vesayet

Bir vasinin atanması, vesayet altındaki bireylerin yetkili haklarını eğitmelerine izin vermek için yapılır. Vasilik kamusal bir sorumluluk olarak görülür, bu nedenle vasi olarak atanan bir kişi yükümlülüklerini algılamalıdır. Bir vasi, bir bireyin harekete geçemediği durumlarda yetkili haklarını eğitmesine yardımcı olmak için atanan bir kişidir.

Bir Genç İçin Kim Vasi Atar?

4 ana koşul, bir bireyin Vasi olarak atanmasına neden olabilir. Birincisi, belirli bir kişinin reşit olmadığı durumdur. Reşit olmayanların yetkili temsilcileri olarak anne ve babaya ihtiyaç duymadıkları yerlerde bir vasi atanabilir. Reşit olmayan bir kişi için bir vasi atanmalıdır. Reşit olmayan kişi 18 yaşın altındadır.

Bir vasinin atanması gereken ikinci durum ise kısıtlamaların olduğu durumlardır. Malların kötü yönetilmesi veya kötü varoluş, aşırılık, psikolojik hastalık, psikolojik zayıf nokta veya alkol veya uyuşturucu bağımlılığı durumlarında da kısıtlamalar getirilebilir. Bu durumlarda, bir kısıtlama emri de çıkarılabilir ve bir vasi de atanabilir. Örneğin, geçirdiği felç nedeniyle psikolojik sağlığını da kaybeden Ayşe, yasal haklarını kullanamamaktadır. Ayşe için bir kısıtlama emri çıkarılabilir ve bir vasi atanabilir.

Hapisteyken de bir vasi atanacaktır. Böyle bir cezayı infaz etme yetkisine sahip makam, vesayet makamına belirli bir kişi için bir vasi tayin etmesini bildirmelidir.

Dördüncü olarak, kişinin iradesi vasi atanmasını gerektiren bir durumdur. Kişinin kişisel iradesi, vasi atanmasını gerektiren dördüncü durumdur.

Vesayet davasını nasıl açarım?

Bir vesayet davasında, karar bir vasi atar. Vesayet davalarına bakan mahkeme sulh hukuk mahkemeleridir. Vasiyi atayabilecek mahkeme, yani küçüğün bulunduğu veya kısıtlandığı yerdeki mahkeme, yetkili mahkemedir. Örneğin Tuzla’da ikamet eden Ayşe isimli akıl hastası bir kız çocuğuna vasi atanması için İstanbul Anadolu Sulh Hukuk Mahkemesi’nde dava açılması gerekmektedir. Vasi, vesayet altındaki kişi adına dava açabilir. Örneğin, vasi fesih davası açabilir.

Yetişkin bir vasi veya dadı atanması için kimler uygun değildir?

Vasi, reşit olmayan bir kişi, atanacak belirli kişiye karşı merak ve düşmanlık savaşı veren bir kişi, kısıtlı bir kişi, kamu sektöründe çalışması yasaklanmış bir kişi, haysiyetten yoksun bir hayat yaşayan bir kişi veya vesayet makamının bir kararı olamaz. Bu kişilerin gönüllü olması bu yasağı değiştirmez.

Kimler vesayet için uygun değildir

Vesayet, 4 yaşın üzerindeki bireyler, engelli bireyler veya aşırı hastalığı olan bireyler için geçerli değildir. Bunun yanı sıra vesayet, vesayet makamlarında bulunanlara, Cumhurbaşkanına, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine ve hakimlik ve savcılık mesleği mensuplarına da açık değildir.

Vasi tarafından başlatılan vesayet işlemleri haklarınız açısından büyük önem taşır. Bir avukat, zorunlu vesayet işlevlerini sunma, işlemleri yürütme ve büyü süreciyle ilgilenme konusunda size yardımcı olacaktır.