Personel tüm yıl boyunca yıllık izinlerini kullanmaktadır. Bu temel hak mevzuat tarafından korunmaktadır.

Kaç Gün Yıllık İzin Hakkınız Var?

  • 1 ila 5 yaş arası çalışanlar için 14 gün.
  • 5-15 yaş arası çalışanlar 20 gün izin alabilirler.
  • 15 veya daha fazla hizmet yılı olan çalışanlar 26 günlük ücretli yıllık izin hakkına sahiptir.

Yıllık izin süresinin asgari uzunluğu mevzuat tarafından belirlenir. Bununla birlikte, bir sözleşme veya toplu pazarlık anlaşması daha uzun izin aralıkları sunabilir. Yıllık izin süreleri sözleşmede azaltılamaz. Sözleşmede yer alan böyle bir madde geçersizdir.

Yeraltı maden çalışanları için yıllık ücretli izin süresi 4 gün uzatılmıştır.

Yıllık izne hak kazanma koşulları nelerdir?

Her yıllık dönemin sonunda, işçi muhtemelen izne ayrılma hakkına sahip olacaktır. Çalışan yıllık iznini bir yıl içinde kullanmalıdır. Yıllık ücretli izin hakkı, işveren değiştiğinde veya ofis transfer edildiğinde ortadan kalkmaz. İşçinin çok sayıda işyerindeki iş uzmanlığının da karıştırılması gerekir.

Yıllık izin alınmazsa ne yapmalıyım?

İşçi de yıllık izin hakkına sahip olabilir, ancak işveren tarafından alınmadığında. Yazılı bir talepte bulunulmalıdır. Yıllık izin hak edildiği tarihten itibaren bir yıl içinde alınmazsa, işçi iş sözleşmesini feshetme hakkına sahiptir. Bu durumda işçi yıllık izin ücreti, kıdem tazminatı ve diğer işçilik haklarını beyan edebilir.

Yıllık izin ücreti nasıl hesaplanır?

Yaşam kaybı veya istifa durumunda, yıllık ayrılma tazminatı çoğunlukla fesih tarihindeki web ücretine göre hesaplanır. Bu hesaplama, fazla mesai ücreti, ikramiye ve ekstra avantajlar gibi ücretleri kapsamaz. 2020’de asgari ücretle çalışıyorsanız, iki bin 324 TL’lik ücretinizi 30’a bölerek günlük ücretinizi hesaplayabileceksiniz. Daha sonra bunu, yıllık ücretinizi hesaplamak için kazanmış olabileceğiniz seyahat günlerinin çeşitliliği ile çarpabileceksiniz. Bir yıl boyunca asgari ücretle çalışan bir çalışan 2.324/30 x 14 =1084,5 TL yıllık izin ücreti almaya hak kazanır.

Yıllık İzin Ücreti Neleri Kapsar?

Yıllık izin, işveren tarafından yıl içinde verilen hastalık, dinlenme ve mazeret izinleri ile azaltılamaz. Yıllık izin süresine denk gelen ulusal bayram ve genel tatil günleri hesaplamaya dahil edilmez.

Kullanılmayan yıllık izin için komisyon alabilir miyim?

İşçinin hak ettiği ancak kullanmadığı yıllık izin süresi, fesih durumunda doğrudan bir ücret alacağına dönüşür. İşverenler personele kullanılmayan izin süresine karşılık gelen ücreti ödemelidir. Örneğin, işveren 50 günlük alacağını işçinin hak ettiği son ücret üzerinden hesaplamalıdır.

Yıllık İzin Keşif Aralığı Süresince Kullanılabilir mi?

Keşif aralığı boyunca yıllık izin kullanmak mümkün değildir. Keşif aralığı süresince, işveren işçinin yepyeni bir iş aramasına izin vermelidir. İşveren, keşif ücreti ödemiyorsa muhtemelen bunu yapmakla yükümlü olacaktır.

Yıllık izinde ücret kesintisi yapılır mı?

Ücretli izin, yıllık izinden oluşur. İşveren, ayrılma aralıkları boyunca ücret ödemekle yükümlüdür ve ayrıca işçinin talep etmesi halinde ayrılma aralığı için ücreti erken ödemelidir.

Hafta Sonları Yıllık İzin Aralıklarına Dahil midir?

Hafta sonları yıllık izin olarak sayılmayacaktır. Hafta tatili olan çalışanlar için hafta sonları yıllık izin aralığından düşülür. Örneğin, çalışanın bir yıllık kıdemi varsa ve hafta tatili Pazar gününe denk geliyorsa. Yıllık izninin tamamını 6 Ağustos Cuma günü kullanmışsa, işe Cuma günü değil bir sonraki Salı günü başlayacaktır. Pazar tatili yıllık izne dahil edilmeyecektir.

