Zamanaşımı, borçlunun istenilen sürenin bitiminde beyanı reddetme hakkına sahip olduğu bir fikirdir. Mevzuat, her beyan için tamamen farklı süreler öngörmektedir. Bu sürenin dolması halinde borçlu, borcu olmadığını beyan edebilir. Bu makalede, her tür beyana özgü aralıklara ek olarak, kamu dışı mevzuat kapsamındaki zamanaşımı sürelerinden bahsettik.

Sözleşmeye Dayalı Talepler için Zamanaşımı

Normal bir kural olarak, sözleşmeye dayalı talepler için zamanaşımı süresi 10 yıldır. Belirli bir statüye tabi olmayan herhangi bir beyan 10 yıl sonra zaman aşımına uğrayacaktır.

Haksız fiiller için zamanaşımı süresi

Haksız fiiller için tamamen farklı üç son tarih vardır. Zamanaşımı süresi, yaralanma ve yanlışı kimin yaptığı konusunda bilgi edindiğiniz tarihten itibaren iki yıl içinde sona erer. Geriye dönük durumlarda, zamanaşımı süresi 10 yıl sonra tetiklenebilir. Bu durum, daha uzun bir aralık öngören cezaevi yasal düzenlemelerinde de geçerli olabilir.

Sebepsiz Zenginleşmede Zamanaşımı

Sebepsiz zenginleşme alacakları için zamanaşımı süresi, yeniden ileri sürmeye elverişli durumun gerçekleştiği tarihten itibaren 2 yıldır. Yeniden ileri sürmeye elverişli durumun daha sonra gerçekleşmesi halinde zamanaşımı süresi 10 yıl sonra dolacaktır.

Kıdem Tazminatında Zamanaşımı

haksız fiil zamanaşımı

Tablolar, kıdem tazminatı ve farklı iş talepleri için son ödeme tarihlerini göstermektedir. Makalelerimiz, hizmet iradesi durumları için zamanaşımı ve iş kazaları için zamanaşımı hakkında bilgi sunmaktadır.

Yürütme Zamanaşımı

İcra zamanaşımı süresi genellikle davanın düşmesi süresi ile karıştırılmaktadır. Bir yıl içinde herhangi bir işlem yapılmazsa icra dosyası işlemden kalkar. Dosya Uyap tarafından kapatılır ve borçlunun e-Yetkilerinde görünmez. Dosyanın işlemden kaldırılması zaman aşımının dolduğu ya da borçlu olmadığınız anlamına gelmez. Kolay bir dilekçe ile dosya yeniden açılabilir ve işlemler başlayabilir.

Bu, hacizlerin kaldırılması ile karıştırılabilir. Daire, arsa ve benzeri taşınmaz mallar üzerindeki hacizler. Bir yıl içinde satış talep edilmezse, haciz başlatılır. Otomobiller ve farklı taşınır mallar söz konusu olduğunda, 6 ay içinde bir satış talep edilmezse haciz kaldırılır. Bununla birlikte, tahsilatçılar başka bir talepte bulunarak haczi yeniden güvence altına alabilirler.

Sınırlama aralığı, bir yıllık ibraz aralığı veya haciz ibraz aralıkları ile karıştırılmamalıdır. Uygulama süresi kısıtlaması daha uzundur. Nihai aralık 10 yıldır. Daha kısa bir aralık belirleyen belirli bir mevzuata tabi olmayan talepler 10 yıl sonra zaman aşımına uğrar. Bu, örneğin, kredi puanı borçlarından oluşur.

Çekler için zamanaşımı süresi

Çek veya senet benzeri ödemelerden kaynaklanan talepler için zamanaşımı süresi üç yıldır. Bu süreler geçtikten sonra alacaklı, ödemelerin haczi yoluyla yetkili takibat başlatamaz. Yine de, öncelikle borca neden olan bağlantıya dayalı olarak yetkili rücu için kullanmak mümkündür.

Kira Alacaklarının Durumu

Bu dönem sözleşmede belirtilen vade tarihinde başlar. Bu süre sözleşmede belirtilen tarihte başlar. Örneğin, vade tarihi 15 Nisan 2016 olarak belirlenmiş bir kira borcu, 15 Nisan 2021 tarihine kadar ödenmezse zaman aşımına uğrar.

Zaman aşımı koruması nasıl artırılabilir?

Alacaklı, belirtilen süre içinde yetkili bir işlem veya icra prosedürü başlatmazsa, borç zaman aşımına uğramış sayılır. Alacaklının güçsüz olduğunu iddia ederek kendinizi yanlış bir güvenlik hissine kaptırmayın. Alacaklı icra takibini provoke edemese bile, yine de bunu başarabilir. Tüzük ile ilgili bir itirazda bulunmanız gerekecektir.

Borç bir senede, bir mahkeme kararına veya bir teste dayanıyorsa, itirazınızı 5 gün içinde yapmanız gerekir. Tüm farklı icra işlemlerinde, itirazda bulunmak için ücret emrini aldıktan sonra yedi gününüz vardır. Bir davaya iki hafta içinde cevap verebilirsiniz.

Bu son tarihler içinde itiraz etmezseniz, mahkeme heyeti zaman aşımını dikkate alamaz. Borç zaman aşımına uğramış olmasına rağmen alacaklıya ödeme yaparsanız, borcunuzu geri alamazsınız. Sonuç olarak, yasal süreler içinde haklarınızı bilmeniz ve eğitmeniz gerekir.

İcra Takipleri – Zamanaşımı Süresine Müdahale Ediyor mu?

Zaman aşımı süresi içinde bir dava açılır veya icra takibi başlatılırsa, beyanın zaman aşımına uğraması olası değildir. İcra takibi başladığında zaman aşımı askıya alınır. Bir yıl içinde herhangi bir işlem yapılmazsa ve zaman aşımı süresi işlemeye başlarsa, 10 yıllık süre her yenilemede yeniden başlayacaktır. Davanızın bir varlık yönetim şirketine devredilmesi durumunda, zaman aşımı süresinin dolmasına izin vermek zor olacaktır. Bu süre artık 20 yıldır.

Zamanaşımı ile arasındaki fark nedir?

Belirli bir iş veya işleme ilişkin bir hak, mevzuatta belirtilen aralık içinde gerçekleştirilmezse rutin olarak ortadan kalkar. Zamanaşımı süresi geçmiş olsa bile, herhangi bir koruma yoksa yükümlülükler yine de yerine getirilmelidir.

Burada, zamanaşımı ile ilgili olarak sorulabilecek bazı normal sorular listelenmiştir. Yorumcular ayrıca uygulama prosedürleri hakkında da sorular sorabilirler. Kendi başınızın çaresine bakın. Hoşça kalın.