Uzaklaştırma Kararı Kimlere Verilir?

Uzaklaştırma emri, artık son derece zorunlu hale gelen önleyici bir güvenlik önlemidir. Gün geçmiyor ki kız çocuklarına yönelik şiddet, cinsel saldırı suçları, cinsel istismar suçları ile ilgili bir haber gelmesin. Bu gibi durumların önüne geçmek için 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’da düzenlenen önleyici güvenlik tedbiri son derece zorunludur. Bu yazımızda bu konuya dikkat çekeceğiz.

Konuttan Uzaklaştırma Nedir?

6284 sayılı yasanın doğası gereği ailenin korunması ve kız çocuklarına yönelik şiddetin önlenmesi amaçlanmaktadır. Yasanın başlığında yer alan kız çocuklarına yönelik şiddetin önlenmesi ifadesi sizi yanıltmasın. Burada, yaş, cinsiyet veya cinsel yönelimden bağımsız olarak herkes için koruyucu ve önleyici tedbirler alınacaktır. Evden uzaklaştırma, şüphesiz bu yasada listelenen birçok önleyici güvenlik önleminden biridir. Psikolojik veya bedensel şiddete maruz kalan veya psikolojik veya bedensel şiddete maruz kalma ihtimali olan kişiler bu önleyici güvenlik tedbirinden yararlanabilirler.

Aleyhine bu kararın verildiği kişi, talepte bulunan kişinin sık ikamet ettiği veya ikamet ettiği yeri stratejik olarak belirleyemeyecektir. Uzaklaştırma emri sadece konuttan uzak durmayı gerektirmez. Hakkında uzaklaştırma kararı verilen kişinin birçok alternatif yükümlülüğü vardır. Bu yükümlülüklere örnek olarak, konuta, üniversiteye, işyerine, şiddete maruz kalan kişiye ve yakınlarına yaklaşmamak ve onlarla hiçbir şekilde sohbet etmemek verilebilir.

Bununla birlikte, konuttan uzak durma seçiminin, karar tarafından emredilebilecek birçok önleyici güvenlik önleminden sadece biri olduğunu yinelemek isteriz. Talep üzerine seçim tarafından emredilebilecek tamamen farklı birçok önleyici tedbir vardır. Ayrıca, bir güvenlik önleminin verilmesi için herhangi bir kanıt veya belgenin gerekli olmadığını da belirtmek isteriz.

Polisin bir yasaklama emrini zorlaştırması mümkün mü?

Öncelikle, bu soruya verilecek cevabın kural olarak bir cevap olmadığının bilinmesini isteriz. 6284 sayılı Yönetmelik uyarınca, önleyici ve koruyucu tedbirler yalnızca bir mülki amir veya bir seçim tarafından alınabilir. Koruma tedbirleri, kanunlara uygun olarak karar mercii veya mülki amir (kaymakam veya vali) tarafından alınabilecektir. Önleyici tedbirler ise yalnızca karar verici tarafından alınabilir. Bir bireyi evden uzaklaştırma kararı da bir güvenlik önlemi olabileceğinden, sadece bir karar verici tarafından verilmesi muhtemeldir. Bu, ev içi şiddet durumlarında başvurulacak makam olan Ev Mahkemesi’nin seçimidir.

Bununla birlikte, yasalarda bir istisna yapılmıştır. Bir yerel mahkeme tarafından verilen bir güvenlik emrinin alınmasında aşırı aciliyet ve gereksiz gecikme söz konusu olabilirse, yasaları uygulayan baş memur da böyle bir emir alabilir. Bununla birlikte, bu durum seçimi takip eden ilk iş gününde yetkili makama bildirilmelidir. Yetkili makam bu tespiti onaylamazsa, seçim de hükümsüz ve geçersiz olabilir ve hiçbir şekilde yapılmamış gibi aynı cezalara tabi olabilir. Onaylansın ya da onaylanmasın aynı etkiye sahip olmaya devam edebilir.

Kısıtlama kararı kimlere verilir?

