Yıllık İzin Dilekçe Örneği

Personel, yıllık izin dilekçesi vererek, işverenlerinden izin hakları olan yıllık izinlerini kullanmalarını talep edebilir. Personel, bu yıllık izin hakkından yararlandıktan sonraki gün için oturur. Tüm yıl çalışmaktan sıkılan personel yıllık izne ayrılabilir. Personelin yıllık izin hakkı vardır. Bu makalede, size yıllık izin hakkında normal ayrıntılar veriyoruz. Ardından, bu izni talep ettiğinizde işvereninize iletmeniz gereken örnek bir dilekçe sunacağız.

Yıllık izin ne kadar sürer?

İzin süresini yönetmelik belirler. Bu aralıklar sözleşme ile kısıtlanamaz. Yönetmelik, minimum izin miktarını belirler. Tarafların daha fazla izin süresi üzerinde anlaşmaları mümkündür. İznin boyutu ve uzunluğu, çalışanın yaşı, kıdemi, konumu, nitelikleri veya tabi olduğu yönetmelik hükümleri gibi pek çok bileşene bağlı olacaktır.

18-50 yaş araliğindaki̇ çalişanlarin hi̇zmet süreleri̇ne göre yillik i̇sti̇fa haklari aşağidaki̇ gi̇bi̇di̇r:

 • 5 yıl ile birlikte 1-5 yıl arasında olanlar için en az 14 gün.
 • on beş yıldan az veya eşit ve 5 yıldan fazla hizmeti olanlar için en az 20 gün.
 • 15 yıl veya daha fazla (dahil) hizmeti olanlar 26 gün ücretli seyahat hakkına sahiptir.

Yıllık izin ücreti nasıl hesaplanır?

İstifa veya ölüm durumlarında, kullanılmayan yıllık izin ücreti öncelikle çalışanın son brüt ücretine göre hesaplanır. Yıllık izin ücreti, brüt ücretin kullanılmayan izin gün sayısı ile çarpılmasıyla hesaplanır. Hesaplama, hesaplanan ücretten vergi ve kesintilerin (gelir vergisi veya damga vergisine eşdeğer) çıkarılmasıyla gerçekleştirilir. Gelir vergisi, damga vergisi, sosyal güvenlik kuruluşu kesintisi vb. kesintiler ve vergiler hesaplanan ücretten yapılır. Web yıllık seyahat ücreti ile sonuçlanacaktır. Bunun 5 yıllık bir alacak olabileceğini de belirtmek gerekir. Bu, iş ilişkinizin sona erdiği tarihten itibaren 5 yıla kadar geriye dönük olarak yıllık ücret beyan edebileceğiniz anlamına gelir. Bu ayrıca istifa eden çalışanın da hakkıdır.

Örneğin, 2020 yılında asgari ücretle çalışıyorsanız, brüt ücretinizi (3.577,50 TL) 30 ile çarparak günlük ücretinizi hesaplayabilirsiniz. Bu rakamı, kazandığınız ve hiç kazanmadığınız sürelerle çarpın. Kesintiler ve vergiler yapıldıktan sonra yıllık ücretinizi elde edersiniz. Tazminat hesaplama başlıklı yazımızı inceleyerek kıdem tazminatınızı hesaplamanız veya tazminatınızı keşfetmeniz de mümkündür.

Yıllık izin hakkı ne zaman doğar?

Belirli yasal yönergeler ne olursa olsun, yasal yönergelerimiz bir çalışanın yıllık izin hakkına sahip olabilmesi için en az bir yıl çalışmış olması gerektiğini öngörmektedir. Pazarlama kampanyası ve mevsimlik sözleşmelerle çalışan personel yıllık izin hakkına sahip olmamalıdır. İşçi için ayrıca zor ve hızlı süreli bir sözleşme de geçerli olabilir. Sonuç olarak, 1 yıldan daha kısa süreli iş sözleşmesi olan personel de bu kar için uygun değildir. Ücretli iznin ne olduğuna dair makalemizi de öğrenmek isteyebilirsiniz.

