında suç işlemiş olur.

Son olarak, ilacın özel dozajda olması gerekir. Çok büyük miktarlarda ilaç bulundurmak, ilacı tanıtmaya çalışmak veya ilaç için saklanacak bir yer icat etmek uyuşturucu kaçakçılığının kanıtıdır.

Uyuşturucu Cezası

Uyarıcı ve uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmanın cezası 2-5 yıl hapis cezasıdır. Suçun fakülte, yurt, hastane, kışla veya ibadethanenin 200 metre yakınında işlenmesi halinde ceza iki kat artırılır. Uyuşturucuyla ilgili kasten yaralamaya eşdeğer bir suçun işlenmesi halinde ceza iki kat artırılır.

İlaç Bulundurma ve Kullanma Suçlarında Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi

Yeterli şüphe varsa, Cumhuriyet Savcısı şüpheli hakkında resmi bir dava açılmasının beş yıl süreyle ertelenmesine karar verebilir. Cumhuriyet savcısı, şüphelinin bu süre zarfında belirlenen durumları yerine getirmemesi halinde verilecek cezalar hakkında şüpheliyi bilgilendirecektir. Şüpheli, 1 yıl süreyle beş yıllık denetimli serbestlik tedbirlerinden birine tabi tutulacaktır. Kişiye denetimli serbestlik de uygulanabilir. Denetimli serbestlik tedbiri süresindeki koşullara uymayan, tedavinin gereklerine uygun davranmayan, yeniden kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden, bulunduran veya kullanan kişi hakkında, uyuşturucu madde kullanmaktan dolayı cezaya hükmolunması talebiyle kamu davası açılır.

İlaç Bulundurma ve Kullanmaya İlişkin Farklı Yaptırımlar

Bu suçtan dolayı verilen ceza doğrudan lehe çevrilemez. Cezanın ertelenmesi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararları da verilebilir.

Resmi makamlara haber verilmeden önce, suça iştirak eden diğer kişileri ve uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin imal edildiği veya saklandığı yerleri ihbar eden kişi, bu ihbarın suç ortaklarının yakalanması veya uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin ele geçirilmesi sonucunu doğurması halinde, hakkında cezaya hükmolunmaz.

Özel kullanım için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran, ancak bunları nasıl elde ettiğini yetkili makamlara bildirmeyen veya suçluların yakalanmasını veya ele geçirilmesini kolaylaştıran bir kişi bile cezadan muaf tutulacaktır. Kişi suçun bilincindeyse ve daha sonra suçun ortaya çıkarılmasına ve faillerin ve diğer suç ortaklarının yakalanmasına gönüllü olarak yardım ederse, ne tür bir yardım sağladığına bağlı olarak cezası dörtte bir ila yarı oranında azaltılacaktır.
İlaç veya uyarıcı madde kullanan kişi, bu suça ilişkin soruşturma başlatılmadan önce tedavi için bir sağlık kuruluşuna veya resmi makamlara başvurması halinde cezalandırılmayabilir.

İlaç Kullanma Suçunda Zamanaşımı

Yetkili mahkeme ilk derece mahkemesidir.

İlaç Bulundurma ve Kullanma Suçuna İlişkin Yargıtay Kararları

“Ayrıca, Türk Ceza Kanunu’nun 68. maddesi ile değişik 191/4. maddesi uyarınca, kişinin yükümlülüklerine veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde uygulanan tedavinin gereklerine uymamakta ısrar etmesi halinde kamu davası açılır. Dosya içerisinde şüphelinin denetimli serbestlik ve tedavinin gereklerine uymayı reddettiğine dair bir bilgi veya belge bulunmamaktadır. dokuzuncu Yargıtay Ceza Dairesi 2016/927 E., 2016/4447 Okay.

Sanık sigara paketi içerisindeki eroini karşı sanık Mehmet’e verip cebine koyduğu sırada görevliler tarafından yakalanmış, sanık Adana’ya bir hastaya gitmek için geldiğini beyan etmiştir. Sanık sigara paketi içerisindeki eroini Mehmet’e verip cebine koyduğu sırada yakalanmış, Adana’ya sağlıkçıya gitmek için geldiğini belirtmiş, suça konu eroin miktarı yaklaşık 83 günlük kullanımdır, bu zaman aralığında kullanılan eroin miktarının özel ihtiyaçlar için gerekenden çok daha fazla olduğu, sanıkların uyuşturucu ticareti suçundan beraatlerine karar verilmesinin mevzuata aykırı olduğu, Yargıtay Onuncu Ceza Dairesi’nin 2010/32243 E. sayılı kararının birleştirilmesinin kabul edilebilir olduğu 2010/32243 E., 2014/198 Tamam.