Uzaklaştırma kararı, 6284 sayılı Kanun kapsamında yaş, cinsiyet, medeni hal, cinsel yönelim, algı, ırk ayrımı yapılmaksızın şiddete uğrayan veya şiddete uğrama ihtimali bulunan bireylere verilir. Kızlar, genç bireyler, akrabalar ve tek taraflı takip mağdurları bu önleyici güvenlik emrinden yararlanabilir. Bir kişiye karşı psikolojik şiddet boyutuna ulaşan sürekli bir hakaretin bedeli, bu kapsamdaki suçun mağduru tarafından bir yasaklama emri için gerekçe olarak gösterilebilir.

Uzaklaştırma Kararı Kaç Gün Sürer?

Uzaklaştırma talebinin ilgili yerlere iletilmesinin ardından, onaylanan ve izin verilen Ev Mahkemesi Kararı, 1 – 4 gün arasında uzaklaştırma kararını zahmetli hale getirecektir. Daha önce de bahsettiğimiz gibi, eğer yasa uygulayıcı şirket bu kararı aciliyetten dolayı alacaksa, gün içinde bir sonuca varmak mümkündür. Bununla birlikte, bu sürenin çeşitli nedenlerle uzaması da tipik olarak mümkündür. Bununla birlikte, 6284 sayılı Yönetmeliğin 8. Maddesi uyarınca, bu kararın verilmesi, kanunların amacına ulaşmasını tehlikeye atacak şekilde geciktirilemez. Verilecek güvenlik tedbiri kararları en fazla 6 aylık bir süreyi kapsayabilir. Kural olarak bu süre, askıya alma kararının ilgili kişiye tebliğ edildiği veya duyurulduğu tarihten itibaren işlemeye başlar.

Askıya Alma Talebi Nasıl Yapılır?

Daha önce de belirttiğimiz gibi, ilgili Konut Mahkemesi Kararı alternatif makamdır. Sonuç olarak, temel talep makamının Konut Mahkemesi olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte, pratiklik açısından, bu talebin mahkemeye yapılması gerekmez. Bir talebin ilgili kamu makamlarına yapılması ve onların da bunu Konut Mahkemesine iletmesi alışılmadık bir durum değildir. Etkilenen birey, böyle bir talebi kanun uygulayıcı şirkete veya yerel makama da yapabilir. Bu işlem muhtemelen ilgili kişiler tarafından veya zorunlu olması halinde Cumhuriyet Savcısı, Bakanlık veya yasaları uygulayan şirket tarafından gerçekleştirilecektir.

Böyle bir talepte bulunmanın bir yolu olarak, ilgili kişinin şiddete maruz kaldığını veya tehlikede olduğunu gösteren herhangi bir kanıt veya belge sunması gerekmez. İlgili kişinin böyle bir basın açıklaması yapması yeterlidir.

Uzaklaştırma Kararı Sicile Kaydedilir mi?

Bu kararın önleyici bir güvenlik tedbiri olduğundan daha önce bahsetmiştik. Askıya alma bir suç değil, onaylı bir süreçtir. Ağır suç siciline yalnızca kişi tarafından işlenen suçlar ve kabahatler için yaptırımlar kaydedilir. Sonuç olarak, sicile kaydedilen bir askıya alma kararına eşdeğer bir durum muhtemelen olmayacaktır. Bununla birlikte, bu güvenlik önlemini gerektiren mevzuata aykırılık gündemdeyse, yalnızca bu suçun cezası sicile kaydedilebilir. Bunun dışında, bu tür koruyucu ve önleyici tedbirler her zaman devlet tarafından tescil edilir. Daha sonra, bir güvenlik soruşturması vb. sırasında, önceden bir yasaklama emrinin konusu olduğunuz gerçeği devlet yetkilileri için açık hale gelebilir.

Güvenlik emri ihlal edilirse ne olur?

Önleyici ve koruyucu tedbirler, başlangıçta, koşullar çok aşırı hale gelene kadar, bireyin tedbire uyum sağlayacağı cesaretiyle alınır. İnfaz emri diye bir unsur söz konusu değildir. Bu tedbirler ihlal edilirse işin rengi değişmeye başlayacaktır. Bu durumda kişi tedbire uyum sağlayabilmesi için kademeli bir gözaltı uygulamasına da tabi tutulabilir. Bu kısıtlama kararı bir seçimle verilir ve savcının işyeri aracılığıyla uygulanır.