Yıllık izin hakkınız reddedilirse, uzman bir iş avukatı size yardımcı olacaktır. Ayrıca, ofisinizdeki herkesin yıllık izin alma hakkı olmasına rağmen sizin bu hakka sahip olmamanız da mümkündür. Bu durumda, muhtemelen ayrımcılık nedeniyle tazminat alma hakkınız olacaktır.

Yıllık izin için seyahat ödeneği istiyor muyum?

Yıllık izin, bir otoyol izni gerekiyorsa uzatılacaktır. Bu izin, yıllık izinlerini ikamet ettikleri yerden başka bir yerde geçirmek isteyen bir çalışana verilir. Bu izin işveren tarafından reddedilemez. Bununla birlikte, işçinin yıllık iznini şehir dışında geçireceğini belgelemesi gerekir.

Yönetmeliğe göre bir seyahat izninin süresi 4 gündür. Yönetmelik tarafından öngörülen en uzun aralık 4 gündür. Alternatif olarak, bir çalışan daha kısa bir izin aralığı talep edebilir. Şimdi bu otoyol izin aralığının yıllık izin aralığına dahil olmadığını, ancak aynı zamanda verileceğini söyledik. Yıllık iznin ücretli izin kapsamına girdiğini söylemiştik. Otoyol izni ücretsiz izin olarak verilecektir. İşçi 4 günlük yolculuk için ücret alma hakkına sahip değildir. Aynı şekilde işten ayrılırken de işçilik alacaklarına konu olmayacaktır.

Yıllık İzin Dilekçesi Nedir?

Genel ifadelerle, personelin yıllık izinlerini hangi durumlarda ve nasıl kullanabileceğini tanımladık. Yıllık izin kullanabilmek için işverenden talepte bulunmaları gerekmektedir. Yıllık izin dilekçesi, bu talebe ek olarak gerekli tüm bilgileri içeren örnek bir dilekçedir.

Personel bu talebi talep edilen tarihten en az birkaç gün önce sunmalıdır. Örneğin, yıllık izin dilekçesi verip ertesi gün izin talep etmek haksızlık olacaktır. Bu durumda işveren de zarar görebilir. İşverenin böyle bir talebi reddetmesi hukuka aykırı değildir. Bu sorun birçok Yüksek Mahkeme kararında ele alınmıştır. Yıllık izin talebinizi talep edilen tarihten birkaç hafta önce göndermeniz en iyisidir.

Bu yıllık izin talepleri işveren tarafından kayıt altına alınmalıdır. İşveren talebi onaylarsa, işçi bu tarihlerden itibaren işten ayrılmış sayılır. Onay raporunda işçinin imzasının yanı sıra yıllık ayrılma talebini onaylayan kişinin imzası da bulunmalıdır. Bu evrakların er ya da geç işçi alacakları ile ilgili bir anlaşmazlıkta da önemli olabileceğini unutmayın. Yargıtay, işverenin bu belgeleri dosyada bulundurmaması ve bir işçinin beyanını belirli bir yöntemle ileri sürmesi halinde, işçinin iddiasına bağlı olması gerektiğine hükmetmiştir. Yargıtay, yıllık ayrılış dilekçesinin ve ayrılış onay kayıt evrakının kaydedilmiş olmasını, uygun olanın eğitildiğinin kesin kanıtı olarak görmemektedir. Bu sorun sadece bir karinedir. Olaylar başka herhangi bir durumda her zaman ortaya çıkabilir.

Yıllık Ayrılma Formu Nasıl Doldurulur?

Lütfen bir sonrakini ayrılış programınıza bağlayın:

 • İzin talebinde bulunan kişinin unvanı, soyadı ve TC kimlik numarası (ilgili ise).
 • İznin geçerlilik aralığı, verildiği yıldır.
 • Başlangıç ve bitiş tarihleri temiz bırakılır
 • İzin süresi ve alınabilecek izin türü
 • Açılış tarihi,
 • İstenirse, seyahat izninizin süresi.
 • İzin için iletişim bilgileri ve adres
 • Ayrılma talebinde bulunan çalışanın ve kurum yetkilisinin imzası.

Yalnızca şu anda listelediğimiz araçları yıllık ayrılma dilekçenize eklemek isteyeceksiniz.