Yıllık iznim boyunca kaç günlük seyahat izninden yararlanabilirim?

Çalışanın yıllık iznini ofis dışında geçirmesi gerekiyorsa, yolculuk izni 4 gündür. Çalışanın yıllık iznini ofis dışında geçirmesi gerekiyorsa, 4 güne kadar ücretsiz izin talep edebilecektir.

Yıllık izin bölünebilir mi?

İşçi ve işverenin her ikisinin de kabul etmesi halinde, izin üç bileşene bölünebilir. Bununla birlikte, birçok bileşenden biri on günden az olmamalıdır. Eğer hem işçi hem de işveren aynı fikirdeyse, işçi iznini üç parçaya bölebilir: i̇lk yarı için 10 gün, ikinci yarı için 2 gün ve üçüncü yarı için bir çift gün. Eğer işçi iznini bölmeyi reddederse, hakkının tamamını kullanmalıdır.

Altı aydır çalışan personelin yıllık izin hakkı var mıdır?

Ne yazık ki, altı aydır istihdam edilen personel bir yıllık kıdem süresini doldurmadığı için yıllık izin hakkına sahip olmayacaktır. Bununla birlikte, 6 aylık bir işçi haksız bir şekilde işten çıkarılırsa, işe iade davası açma hakkına sahiptir.

elli̇ yaşindan sonra yillik i̇zi̇n araliği nedi̇r?

elli yaşın üzerindeki çalışanlar 20 günlük yıllık izin alırlar. Çalışan, kaç yıl çalışmış olursa olsun, bir yılı tamamladıktan sonra 20 gün izin alacaktır. Aynı durum 18 yaşın altındaki personel için de geçerlidir.

Bir devlet memurunun yıllık izin süresi ne kadardır?

  • 1-10 yıl arası hizmeti olan devlet memurları yirmi gün izin hakkına sahiptir.
  • Hizmet süresi 10 yıldan fazla olan memurlar 30 gün izin alabilirler.

Stajyer memurun yıllık izin hakkı var mıdır?

Bir yıllık hizmet süresini tamamlayan aday memur yıllık izin hakkına sahiptir. Yıllık izin aralığı, aday memurlarla birlikte tüm memurlar için aynıdır.

Beş yıldan sonra kaç gün yıllık izin hakkı kazanılır?

5 yıldan sonra, çalışanlar için yıllık izin yirmi güne çıkacaktır.

On yıllık hizmetten sonra kaç gün yıllık izin alırsınız?

10 yıldan sonra, çalışanlar için yıllık izin süresi artmaz. Devlet memurları artık 30 gün yıllık izin alabilirler.

İdari izin yıllık izinden nasıl düşülür?

İdari izin yıllık izne dahil değildir. İdari izin, çalışanın rızası olmadan işveren tarafından verilir.

Bir eğitmen yıllık izin alma hakkına sahip midir?

Öğretim görevlileri yıllık izin alamazlar. Öğretim görevlileri devlet memuru olmalarına ve özel yasalara tabi olmalarına rağmen, izinlerini Ulusal Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre kullanırlar.

Hemşirelere kaç gün yıllık izin verilir?

Tüm devlet memurları gibi 657’ye tabi hemşirelerin de yirmi gün izin hakkı vardır. Hemşireler 10 yıldan sonra 30 güne kadar izin alabilirler.

Yıllık izne ilişkin Yüksek Mahkeme kararları

Konuya ilişkin örnek bir Yargıtay kararında, uzun süre izin kullanmamanın insan doğasına aykırı olduğu vurgulanmıştır. Söz konusu uyuşmazlıkta, davacının 10 yıl çalıştığı ve sadece 17 gün ücretli izin kullandığı belirtilmiştir (Yargıtay Dokuzuncu Hukuk Dairesi 20/3166 E./2020/10213 Okay. ve 01.10.2020 tarihli karar).

Aynı şekilde, bir Yargıtay kararında, işveren değişiklik yapsa bile işçinin kullanılmayan izin hakkının meşru olduğu söylenmiştir. Yargıtay, kullanılmayan izin durumunda iş sözleşmesinin fesihle birlikte ücrete dönüştüğünü kabul etmektedir. Sözleşmeyi fesheden kişi normalde son işverendir. Yargıtay, yıllık izin ücretinden son işverenin sorumlu olduğunu kabul etmiştir (Yargıtay Yirmi Üçüncü Hukuk Dairesi 2019,/1781 E./2020/2747 Okay. ve 14.09.2020 tarihli kararı).

Yargıtay ikinci bir kararında, işverenin ücretli iznin kullanıldığını yazılı bir belge sunarak göstermesi gerektiğini belirtmiştir (Yargıtay Yirmi İkinci Hukuk Dairesi 2018/23740E./ 2020/9438K. ve 1307.2020 tarihli karar).