Bu tespitin yapılabilmesi için, failin tedbir kararını ne zaman ve ne şekilde ihlal ettiğinin kanun uygulayıcı makamlara bildirilmesi zorunludur. Bu olayla ilgili kanıtlayıcı argümanlar varsa, bunlar büyük olasılıkla kararın alınması için zorunlu olabilir. Alternatif bir yöntem de savcılığa veya mahkemeye bir dilekçe vermektir.

Uzaklaştırma kararına uymamanın cezası nedir?

Güvenlik ve önleyici tedbirlerin ihlalinin gerekli hapis cezasıyla sonuçlanabileceğinden daha önce bahsetmiştik. Ancak bu hapis cezası ne kadar uzun olacak? Kısıtlama emrinin ihlali durumunda, İçişleri Mahkemesi’nin seçimi, hiçbir ağır ceza davası olmaksızın üç ila 10 gün arasında zorunlu hapis cezası verecektir. Kişinin halihazırda yasadışı bir soruşturma veya kovuşturma altında olduğu gerçeği, bu gerekli hapis cezasının infazına engel teşkil etmeyecektir.

Askıya alma kararının ikinci, üçüncü veya daha fazla ihlal edilmesi durumunda, her ihlal için gerekli gözaltı aralığı 15 ila 30 gün arasında olabilir. Bununla birlikte, gerekli gözaltı süreleri toplamda 6 ayı geçemez.

Kaç Metre İçin Uzaklaştırma Kararı Verilir?

Kişinin uzaklaştırılması için öngörülen dünya ile ilgili kanunlarda net bir sınırlama bulunmamaktadır. Bununla birlikte, yasaların amacı ve tedbir kararının oluşturulması ile ilgilenerek bu konuya değinmek mümkündür. Buradaki amaç şiddeti durdurmaktır. Burada her zaman yalnızca bedensel şiddeti düşünmemeliyiz. Psikolojik, cinsel, parasal ve benzeri şiddet türleri de vardır. Amaç tüm bunları durdurmaktır. Bu bağlamda düşünürsek, temel olayın, şiddet mağdurunun yaşadığı konuta ve çevreye, şiddet mağduru üzerinde etkili olabilecek bir şekilde müdahale etmeyi durdurmak olduğunu görürüz.

O halde, mağdurun evinin bulunduğu yerdeki otoyolda mevcut olmak bir mesafe ihlalidir. Ayrıca, hiçbir tehdit, hakaret vb. içermeyen iyi niyetle gönderilen bir SMS de mesafe ihlali teşkil eder. Sonuç olarak, kişi duygusal davranmamalı ve telafisi mümkün olmayan cezaları tetiklememelidir. Bir kişi size karşı yasaklama emri alırsa, sizinle konuşması ve ona yaklaşmanıza izin vermesi gerekmez. Bu mesafe aşılmamalıdır.

Bazı kişiler onaylı güvenliği kötüye kullanabilir ve bunu arkadaşlarını cezalandırmak için bir yöntem olarak kullanabilir. Bu konuda çok dikkatli olmaya çalışın. Bu kişi sizi şahsen yanına davet etse bile, tehlikeli dinsel davranışlarda bulunabilir ve hapsedilmenize neden olabilir. Böyle bir durumda, bu kişiden yasaklama emrinin kaldırılmasını talep etmesini istemelisiniz. Sadece bu şekilde karşı tarafın iyi niyetli ve samimi olduğunu zaten biliyor olacaksınız. Daha sonra, bu kişiye ancak yasaklama emrinin kaldırılmasından sonra gitmek mümkündür. Aksi takdirde, istenmeyen cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz.

Haksız bir yasaklama emri çıkarılırsa ne yapılması gerekir?

Aleyhine uzaklaştırma kararı verilen kişi, mağdurdan uzak durmalıdır. Ancak, yasaklama emrinin haksız yere verildiğini düşünüyorsa ne yapmalıdır? Bu durumda yapabileceği şey, yasaklama kararına karşı dava açmaktır. Daha önce de bahsettiğimiz gibi, yasaklama emri almak için herhangi bir kanıt veya belge gerekmez. Mağdur olduğu iddia edilen kişinin bu konuda bir basın açıklaması yapmış olması yeterlidir. Daha sonra, haksız bir durum olduğu düşünülse bile, buna itiraz edilmeli ve haksız bir durumun varlığı somut olarak gösterilmelidir. Bu karar, çeşitli şirketlerin kapsamı dahilindedir ve cazibe mahkemesine itiraz edilemez.