Yıllık Ayrılma Talep Formu

Yıllık ayrılma talebini Phrase ve Pdf formatında edinmek için örneğin altındaki köprülere tıklayın. Bu dilekçe örneğini kendinize uygun hale getirerek kendi sürecinizde kullanmanız gerekmektedir. Şu anda sizin için hazırladığımız dilekçe örneği budur.

HODRİ MEYDAN LİMİTED ŞİRKETİ

İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ

KONU İşçilerin yıllık çıkış aralığının uzatılması için dilekçe

Tam Unvan :

T.C. KİMLİK NUMARALARI :

Seyahat için kullanmanız gereken gün çeşitliliği: 2021

IZIN BAŞLANGIÇ TARIHLERI : 07.07.2021

IZIN BITIŞ TARIHLERI : 17.07.2021

İZİN KULLANMA SÜRESİ : 10 Gün

Yolculuk Yetkilendirme Aralığı: 4 Gün

ATAMA TARIHI : 05.03.2001

IZIN ONAY MERKEZININ ADRESI:

İletişim Miktarı :

Yukarıdaki bilgiler beni kuruluşunuzun Parasal İşler Bölümü’ndeki çalışanınız olarak tanımlamaktadır. Yukarıdaki bilgilere cevaben, Çalışma Yönetmeliği ve farklı yasal yönergeler uyarınca hakkım olan yıllık iznimi kullanmak istiyorum. İzin dönemini şehir dışında geçireceğim için 4 günlük seyahat izni talep ediyorum. Lütfen yapılması gereken zorunlu işlem hakkında beni bilgilendirin. 03.06.2021

Unvan Soyadı

İMZA

Yıllık Ayrılış Dilekçesini bu köprüye tıklayarak Phrase formatında edinebilirsiniz: Yıllık Ayrılış Dilekçesi Örneği Phrase

Yıllık ayrılma dilekçesi kalıbını pdf formatında edinmek için buraya tıklayın: Yıllık Ayrılış Dilekçesi Pdf

Devlet Memuru Yıllık İzin Dilekçesi Örneği

Çalışanların yıllık izin haklarından daha önce bahsetmiştik. Devlet memurları için senaryoya kısaca değinmek istiyoruz. Ek olarak, bu konuyla ilgili bir protesto örneği keşfedeceksiniz. Bu dilekçe kalıbı Phrase ve Pdf kodeklerinde mevcuttur. İşlemlerinizi bitirmek için kullanmanız gerekir.

Personel ve memurlar aynı şekilde ele alınmamalıdır. Devlet memurları yaptıkları işe göre çeşitli kanunlar kapsamında işlerinden ayrılabilirler. Bu durum tüm memurlar için geçerli değildir. Bu nedenle 657 sayılı Devlet Memurları Yönetmeliği bu konuda normal bir düzenleme içermektedir. Yıllık izin verilebilmesi için bir yıl hizmet şartı aranmaktadır. 1 – 10 yıllık kıdemi olan bir memurun yirmi gün yıllık izin hakkı vardır. On yıldan fazla hizmeti olan memurlar 30 gün yıllık izin hakkına sahiptir.

Amir, uygun gördüğü herhangi bir zamanda memurların yıllık izinlerinden kısmen veya tamamen yararlanabilir. Devlet memurları ayrıca seyahat izni de talep edebilirler. İşçilerden farklı olarak memurlar yıllık izin haklarının her birini aynı anda kullanabilirler. Bu noktalar dahilinde hazırladığımız memurların yıllık izin dilekçe örneği aşağıda yer almaktadır.

T.C. ADALET BAKANLIĞI

Ortak Personel Müdürlüğü

Unvan ve soyadı:

Yer

Bölüm Başkanı

Görev

Kuruluş Kayıt Miktarı

Atama Tarihi:

Kalkış süresi :

Olması gerektiği gibi kullanın

Yıllık çıkışınızı hesaplayın:

Kullanmak için uzaklaşın

Tarih Değişir:

Yolculuk İzni (Zorunlu değildir) :

Seyahatinizi nerede geçireceksiniz?

İletişim Miktarı:

Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda Devlet Memurları Yönetmeliğinin 102. ve 103. maddeleri gereğince tarafıma gerekli tarihler arasında yıllık izin verilmesini arz ederim. …. /…. /………..

İMZA