Askıya Alma Kararı Nasıl Çekilir?

Bir askıya alma kararının ilginç olması için gereken süre 2 haftadır. Bu süre, seçimin ilgili kişiye bildirilmesinden veya tebliğ edilmesinden itibaren başlar. Bu süre içinde itiraz, kararı veren Konut Mahkemesi’ne yazılı olarak yapılmalıdır. İtiraz usule veya esasa ilişkin olabilir; çoğunlukla seçimin adil olmadığı, seçimi gerektiren durumun ortadan kalktığı vb. gerekçelere dayanabilir.

Sorunu dinleyebilecek makam, seçimi yapan makam değil, Çekim Mahkemesinin başka bir heyeti olacaktır. Burada bir dizi olasılık bulunmaktadır. İlgili adliyede birkaç Ev Mahkemesi olabilirse, miktar olarak onu takip eden Ev Mahkemesi itirazı duyacaktır. Örneğin, karar Bakırköy beşinci Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından verilmişse, Bakırköy altıncı Sulh Hukuk Mahkemesi itiraza bakacaktır. İlgili adliyede sadece bir Asliye Hukuk Mahkemesi varsa, itiraz Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından da görülebilir. Eğer bir Asliye Hukuk Mahkemesi yoksa, durum benzerdir.

Seçim makamının 1 hafta içinde karar vermesi gerekmektedir. Seçim, somut duruma bağlı olarak iki şekilde gerçekleşecektir. Seçim büyüyü reddedebilir. Bu durumda, büyü talebi reddedilebilir, yani seçim askıya alma ile ilgilenecektir. Alternatif olarak, seçim büyüyü kabul edebilir. Bu durumda, talep de kabul edilebilir, yani askıya alma emri de kaldırılabilir.

Askıya alma kararı sona erdiğinde ne olur?

Askıya alma kararının sona ermesiyle birlikte seçim gerçekleştirilir. Farklı bir ifadeyle, süresi dolan askıya alma emri güvenilir olmayacaktır. Bununla birlikte, mağdur olan belirli bir kişi mağdur olmaya devam ederse, tedbir kararının süresinin uzatılması için bir talep muhtemelen İç Mahkeme Salonuna sunulacaktır. Böyle bir talepte bulunulmazsa, kısıtlama emri, yeni bir model emri gerekmeksizin rutin olarak sona erecektir.

Bir komşuya yasaklama emri verilebilir mi?

Uzaklaştırma emri önleyici bir güvenlik tedbiridir. Şiddete maruz kalan veya şiddete meyilli olan kişiler bunu talep edebilir. Şiddet uygulayan veya şiddet uygulayacağından şüphelenilen kişi komşunuzsa, bu kişiye karşı etkili bir yasaklama emri bile çıkarılabilir.

Uzaklaştırma kararının boşanma davası üzerindeki etkisi nedir?

Partnerinize karşı bir yasaklama emri almış olacaksınız. Ayrıca eşinizden boşanmayı da düşünüyor olabilirsiniz. Peki bu durumda nasıl hareket etmelisiniz, hızlı hareket etmeli ve seçimden hemen sonra boşanma davası açmalı mısınız? Bu kararı almış olmanız, boşanma davası açma zorunluluğu yaratmaz. Bununla birlikte, böyle bir şiddet durumunun varlığının, eşin boşanma davası açması için yeterli bir neden olduğu kabul edilmelidir. Bununla birlikte, burada bir sonraki adıma özellikle dikkat edilmesi gerekir; uzaklaştırılan eşin bu karar süresince affedilmiş olması, boşanma davasında bu karara dayanılamayacağı anlamına gelir. Nitekim Yargıtay Hukuk Genel Kurulu da 23.01.2021 tarihli bir kararında bunu açıkça kabul etmiştir.

Boşanma davasının yöneltildiği eşe karşı daha önce alınmış bir uzaklaştırma kararının varlığı, ev içi şiddetin varlığını kanıtlar. Bu şiddet ayrıca boşanma davasında evlilik birliğinin temelden sarsılması veya aşırı geçimsizlik gibi gerekçelere de konu olabilir. Bununla birlikte, mahkemeye sunulan iddiaların doğrulanması gerekir. Uzaklaştırma kararının varlığı ev içi şiddetin önemli bir kanıtı olsa da, bu davaya çeşitli kanıt türleriyle yardımcı olmak yararlı olabilir. Nitekim, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 04.03.2021 tarihli bir kararında, kişinin boşanma davasında kusurlu olduğu tespit edilmiş; buna gerekçe olarak da hakkındaki uzaklaştırma kararı ve geçirdiği ağır ceza soruşturması gösterilmiştir. Bu şekilde bir dava açmayı düşünüyorsanız, bilgili bir boşanma avukatından yardım almak büyük olasılıkla sizin lehinize olabilir.

Savcının Sorumluluktan Uzaklaştırma Talebine İlişkin Örnek Dilekçe

Kısıtlama emri talebinizi Konut Mahkemesine veya kolluk kuvvetlerine ya da Cumhuriyet Savcılığına iletebileceğinizden daha önce bahsetmiştik. Talebinizi kolluk kuvvetlerine veya Cumhuriyet Savcılığına iletenler, sizin adınıza ilgili Konut Mahkemesine başvurabilirler. Talebinizin Konut Mahkemesine iletilmesi, karar verme sürecini hızlandıracaktır. Size bir fikir vermek için, bu talep için bir dilekçe örneği hazırladık. Sağlıklı bir şekilde yürütüldüğünden emin olmak için yalnızca bir avukatın yardımını aramanızı savunuyoruz. İşte şimdi sizin için hazırladığımız örnek dilekçe:

İSTANBUL NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ

DAVACI : M………. Okay……….. (T.C. Kimlik No:********) (Mücadele:…………..)

SANIK : C………. B………….

SANIK A………. Okay………… (T.C. Kimlik No:********) (Mücadele:…………..)

KONU: 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Kapsamında Görevden Uzaklaştırma Konusunda Önleyici Tedbir Kararı Talebimiz.
AÇIKLAMALAR:

1- 2016 yılından beri evli olduğum davalı ortak konutumuzda zaman zaman bana şiddet uygulamaktadır. Davalının alkolizm rahatsızlığı var. Sık sık alkol alıp kendinden geçmekte ve müşterime şiddet uygulamaktadır. Müşterim yıllardır bu şekilde şiddete maruz kalmaktadır. Davalı ayrıca düzenli olarak müşterimi ölümle tehdit etmektedir. Müşterimin hiçbir can güvenliği yoktur. Bu sorunla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Sanık hakkında kasten yaralama iddiası ile suç duyurusunda bulunulmuştur. Soruşturma 2020/**** Sor sayılı dosya kapsamında yürütülmektedir. Bu olaylarla ilgili olarak müşterim tarafından alınan darp raporu bu soruşturma dosyasına eklenmiştir.

2 – Açıklanan nedenlerle; 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında, sanık hakkında 6 aydan az olmamak üzere uzaklaştırma kararı verilmesi talebiyle Sayın Mahkemenize başvurulması zorunlu hale gelmiştir.

YASAL DAYANAKLAR: 6284 sayılı yasa, Ceza Muhakemesi Kanunu ve farklı yasal düzenlemeler.
YASAL DELİLLER: Tanık, Savcılık Dosyası ve farklı onaylı kanıtlar.
SONUÇ VE TALEP: Yukarıda sunulan ve tanımlanan açıklamalar için;

  1. Davalının müşterime yönelik şiddet, tehdit, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmasını engellemek için gerekli tedbirleri almak
  2. Sanığın ortak konuttan, patronun işyerinden ve binadan hızla uzaklaştırılması,
  3. Davalının iletişim araçları ve başka yollarla müşterimi taciz etmesini önlemek için zorunlu önlemler almak,
  4. İlgili yasal kurallar uyarınca tüm zorunlu tedbirlerin alınabilmesi için altı ay süreyle ihtiyati tedbir kararı verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

DAVACININ AVUKATI

C…………. B……….

Dilekçe örneğini Phrase formatında almak için buraya tıklayın: Savcının Görevden Uzaklaştırma Dilekçesi – İfade

Dilekçe örneğini Pdf formatında almak için buraya tıklayınız: Kovuşturmanın Ertelenmesi Dilekçesi – Pdf

Askıya Alma Olasılığını Geri Çekmek İçin Örnek Dilekçe

İtirazın ayrıntıları hakkında konuştuk. Peki böyle bir itiraz önemliyse nasıl bir dilekçe yazılması gerekiyor? Bu konuda görüş bildirebilmeniz için şimdi bir dilekçe şablonu hazırladık. Bu dilekçe kalıbını Phrase ve Pdf formatında modellerinize gönderebilirsiniz. Böyle bir durumda, sağlıklı bir sonuç alabilmek için bir avukattan yardım almanın en iyisi olduğunu belirtmek isteriz. İşte şimdi sizin için hazırladığımız dilekçe örneğimiz:

MERSİN 3. AİLE MAHKEMESİ

-Gönderilmek üzere

MERSİN 2. AİLE MAHKEMESİ

DOSYA VE KARAR NO: 2016/*** D. İş Esas ve 2016/***Seçim

KARARAITIRAZ : A…………. P……… (T.C. Kimlik No: *******) (Diğer Ad: ………….)

ACENTA : Av. C……… B……….

KARŞI TARAF : T…………. Y……. (T.C. Kimlik No:*******) (Gözlem:………….)

KONU : Müşterime karşı çıkarılan yasaklama emrine itirazlarımız ve güvenlik emrinin taşınması talebi.

AÇIKLAMALAR :

1 – Sayın Mahkeme, müşterime ve uyarı talebinde bulunan T. Y.’nin cihazındaki birkaç farklı sakine karşı 3 aylık bir kısıtlama emri çıkardı.

2 – Bu tespit yalnızca ihtiyati tedbir talep eden kişinin beyanlarına dayanmaktadır. T. Y. tarafından beyan ve iddialarını destekleyecek herhangi bir kanıt sunulmamıştır. Sayın Mahkeme Heyeti bu yönde herhangi bir değerlendirme yapmamıştır. Sadece ihtiyati tedbir talep eden kişinin beyanlarına dayanarak karar vermek hukuka aykırıdır.

3 – Ayrıca, T. Y. tarafından ihtiyati tedbir dilekçesinde iddia edilen hususlar doğru değildir. Müşterim, ihtiyati tedbir talep eden dilekçede iddia edilen hususların hiçbirini ne sözlü olarak ne de kesin eylemlerle gerçekleştirmemiştir. Dilekçe tutarsız ve temelsiz iddialardan oluşmaktadır. Herhangi bir suç kaydı bulunmayan ve elinde temiz belgesi olan müşterimin bu uydurma iddialar neticesinde açığa alınmış olması kendisini derinden üzmüş ve yaralamıştır. Özellikle de tedbir kararını talep edenin müşterimin komşusu olduğu gerçeği onu yıkmıştır. Seçimin site sakinleri tarafından yapıldığı gerçeği müşterimin duygusal acısını çok daha fazla artırdı.

4 – Müşterime yönelik iddialar ayrıca hakaret ve iftira kapsamına girmektedir. Müşterim, sadece komşuluk ilişkisi nedeniyle bugüne kadar T. Y.’ye karşı herhangi bir sert eleştiride bulunmamıştır. Müşterim, hakaret ve iftira nedeniyle suç duyurusunda bulunma ve maddi ve manevi tazminat talep etme hakkını saklı tutar.

SONUÇ VE TALEP: Yukarıda açıklanan nedenlerle itirazımız kabul edilmiş ve

1) Mersin 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2016/*** Değişik İş Esas ve 2016/*** Karar sayılı durdurma kararının yerine getirilmesine

2) Yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.

Temyiz Edenin Avukatı

C………… B………..

Dilekçe örneğini Phrase formatında almak için buraya tıklayın: Askıya Alma Kararına Karşı Geri Çekme Dilekçesi – İddia

Dilekçe örneğini Pdf formatında almak için buraya tıklayınız: Görevden Uzaklaştırma Talebinin Geri Çekilmesi Dilekçesi – Pdf

Askıya Alma Kararının Uzatılması için Örnek Dilekçe

Home Courtroom tarafından verilen bir askıya alma emri belirli bir zaman dilimi için verilir. Bu karara süresiz olarak itiraz etmek mümkün değildir. Sonuç olarak, bu tedbir kararı sona erse bile, karşı taraf şiddete maruz kalmaya devam edecektir. Bu durumda, yasaklama emrini veren mahkemeye başvurmak ve sürenin uzatılmasını talep etmek zorunludur. Tam burada, uzatma için gerekçelerinizin olması gerekecektir. Bu gerekçeler, mahkeme heyetine sunacağınız yasaklama emrinin uzatılması dilekçesinde belirtilmelidir. Şimdi sizin için bir görüş oluşturma aracı olarak bir dilekçe şablonu hazırladık. Bu dilekçe şablonunu çeşitli kodeklerde gadget’ınıza alabilirsiniz. Her dava özel olduğundan, böyle bir durumla karşılaştığınızda bu dilekçeyi uzman bir avukata hazırlatmanızı öneririz. İşte sizin için hazırladığımız dilekçe şablonu:

ADIYAMAN 2. AİLE MAHKEMESİ

DOSYA NO: Tadil Edilmiş İşletme Dosya No. 2020/***

TARAFINDAN TALEP EDILDI : A……… V……..

AVUKAT : Av. C……… B……..

KARŞI: B…….. Y……….

KONU : 6284 sayılı Yönetmelik kapsamında daha önce verilmiş olan yürütmenin durdurulması kararının uzatılması talebimizdir.

AÇIKLAMALAR :

1 – Sayın Mahkemenizin 2020/*** D. Girişim sayılı dosyası ve 2020/*** Esas sayılı Seçimi ile 05.10.2020 tarihinde farklı sosyal topluluk hakkında uzaklaştırma kararı verilmiştir.

2 – Hakkında uzaklaştırma kararı verilen B. Y. çok agresif bir yapıya sahiptir. Sonuç olarak, müşterim evlilik boyunca birçok kez sözlü ve psikolojik şiddete maruz kalmıştır. Bunun yanı sıra, müşterim birkaç olayda kocası B. Y. tarafından ezilmiştir. Bu davaya ilişkin kanıtlar Sayın Mahkemenizin bu dosyasına zaten sunulmuştur. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığına, yukarıda belirtilen durumlarla ilgili darp olayları ile birlikte karşı sosyal topluluğa karşı bir suç duyurusunda bulunulmuştur. Bunun üzerine başlatılan 2020/**** sayılı soruşturma devam etmektedir.

3 – Müşterim babasının evinde karşı toplumdan ayrı yaşıyor. Yakın gelecekte bu kişiye karşı boşanma davası açmayı planlıyor. Müşterimin açmayı planladığı boşanma davası ve devam eden soruşturma süreci ile birlikte, karşı sosyal topluluğun da müşterime karşı çok kırgın ve kızgın olabileceği ve ona zarar verme eğiliminde olduğu açıktır. Başkaları aracılığıyla müşterime ilettiği verilerle müşterime zarar verme niyetini defalarca ifade etmiştir. Mahkemeniz tarafından talep edilirse, sunacağımız tanıklar bunu ifade edecektir. Karşı tarafın müşterime yönelik olası şiddetini ortadan kaldırabilmek için mahkemeniz tarafından verilen kısıtlama kararının uzatılmasını talep etmek elzem hale gelmiştir.

SONUÇ VE TALEP: Yukarıda sunulan ve tanımlanan açıklamalar için;

Hakkında suç duyurusunda bulunduğumuz karşı tarafın müşterime zarar verme, rahatsız etme ve şiddet uygulama ihtimalini ortadan kaldırmak amacıyla, mahkemeniz tarafından daha önce verilmiş olan uzaklaştırma ve güvenlik kararının 6 ay süreyle uzatılmasını ve bu hususta gerekli tedbirlerin alınmasını Sayın Mahkemenizden vekaleten arz ve talep ederim. (27.03.2021)

Davacının Avukatı

Av. C…… B….

Şimdi size yasaklama emirleri ve ilgili hususlar hakkında ayrıntılar sunmaya çalıştık. Birisi tarafından şiddete maruz kalıyorsanız veya kalmaya meyilliyseniz, lütfen bir yasaklama emri talep etmekten çekinmeyin. Bu kurum, mağduru birçok faktörde savunmak ve gelecekteki olası ilgili mahkeme işlemlerinde size fayda sağlamak için son derece önemlidir.